Nye retningslinjer for bestillingsverk- og produksjonsstøtte fra Kulturrådet

Det vi blant annet lagt større vekt på formidlingen.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Kulturrådet har vedtok i rådsmøtet 5. april endringer i tilskuddsordningen for bestillingsverk og musikkproduksjon. Målet er at endringene skal stimulere til komposisjon av verk i flere sjangre og til økt formidling og sirkulasjon av musikken, skriver rådet på sine hjemmesider.

De nye retningslinjene skal gjøre det tydeligere at ordningen, som er åpen for alle, også er åpen for flere måter å komponere på, innen alle musikksjangre. Det vil derimot bli legge større vekt enn tidligere på kvaliteten i formidlingen og på hvor stort publikum som får høre musikken.

Framføringsinstitusjoner, orkestre, ensembler, solister, arrangører, festivaler, og andre som vil presentere musikken kan søke tilskudd til å bestille nye verk og produksjoner. Også komponister, musikere og andre kunstnere kan søke tilskudd til egne komposisjoner og produksjoner som skal presenteres på konsertarenaer og formidlingsplattformer. I tillegg kan det søkes støtte til for eksempelkomposisjon i samarbeid mellom utøvere og komponister og i samarbeid med kunstnere fra andre kunstfelt. Den kan også støtte scenisk produksjon som tverrkunstneriske verk eller forestillinger der musikken er det bærende elementet.

Det forutsettes imidlertid at søkeren har intensjonsavtale eller kontrakt med utøver og arrangør som kan formidle musikken.

De nye retningslinjene vil gjelde fra søknadsfristen i juni 2018. Mer om støtteordningen kan du lese her.

Stillinger

Kommunikasjons-rådgiver

Krafttak for sang

Fagkonsulent

Folkeakademienes landsforbund – Sang i eldreomsorgen

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev