Ønsker samarbeid

– Nå virker det rolig rundt i det ganske land. Stemninga er god. Sentralstyret er fornøyd med situasjonen, og vi har kontroll på økonomien, forteller president i Norges Korforbund, Stein Høyer.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Det har vært mye storm i og rundt Norges Korforbund de siste åra. I fjor toppa det seg da styret like før det ekstraordinære landsmøte i januar sendte ut en intern granskningsrapport til delegatene som avslørte graverende forhold i forbundet. Men dette styret ble sjøl kasta og avløst av et nytt – noe flere regionsrepresentanter opplevde som et kupp. Store økonomiske problemer, og konfliktfylte relasjoner kom for dagen og ut i offentligheten. Mange beskyldte hverandre for ikke å ha gjort jobben sin godt nok, og Ballade ble stevna for PFU i kampens hete.
Tillit fra landsmøtet
På det ordinære landsmøte i september ble igjen et nytt styre valgt. Uten dramatikk denne gangen. Tre faste og en vara ble gjenvalgt fra ”overgangsstyret” – Høyer var en av dem, og ble altså den nye presidenten. 
– Hva er de største endringene som har skjedd med ny ledelse?
– Det var et krevende spørsmål å svare på … Kanskje det jeg opplever som den klare tilliten det nye styret fikk fra landsmøtet. Det var en god og samla stemning på møtet. En god start for det nye styret, svarer han ettertenksomt.
Ettertenksomhet går igjen gjennom hele intervjuet med den forholdsvis nye presidenten. Norges Korforbund er ei stor skute, som har gått på mange skjær og tatt inn mye vann. Den nye skipperen skal ikke bare holde skuta flytende, men styre den trygt, og inngi så mye tillit at nye folk vil gå om bord. Det krever både ettertenksomhet og omtenksomhet, for det er mange hensyn å ta, mange som skal høres – både i og utafor forbundet.
– En annen viktig endring med det nye styret, sånn jeg betrakter det, er at dette er vesentlig mindre prega av indre spenninger enn det forrige. Det gjør arbeidet enklere, skaper et godt internt klima, og legger et godt grunnlag for at styret treffer veloverveide og kloke beslutninger, fortsetter han.
Han innrømmer at de mista noen medlemmer under tumultene. Hvor mange har han ikke oversikt over. NKs gamle medlemssystem viste seg ikke å være pålitelig nok. Forbundet investerte derfor i et nytt IKT-system, hvor medlemsbasen (CRM) kanskje utgjør den viktigste komponenten. I dag er NKs medlemsoversikt korrekt, og forbundet teller pr 01.mai 29 497 medlemmer, fordelt på 1010 kor, kan presidenten opplyse. Og i år har 16 nye kor meldt seg inn.
Angrer ikke
– Hvordan vil medlemmene merke at roen har senka seg?
– Ved at Ballade skriver at alt er bra, ler han.
– Jeg håper det først og fremst vil bli merka gjennom deltakelse på alle NKs musikkfaglige arrangementer. De store arrangementene, som ”Opera hele landet” og sommerkorskolen på Toneheim, har god påmelding, og tilbakemeldingene fra deltakerne på NKs arrangementer er gjennomgående gode. At stemninga er god i NK, tror jeg også vi vil merke på NKs ledersamlinger, som arrangeres to ganger i året. Her møtes blant andre ledere og styremedlemmer fra distriktsledd (DL) i NK. Diskusjonene kan gå heftig for seg, men dette er gjennomgående siviliserte møter med god og konstruktiv stemning.
At stemninga er god kan lederen for NK Sogn og Fjordane, Marianne Hoff, bekrefte.
– Det går veldig bra! utbryter hun, når Ballade ringer for å høre hvordan det står til i Norges Korforbund om dagen – sett fra Sogn og Fjordane. Denne regionen kom ut i riktig hardt vær i februar i fjor, etter å ha delt med Ballade.no det de opplevde som et kuppliknende ekstraordinært landsmøte i januar, og etterpå ble trua med eksklusjon.
Hoff angrer ikke på utspillet, men er glad det ordna seg, glad for at de ikke ble ekskludert og glad for at det nye styret er så bra.
Kan ikke være bundet
Roen har altså senka seg innad i Norges Korforbund, men Ballade lurer også på hvordan NK nå vil gripe an samarbeidet med de andre korforbunda i Norge.
– I fjor på disse tider ønska de andre korforbunda å få dere med på en samarbeidsavtale. Det takka dere nei til. Hvorfor det?
– Det er riktig at vi så langt ikke har undertegna den avtalen. Først skal vi ha på plass den nye generalsekretæren i september, så skal vi sette oss ned å finne ut av hvordan vi skal gripe an dette samarbeidet, svarer Høyer.
Han forteller at satsingene, som falt de andre korforbunda så tungt for brystet i 2013 ligger der fortsatt, men flere av dem er lagt litt bak i køen av utfordringer NK har måttet ta tak i. Høyer ser også at det kan hende NK bør informere de andre kororganisasjonene bedre om planene sine.
– Men jeg synes ikke vi kan unnlate å jobbe med disse områdene. I den grad vi har barnekor, ungdomskor, seniorkor og kirkekor blant medlemmene våre, kan vi ikke være bundet av noe som hindrer oss i å jobbe også for dem.
– De andre forbunda henviser til hverandre når noen som hører mer naturlig inn under et annet forbund, tar kontakt. De markedsfører også tilbud på tvers av organisasjonene. Det er en viktig del av samarbeidsavtalen å ”ikke gå i hverandres bed”. Kan dere ikke være med på det?

– Faktum er at vi pr. i dag ikke har signert den omtalte samarbeidsavtalen, og vi kjenner oss følgelig ikke bundet av denne.
– Det er mulig å samarbeide med andre, fortsetter Høyer. Men det nåværende styret i NK er glad i å tenke seg om, presiserer han – og understreker at det er genuint ment – både viljen til samarbeid, og viljen til å tenke seg om.
– Vi ønsker virkelig å gjøre en seriøs jobb for forbundet og for Kor-Norge – vi ønsker å ta kloke valg.
Samarbeid om nasjonal konkurranse
Noe av samarbeidet er allerede i gang, kan presidenten fortelle. NK prioriterer dirigentene sine høyt – de har mange av dem blant medlemmene sine, og Høyer forteller at det derfor er oppretta god kontakt med Fonoko (Foreningen for norske kordirigenter).
Et annet område der Høyer håper på samarbeid er om nasjonale konkurranser.
I 2013 satte NK i gang NM for kor på tross av at Norsk Sangerforum arrangerte den nasjonale korkonkurransen Sangerdyst samme helga – en konkurranse de har arrangert siden 2007.
I år går begge arrangementene av stabelen igjen – riktignok ikke samme helga, men i samme måned: i oktober.
– NM i kor skal vi ha! – men det hadde kanskje vært gunstig med bare én nasjonal konkurranse …, sier Høyer, igjen ganske ettertenksomt.
Det syntes Norsk Sangerforum også da NK lanserte ideen sin om NM i 2013. Sangerforum ville gjerne samarbeide, men NK var ikke interessert.
– Men her er det også viktig å huske på at NK arrangerte Landskonkurranse for kor i mange år før forbundet endra navn til NM for kor, påpeker Høyer.
– Hvorfor får dere ikke til å samarbeide?
– Dette er en type spørsmål som hører til den store samarbeidsproblematikken … Men en nasjonal korkonkurranse kunne virkelig være en fin innfallsvinkel til samarbeid. Der må vi legge en klok strategi!
Ønsker seg én norsk kororganisasjon
På sikt ønsker Stein Høyer at alle forbunda blir samla til én organisasjon.
Men de andre forbunda er, og har hele tida vært, klare på at de ikke vil bli spist av NK. Skal det bli aktuelt med én organisasjon må alle seks legges ned, for så å starte en ny organisasjon med blanke ark.
– Er det aktuelt for NK å legge ned for så å starte noe helt nytt?
– Utfordringa blir hvem som skal strekke seg – og hvor langt. Jeg vil ikke binde meg til noen løsning – og kan ikke svare på nå om det kunne være mulig å legge ned NK for å lage noe nytt. Skjønt den tanken er kanskje løsninga på lengre sikt …
 

Stillinger

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev