Mæhle starter i stillingen som generalsekretær 1. september. – Jeg opplever at Korforbundet nå har et bra grunnlag å bygge videre på, sier Mæhle til Ballade.

© Rune Kongsro

Korforbundet har i dag tilsatt Åsmund Mæhle i stillingen som generalsekretær.

Mæhle kommer fra stillingen som kommunikasjonssjef i konsulentselskapet Bouvet, har tidligere jobbet i Moderniseringsdepartementet og er utdannet sivilingeniør med IT- og organisasjonsfag.

Stillingen i Norges Korforbund søkte han fordi han ser muligheter i å kople kompetanse fra ulike fagfelt.

– Jeg brenner for musikkformidling og kulturliv generelt. Det er spennende å få bruke den kompetansen jeg har opparbeidet meg som leder, og i arbeid med kommunikasjon og organisering i næringslivet, i en annen sektor. Jeg ser frem til å få fronte 30 000 sangere på landsbasis, sier Mæhle til Ballade.

Han forteller om et engasjement for det frivillige musikklivet generelt og korfeltet spesielt.

– Jeg har sunget i kor i store perioder av livet mitt, fra barndommen med gospel og kirkekor i Nordstrand kirke, hvor jeg var heldig å få oppleve dirigenten og komponisten Svein Møller. I studietiden sang jeg i studentsangforening og nå er jeg med blandakoret D’kor i Bærum. Jeg har også jobbet mye med frivilligheten rundt musikk, med organisering av konserter og skolekorps, og kjenner behovene i det frivillige musikklivet godt.

Mæhle vil likevel ikke gå tettere inn på hva som blir de viktigste oppgavene han vil gripe fatt i for forbundet før han starter for fullt 1. september.

– Det er vedtatt en strategi og handlingsplan på landsmøtet. Den dekker mye, og den kommer jeg til å forholde meg til. Det som skjer i første omgang er at jeg har en del å lære om forbundet, og jeg vil ha samtaler med de tillitsvalgte og de ansatte, sier Mæhle.

Gjennom de siste årene har det vært hyppig utskiftning i Korforbundets administrasjon og det har vært konflikter omkring styringen av forbundet. Disse nådde sitt toppunkt under et ekstraordinært landsmøte i 2013, hvor man valgte et nytt styre og hvorpå daværende generalsekretær fratrådte. Siden da har forbundet hatt en konstituert generalsekretær.

– Hva tenker du om å gå inn i et forbund hvor det ha vært såpass mye uro?

– Det som er bra er at Korforbundet nå har fått ryddet opp i mye av konflikten som har vært og jeg opplever at de nå har et bra grunnlag å bygge videre på. Det er jo alltid mye engasjement og mange sterke, dyktige personer i frivillig arbeid. Noe friksjon vil det alltid være i en slik organisasjon, men dersom det blir håndtert på den rette måten så kan friksjonen være konstruktiv., sier Mæhle.

– Tidligere har andre norske korforbund ønsket å diskutere samarbeidsformen til Norges Korforbund. Det er mange kororganisasjoner i Norge. Hva tenker du om disse to aspektene?

– Jeg tenker det er viktig at vi drar i samme retning. Vi har en god og felles viktig sak å jobbe for, et godt samarbeid blir helt klart viktig. I første omgang vil jeg si at jeg gleder meg til å komme i gang. Det skjer mye spennende i kor-Norge, og jeg gleder meg til å jobbe med sangere, dirigenter, medarbeidere og tillitsvalgte — og til flere koropplevelser, avslutter Mæhle.

Publisert:

Del: