Nye retningslinjer for bestillingsverk- og produksjonsstøtte fra Kulturrådet

Det vi blant annet lagt større vekt på formidlingen.