Knut Vaage (Foto: Lisbeth Risnes, MIC)

Edvardpris til komponisten Knut Vaage

Under Europamesterskapet for brassband i Bergen 3. mai delte TONO ut årets første Edvard-pris. Vinneren var Bergenskomponisten Knut Vaage. Vaage fikk prisen for sitt verk Grafitti, skrevet for brassensemble. Prisen består av et diplom, 40.000 kroner og EDVARD-trofeet designet av Bruno Oldani.

Kalender

Juryen uttaler at den med stor glede har lyttet til Knut Vaages verk Grafitti, og at juryens medlemmer vurderer verket som en nyskapende komposisjon med spennende bruk av orkesterets besetning som er annerledes enn tradisjonell brassbandmusikk.

Edvardprisene ble etablert i 1998. Prisene deles ut av TONO, selskapet som forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge. Formålet med å opprette Edvardprisene var å sette komponisten og tekstforfatteren i fokus. Prisene har også hjulpet TONO å skape større offentlig bevissthet om organisasjonens rolle som forvalter av opphavsrett til musikkverk.

Hvert år deles det ut i alt seks Edvardpriser til norske opphavsmenn og -kvinner som har skapt musikkverk og tekster til musikk av høy kunstnerisk kvalitet i det foregående år.
I 1998 ble prisene delt ut i kategoriene større og mindre populærmusikkverk, større og mindre kunstmusikkverk, tekst og en pris for komposisjon knyttet til en annen kunstart, for eksempel dans, film eller teater. De senere årene har disse rammene for de ulike kategoriene variert noe.

Det er Edvardprisens hovedjury som definerer kategoriene for hver ny sesong. Hovedjuren består av lederne for seks fagutvalg som nominerer kunstnere til prisen.

I 2002 var hovedjuryen satt sammen av Synne Skouen (musikkdramatikk), Kristian Lindeman (populærmusikk), Peter Tornquist (samtidsmusikk) Gunnar Roalkvam (tekst til musikk) og Philip A. Kruse, leder. I tillegg innstilte Quart-festivalen fem verk i kategorien populærmusikk/rock.

Siden Edvard-prisen ble etablert i 1998 har forskjellige formater for prisutdelingen blitt prøvd ut. Etter at NRK valgte å spare inn på programproduksjonen av arrangementer som Brageprisen, Amandaprisen og Edvardprisen, valgte TONO å flytte Edvardprisen ut av tv-ruta. I stedet for å dele ut alle seks priser i ett arrangement, er tildelingene nå fordelt på flere tidspunkter i løpet av året. Edvardjuryen har tatt kontakt med etablerte musikkarenaer som for eksempel Molde Jazzfestival, Ultimafestivalen, kor- og korpsbevegelsen, by:Larm og Oslo Kammermusikkfestival. Intensjonen var å dele ut prisen i en kontekst der den hører hjemme. På den måten vil en Edvard til et samtidsverk kunne bli delt ut på Ultima, mens en pris for et jazz-verk kan deles ut i Molde. Denne spredningen av prisen til ulike sammenhenger og miljøer flere ganger i året har etablert Edvard-prisen tydeligere.

Dermed ble årets pris til Knut Vaage for brassbandstykket Grafitti lokalisert til EM for brassband i Bergen. Et brassband har, i motsetning til janitsjarkorps, kun messinginstrumenter. Brassband er også primært en konsertbesetning, som sjelden marsjerer. Norge har en sterk brasstradisjon på Vestlandet, med grupper som blant andre Eikanger-Bjørsvik Musikklag og Manger Musikklag, som begge har markert seg også i internasjonal sammenheng.

Komponisten Knut Vaage er bosatt i Bergen. Han er aktiv innen flere stilarter, men med hovedvekt på improvisasjons- og samtidsmusikk. Han har i flere prosjekter utforsket grensene mellom improvisasjon og komposisjon. Instrumentalmusikk er likevel en viktig del av Vaages produksjon. I 1998 ble blant annet hans verk Transit, som var bestilt av det franske kulturdepartementet, uframført av Ensemble Court-Circuit på Ultimafestivalen. Knut Vaage har samarbeidet med flere forfattere, blant andre Hanne Bramness, Ove Røsbak og Jon Fosse. Sammen med Fosse har han skapt musikkdramatisk prosjekt med utgangspunkt i Fosses skuespill Nokon kjem til å komme. Han har også skrevet scenemusikk til Peer Gynt på Hordaland teater.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.