Glenn Erik Haugland

FrP-forslag møtt med skepsis

Representanter for Fremskrittspartiet har foreslått å dele overskuddet fra Norsk Tipping i to, og gi den ene halvparten til det frivillige kulturlivet. Forslaget blir bare måtelig godt motatt blant de frivillige organisasjonene, selv om det kunne innebåret 400 millioner mer til denne delen av kulturlivet. Man frykter nemlig følgene for både det profesjonelle musikklivet og forskningen.

Kalender

Lørdagsopera

20/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

OperaFest!

20/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Operapub på Grønland Boulebar

20/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Overskuddet av tippemidlene utgjorde 2,4 milliarder i 2001, og fordeles i dag likt mellom idrett, forskning og kultur. Nå foreslår Frp i stedet at de deles med 50 prosent til idrett og 50 prosent til kultur, mens forskningen finansieres på annen måte. Forslaget kom opp alt i november i fjor, men har særlig blitt omdiskutert den siste tiden, etter som kulturkomiteen skal legge frem sin innstilling torsdag 18. april. Fem dager senere, 23. april, skal saken så behandles i Stortinget, med APs Trond Giske som saksordfører.

De siste dagene har en rekke organisasjoner, både innen det profesjonelle og det frivillige organisasjonslivet, gått ut og advart Stortinget og Kulturkomiteen mot å ta en lite gjennomtenkt beslutning.

— Det siste vi trenger nå, er et Storting som fatter et forhastet vedtak om fordeling av spilleoverskuddet, sa generalsekretær Øyvind Stålsett i Norsk musikkråd til musikk.no mandag. I går publiserte Stålsett og Edle Daasvand Skjæveland et åpent brev rundt saken, som Ballade i dag bringer videre.

Også Norges Musikkorps Forbund, som i fjor valgte å bli en egen organisasjon utenfor Norsk Musikkråd, advarer i disse dager politikerne mot å svelge forslaget for rått.

— Frps Per Sandberg og Ulf Erik Knudsen vil å gi halvparten av Norsk Tippings overskudd til det frivillige organisasjoner og idretten Dette kan bety nærmere 400 millioner kroner til frivillige organisasjoner. Norges Musikkorps Forbund er glad for at det kan bli mer penger til frivillig aktivitet, og at våre korps kan få bedre økonomiske rammer, sier generalsekretær Trude Drevland, som samtidig ønsker å helle litt kaldt vann i blodet til forslagsstillerne: – Det viser seg ofte en bakside av medaljen, og vi venter i spenning på en konsekvensutredning av forslaget.

Konsekvensene kan for kulturens del bli at tippemeidlene heretter øremerkes bl.a. aktiviteter for barn og unge og flerbrukshaller til kulturaktiviteter i lokalsamfunnene.

Glenn Erik Haugland i Norsk komponistforening er blant de som har uttalt seg i saken, og legger ikke akkurat fingrene i mellom i en kommentar til NRKs Kulturnytt.

— Jeg synes dette smaker av markeringspolitikk. Jeg kaller det «luftgitarpolitikk». Slik jeg ser det er dette veldig ureflektert, sier komponistenes talsmann, som dessuten er av den oppfatning at forslaget heller ikke er gjennomførbart.

Arbeiderpartiet har så langt sett ut til å støtte Frp i saken, men er avhengig av støtte fra SV for å få flertall på Stortinget.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.