Norges korforbunds nye satsinger har skapt harme hos de andre kororganisasjonene. Nå skal alle møtes i forsøk på forsoning.

© Ung i Kor

19. mars publiserte Ballade et åpent brev fra fire norske kororganisasjoner. Brevet var en protest mot det de ser som Norges korforbunds (NK) maktbruk og trasking i deres bed. NKs nysatsinger, som NK Ung og etablering av et nytt ungdomskor, var vonde å svelge. Organisasjonene opplever dette som en konkurrent til det eksisterende nasjonale koret, Norges ungdomskor (Nuk), som alt har svært stramt budsjett.

Men organisasjonene stiller også spørsmål ved NK Sakral og NK Dirigent, som de mener vil gå i bedet til henholdsvis Norges kirkesangforbund og Fonoko (Foreningen norske kordirigenter). De stiller seg også undrende til at NK har lagt NM i kor til den helga Norsk sangerforum siden 2007 har arrangert konkurransen Sangerdyst.

Ønsker ny avtale
I brevet som er undertegna Ung i kor, Ung kirkesang, Norges kirkesangforbund og Norsk sangerforum, ble det invitert til et møte med alle organisasjonene 4. april.

— Møtet gikk omtrent som forventa. Det var få svar fra NK, og de svara vi fikk var ulne, forteller Erik Bjørhei, generalsekretær i Ung i kor.

Erik Bjørhei. Foto: Ung i kor

— Vi har drevet Nuk i 27 år og synes det er ufint å etablere et nytt nasjonalt ungdomskor. Men NK forsøker å ufarliggjøre satsingene sine på en måte som gjør at vi blir enda litt harmere.

På møtet ble det avtalt et nytt møte 20. juni. Da håper Bjørhei det kan komme på plass en ny avtale om arbeidsfordeling mellom organisasjonene, ettersom han mener NK nå har brutt både de skriftlige og muntlige overenskomstene deres.

Vil samarbeide
Jon G. Olsen, daglig leder i Norsk sangerforum, mener at møtet tydeliggjorde et ønske om å lande på samme oppfatning om veien videre. Men han er ikke helt optimistsk for muligheten for samstemthet.

— Virkelighetsbeskrivelsen er veldig ulik, påpeker han.

Forbundssekretær i Norges kirkesangforbund, Ragnhild Agathe Hadland, synes det er positivt at møtet åpna for dialog. Hun opplevde at NK ble litt overraska over utspillet fra kororganisasjonene, men erfarte at NK tok dem på alvor. Men noen god forklaring på etableringa av et nytt ungdomskor synes hun ikke at de fikk, og de lurer fortsatt på hva NK Sakral skal være.

— Alle organisasjonene er gira på å legge til rette for korsang i Norge. Vi har verken tid eller ressurser til å konkurrere om medlemmer og offentlige midler. Dette gir et dårlig signal til bevilgende myndigheter. Vi vil samarbeide, ikke motarbeide hverandre, sier hun.

Ragnhild Hadland

Norsk sangerforbund var ikke med på brevet. Heller ikke på møtet. De ble rett og slett glemt.

— Jeg blir ikke søvnløs av det. Vi er kopla på nå, har en god dialog, og har fått referat fra møtet. 20. juni er vi med, sier styreleder og daglig leder Tove Gjerde. Hun er også ganske opprørt. De har opplevd at NK har forsøkt å rekruttere blant deres medlemskor på tross av det hun mener er en stilltiende overenskomst om ikke å fiske i andres vann.

”Korbevegelsen” er bare halvparten
En undersøkelse fra 2008 sier at 3,3 prosent av befolkninga, altså 165 000 mennesker, synger i kor eller grupper. De seks forbunda organiserer rundt 65 000 av dem. Nærmere 100 000 ”frittgående sangere”, tilhører enten kristne organisasjoner, eller har ingen bestemt tilhørighet, forteller Thomas Caplin, dosent i korledelse ved Høgskolen i Hedmark.

— Det er kor-Norges seks organisasjoner vi snakker på vegne av når vi snakker om ”korbevegelsen”. Noen, les: NK, vil gjøre seg viktigere enn de er, og tar seg til rette på storebroraktig vis. Vi må bare ha i bakhodet at det ikke handler om halvparten engang, sier han.

Også Caplin, som jobba som musikkfaglig rådgiver i NK fra 2009 til 2011, er opprørt over NKs framferd. Han mener det er på tide at organisasjonene samarbeider – på ordentlig.

Thomas Caplin

— Nuk er et godt eksempel på et prosjekt alle kunne samarbeide om og putte ressurser i. Ingen andre land har, meg bekjent, to nasjonale ungdomskor!

I Sverige jobber det nasjonale ungdomskoret større deler av året, forteller han.

— Det kunne vi fått til i Norge dersom NK Ung var en satsing på eksisterende kor, ikke et tiltak for å etablere en konkurrent.

Han mener også at NK, istedenfor å etablere NK Dirigent, burde nyttiggjøre seg og samarbeide med, nettverket og kompetansen som Fonoko har etablert.

Alle sin egenart
Også Jon G. Olsen i Norsk sangerforum er opptatt av samarbeid, og i hans framtidige Kor-Norge finnes det en rekke kororganisasjoner. De har ulikt fokus og ulike fagfelt, de deltar på hverandres aktiviteter og snakker med én stemme overfor myndighetene.

Når Ballades spør om det kunne være en idé å slå sammen alle til én stor organisasjon, er han ikke helt enig. Ingen av dem vi snakker med synes det er så lurt nå. Alle har en egenart de vil hegne om


Jon G. Olsen, Norsk sangerforum.

Norsk sangerforum ble danna av kor som brøt ut av NK i 2001, da NK meldte seg ut av Norsk musikkråd. Disse kora ønska fortsatt tilhørigheten til musikkrådet. Ungdomskororganisasjonene ble etablert med utgangspunkt i et ønske om større bestemmelsesrett for medlemmene i barne- og ungdomskor. Da måtte de kutte båndet til de voksne. Dessuten er det mer penger å hente for barne- og ungdomsorganisasjoner, som får støtten sin fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, ikke fra Kulturdepartementet. Norges kirkesangforbund og Ung kirkesang hører under Den norske kirke, og jobber for fornying og bevaring av kirkesangen. I tillegg er de sentrale i trosopplæringa og i utviklinga av gudstjenestereformen. Norsk sangerforbund, som tidligere het Norsk arbeidersangforbund, har røtter i arbeiderbevegelsen. Sjøl om de nå rekrutterer medlemskor mye breiere, er de redd for å miste sin over 100 år gamle historie i en stor organisasjon. Norges korforbund er desidert størst, og har best kapasitet til å jobbe politisk.

Trenger en paraply
Thomas Caplin ivrer heller ikke etter en sammenslåing, men mener det bør bygges en paraplyorganisasjon, og at organisasjonene burde ha tilhold på samme sted, dele utstyr og kanskje noe administrativt personell. På 90-tallet ble det ble gjort et forsøk på dette. Forsøket havarerte, og skapte isteden stor splittelse. Caplin ser nå en ny spire til samarbeid, men er bekymra for hva som skjer når NK tråkker i de andres bed.

Ragnhild Hadland mener paraplyen allerede er Norsk musikkråd, og beklager at ikke NK er med. Men samarbeid vil hun gjerne ha, og tenker seg årlige møter mellom de seks.

— Målet må være samarbeid og oppfordring til deltakelse på hverandres kurs, seminarer og festivaler. Sånn vil vi gjøre hverandre gode, og gi et kjempetilbud til alle medlemmene våre, sier hun.

Tove Gjerde slutter seg til ideen. Et forum, gjerne et lederforum på tvers av organisasjonene, som møttes en gang i året ville styrke samarbeidet. Både hun og Erik Bjørhei mener at Musikkrådet får holde som formell organisatorisk paraply, men Bjørhei tror at en egen korseksjon under Musikkrådet ville vært bra. Han åpner forøvrig døra på gløtt for et enda tettere samarbeid i framtida.

— En helt ny struktur er muligens nødvendig på sikt. Men det må være noe helt nytt, der ingen blir innlemma i noe eksisterende, der ikke en storebror spiser oss alle, sier han.

Tillit på lavmål
Avtroppende leder i Ung i kor, Ingvill Espedal, klarer ikke å se for seg en stor kororganisasjon nå.

— Det må mer tillit og åpenhet til. Nå er tilliten på lavmål.

Dersom hun skal tenke fritt og veldig langt fram, ser hun heller for seg en felles barne- og ungdomsorganisasjon for hele musikkfeltet enn en egen, stor kororganisasjon. Men at det kunne være behov for et felles møtested for alle korforbunda slutter hun seg til.

— Det forutsetter også åpenhet og samarbeid – at organisasjonene støtter hverandre og hjelper hverandre opp, ikke konkurrerer om ressurser og medlemmer.

Les også: Norges korforbund svarer — Ja, vi har ambisjoner!

Fakta
Norsk sangerforbund: oppretta i 1908 – har 60 medlemskor – består av 1400 individer – var opprinnelig knytta til arbeiderbevegelsen, er nå uavhengig
Norges kirkesangforbund: oppretta i 1954 – har 150 medlemskor – består av 3500 individer– er knytta til Den norske kirke
Ung i Kor: oppretta i 1984 – har 300 medlemskor – består av 10 000 individer
Norges korforbund: oppretta i 1985 – har ca 1100 medlemskor – består av 32 000 sangere
Ung Kirkesang: oppretta i 1996 – har 322 medlemskor – består av ca 8000 individer – er knytta til Den norske kirke
Norsk sangerforum: oppretta i 2001 – har 300 medlemskor – består av ca 10 000 individer

Publisert:

Del: