© Ung i Kor

Protest mot NKs maktbruk

INNLEGG: Vi mener Norges Korforbunds strategi skader sang- og kornorge, inkludert de samarbeidsarenaene som er bygget opp gjennom mange år, skriver fire kororganisasjoner.

Kalender

Åpent brev til Norges Korforbund, vedrørende arbeidsfordelingen mellom koroganisasjonene i Norge og Norges Korforbunds nysatsing NK utvikling.

Korsangere i Norge har flere nasjonale organisasjoner å velge i. I musikklivets paraplyorganisasjon Norsk musikkråd (Norges største sammenslutning av kor og sangere) finner vi Musikk i Livets begynnelse, Musikk i Skolen, Ung Kirkesang, Norges kirkesangforbund, Norsk sangerforum, Norsk sangerforbund, og Ung i Kor. Det er også en stor koraktivitet innenfor ACTA, KFUK/M og så videre. I tillegg til dette kommer Norges Korforbund .

Fra 1980-tallet har mange av musikkorganisasjonene i Norge delt seg i barne- og ungdomsorganisasjoner, hvor flertallet av medlemmene er under 26 år, og voksenorganisasjoner som primært har medlemmer over 26 år. Dette skjedde også blant kororganisasjonene. Det var flere årsaker til denne utviklingen. At barn- og ungdoms interesser ofte kom i skyggen av de voksnes var en. At barn- og ungdom sjelden fikk reell innflytelse var en annen. At penger som var bevilget til barn og ungdom ofte ble disponert av godt voksne var en tredje årsak. Behovet for å bygge opp en spisskompetanse rundt det å drive barne- og ungdomsarbeid sto også fram som en svært viktig argument.

Forbausende satsning
Etter at en slik deling ble en realitet har en arbeidsdeling mellom kororganisasjonene i all hovedsak fungert på en god måte. Nær alle organisasjonene har funnet sin plass og har bygget opp sin spesialkompetanse inn mot sin målgruppe. For å unngå dobbeltjobbing og konflikter har likevel arbeidsdelingen blitt diskutert mellom organisasjonene ved flere anledninger. Resultatet av dette har blitt både skriftlige og muntlige overenskomster.

Også Norges Korforbund (NK), som en voksenorganisasjon, har ved flere anledninger bekreftet at de ønsker å opprettholde en slik arbeidsfordeling. Sist av nåværende president i NK, Svend Ola Hådi, i et møte med Ung i Kor på Hamar.

Derfor er det forbausende at NK i disse dager realiserer en massiv barne- og ungdomssatsing. NK har valgt å bryte tidligere avtaler og gå direkte inn i konkurranse med de man har en avtale med. Dette ser ut til å være en godt planlagt strategi som oss bekjent ikke er drøftet med noen av de andre organisasjonene som sitter med spesialkompetansen på mange av NKs nye satsingsområder.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook
Følg Ballade på Twitter

Etter den siste ukas debatter på sosiale medier er det blitt åpenbart at det også er mange innenfor NK som heller ikke har hørt noe om dette. Etter hva vi erfarer inneholder NKs satsing (NK utvikling) flere elementer: NK Ung med NK Ungdomskor, NK Dirigent og NK Sakral. Alle områdene er i dag godt ivaretatt av NKs søster- og brødreorganisasjoner.

Tilspisset kamp
Vi mener NKs strategi skader sang- og kornorge, inkludert de samarbeidsarenaene som er bygget opp gjennom mange år. Det man vil oppnå er en stadig mer tilspisset kamp om makt, medlemmer og midler. Stadig mer ressurser i alle organisasjonene vil gå til dette på bekostning av organisasjonenes medlemmer. Offentlige midler vil bli skuslet bort i alles kamp mot alle.

Vi vil på det sterkeste protestere mot NKs brudd på kutyme og inngåtte avtaler om arbeidsdeling mellom organisasjonene.

Vi vil samtidig invitere NK og andre sang og musikkorganisasjoner til et tillitsskapende møte for å drøfte felles utfordringer og å finne bedre fellesløsninger til beste for norske kor og sangere. Dette kan ikke gjøres i kamp med hverandre, men gjennom tillitsskapende arbeid over tid, og i felles strategier mellom likeverdige og respekterte samarbeidspartnere. Løsningene ligger ikke i å overkjøre hverandre, ei heller i å sluke hverandre. Målet med eventuelle nye løsninger må være å sammen skape noe helt nytt og bedre basert på den kunnskap og kompetanse som ligger i alle dagens organisasjoner. Dagens hovedstruktur og arbeidsfordeling kan imidlertid vise seg som den beste løsningen også i årene som kommer.

Vi foreslår et snarlig møte, 4. april kl. 11.00 i Frivilighet Norges lokaler, der vi sammen kan drøfte og avklare hvordan organisasjonene best kan samarbeide til beste for felles interesser.

Oslo, 19.mars 2013

Ung i Kor
Ung Kirkesang
Norges kirkesangforbund
Norsk sangerforum

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Daglig leder

Innlandet musikkråd

Økonomikonsulent

Norges Korforbund

Konsertmester II / Second Concertmaster II

Kringkastingsorkestret (Kork)

Avdelingsleder II

Drammen kulturskole

Daglig Leder

Stiftelsen Folken

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev