Platekompaniet - Top 15

Platekompani-markedsføringen frifunnet av forbrukerombudet

Platekompaniets markedsføringsstrategier, med spesiell fokus på deres Topp 15-liste og «Platekompaniet anbefaler»-annonser, har de siste ukene vært gjenstand for stor oppmerksomhet i media, spesielt etter at forbruker–ombudets gransking ble kjent. Sent i forrige uke mottok Platekompaniet frifinnelsen fra forbrukerombudet. Platekompani-gründerne Rolf Kristian Presthus og Egil Dahl påpeker i dette innlegget at «Dette har vært en alvorlig og negativ sak for oss i Platekompaniet. Når vi anbefaler en plate til våre kunder har det alltid vært et krav til oss selv at vi kan stå inne for dette budskapet.» Samtidig varsler de en gjennomgang av NRKs behandling av saken, som de mener har vært kritikkverdig i henhold til pressens «Vær varsom»-plakat.

Kalender

Stabat Mater av Antonín Dvořák

29/03/2020 Kl. 16:00

Oslo

Kampenjazz: Skarbø Skulekorps

29/03/2020 Kl. 20:00

Oslo

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Egil Dahl og Rolf Kristian Presthus

Platekompaniet har vært utsatt for kritikk i media i forbindelse med vår annonsering. Saken mot oss ble startet av en konkurrerende platebutikk i Bergen. Denne konkurrenten har ikke inngående kunnskap om våre rutiner. Konkurrenten skrev et brev til NRK, der en mengde påstander ble presentert. NRK kjørte saken på luften, og andre medier fulgte opp og laget et sammensurium av feil og sammenblandinger. En del feilaktige og usanne påstander har vært fremsatt.

De alvorligste beskyldningene har gått på at Platekompaniets anbefalinger og Topp 15-liste er til salgs til dem som er villige til å betale for det. Forbrukerombudet har nå gått igjennom saken og våre rutiner og kommet med sin uttalelse i saken. I denne uttalelsen blir vi blankt frifunnet for disse beskyldningene. Forbrukerombudet skriver om «Vi anbefaler»-annonsene: «På bakgrunn av disse momentene finner ikke Forbrukerombudet grunnlag for videre behandling av Platekompaniets annonsering med anbefalinger.» Om Topp 15-listen skriver Forbrukerombudet likeledes: «Forbrukerombudet ser på den bakgrunn ikke behov for å gå videre med dette spørsmålet.»

Forbrukerombudet ber oss videre vurdere å være mer presis i beskrivelsen av hvordan Topp 15-listen blir laget i markedsføringen. Dette har vi selvsagt ingen problemer med. Dette har imidlertid ingenting med beskyldningene om at listen er til salgs å gjøre.

Dette har vært en alvorlig og negativ sak for oss i Platekompaniet. Når vi anbefaler en plate til våre kunder har det alltid vært et krav til oss selv at vi kan stå inne for dette budskapet. Vi har alltid forsøkt å være ærlige og ryddige i vår markedsføring. Spesielt har det vært uheldig at våre medarbeideres integritet også har blitt angrepet.

Vi mener at NRKs behandling av denne saken har vært kritikkverdig. Å benytte en konkurrent som sannhetsvitne på konkurrentens eget initiativ, er etter vårt syn feil. Konkurrenten har ikke kunnskap om emnet og har i tillegg sterke egeninteresser i saken. I tillegg er konkurrenten anmelder i Bergens Tidene og således en del av pressemiljøet i Bergen/Hordaland. Vi ønsker nå å gå igjennom saken i forhold til pressens «Vær varsom-plakat», for å se om det kan ha forekommet overtramp i forhold til disse bestemmelsene. Spesielt er det her, etter vårt syn, relevant å se på bestemmelsene i punkt 3.2 «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte,» punkt 4.1 «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon» og punkt 4.4 «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet.»

Denne saken har ikke bare hatt negative konsekvenser for oss. Vi er blitt enda mer bevisst på at vi til enhver tid må holde vår sti ren. Vi må være ryddige og åpne i alle forhold rundt driften av Platekompaniet. Likeledes er vi også blitt ytterligere påminnet hva god markedsføringsskikk innebærer, og kommer i fremtiden til å være minst like påpasselige som tidligere med å holde oss innenfor regelverket. En slik sak er også med på å øke motivasjonen til å tilby våre kunder et stadig bedre produkt med bedre utvalg og enda flere og bedre tilbud.

Forbrukerombudets kjennelse i Platekompaniet-saken kan du lese ved å klikke på den øverste lenken nedenfor.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev