Romeo Brown var aspirant for Vest-Agder museum i 2016. Her er han omviser i utstillinga. Foto: Vest-Telemark Museum

Vi gjør mye, men må gjøre mer

Kulturrådet er positiv til Kulturtankens invitasjon om samarbeid for å få et mer mangfoldig kulturliv. Ber samtidig om flere innspill til konkrete tiltak.

Kalender

NeoArte – Synthesizer of Arts: NEOARTE MARATHON

25/03/2023 Kl. 17.00-22.00

Oslo

Lørdagsopera 25. mars

25/03/2023 Kl. 15:30

Oslo

Et basseventyr – en akustisk reise for hele familien

25/03/2023 Kl. 12:00 og 14:00

Oslo

Gloria! Bach og Poulenc hånd i hånd

26/03/2023 Kl. 19:00

Oslo

I et innlegg på Ballade.no inviterer Kulturtankens Lin Marie Hovik til å starte delprosjekt sammen med Kulturrådet for å få mer mangfoldige ledergrupper i kulturlivet. Vi tar i mot alle slike initiativ med åpne armer, og er allerede i gang med å se på hvordan dette kan videreutvikles.

Med bakgrunn i statistikk fra KulturAnalys Norden og Malika Rasmussens gjennomgang av situasjonen rundt mangfold i kulturen generelt og kulturelt lederskap i Norge spesielt (i Ballade, 2. februar, red.anm), oppfordres Kulturrådet til en rekrutteringsdugnad. Vi takker også for denne påminnelsen. For Malika har helt rett, det er langt igjen til vi kan si at norsk kulturliv har bred representasjon av befolkningen på utøver- og ledernivå i Norge.

Les også: #utavkontoret

Et initiativ som vi mener har vært viktig for å adressere dette er det fellesnordiske «Inkluderende kulturliv i Norden». Helt fra oppstarten ble det klart at prosjektet treffer et behov i kulturlivet. Antallet organisasjoner og institusjoner som henvender seg både for å snakke om hva de gjør og for å få støtte til å utvikle seg videre, er stort.

De første som tok kontakt var kulturskolerådene i de nordiske landene og i samarbeid med dem har vi startet et tiltak for å se på hvordan vi kan gjøre kulturskolene til inkluderende kulturarenaer.

Les også: Hva er status?

Det er viktig å starte med barn og unge for å rekruttere et mangfold til kulturlivet. Vi må i fellesskap skape arenaer som er relevante for hele befolkningen. Kulturtanken er en viktig organisasjon i dette arbeidet. At Lin Marie Hovik rekrutterer mennesker som er norske, men har flerkulturell bakgrunn, er et skritt frem, men det må også befeste seg i hvordan organisasjonen ser sitt oppdrag, hvem de er til for og på hvilken måte de tar ansvar for å inkludere hele vår befolkning.

Les også: Et ønske om mangfold

Et viktig premiss for å lykkes er å lytte til de stemmene vi ønsker å inkludere. På den Nordiske kulturpolitiske dagen «Vem får vara med», som Kulturrådet arrangerte i samarbeid med KulturAnalys Norden, inviterte vi et panel av nordiske anerkjente kunstnere med flerkulturell bakgrunn for å høre deres erfaringer med barrierer og løsninger. Ninos Josef, ballettdanser ved den Kgl. Balletten i Sverige, sa at en av utfordringene var at det ikke fantes et tilbud til ham der han bodde som introduserte ham til de muligheter kunsten kunne gi. Han måtte finne sin egen vei og han måtte bane seg frem. Utfordringene med å være en av alt for få endte med at han valgte å avslutte dansekarrieren sin. Slike historier vitner om vanskeligheter for den enkelte utøver, men i enda større grad om de ressursene de nordiske landene skusler bort.

Kulturrådet vil, som et nasjonalt ledende fagmiljø for kunst og kultur, fortsette å ta en aktiv rolle i utviklingen av et inkluderende kulturliv. Arbeidet har allerede pågått i over 20 år fra Mosaikk-prosjektet (1998-2002) hadde sin oppstart. Siden da har vi jobbet med utfordringene på ulike måter. Både i Mosaikk-prosjektet og i Mangfoldsåret 2008, ble det lyst ut midler til kunst og kulturprosjekter som særlig skulle bidra til et kunst- og kulturliv preget av bredde og mangfold både for utøvere og i uttrykk. Vi har utviklet tiltak som Aspirantordningen, som konkret støtter tilsetting av kunstnere og kulturarbeidere i kunstinstitusjonene, og gitt flerårig tilskudd til Styrende mangfold, som jobber med kursvirksomhet og nettverksbygging sammen med kulturinstitusjoner. Disse kan vise til gode resultater. I Kulturrådets oppnevning av medlemmer til kunstfaglige utvalg har Rådet vært opptatt av å sikre god geografisk spredning og at sammensetningen gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det innbefatter både nyere innvandrede grupper og nasjonale minoriteter.

Institusjoner som Kulturrådet, Kulturtanken, kulturskolene og kulturlivets øvrige institusjoner skal sørge for at vi kan gi en helhetlig vei for alle inn i kunsten. Vi skal tilby god, relevant kunst for de unge, sørge for at alle har mulighet for å utvikle seg, ta vare på talenter innenfor ulike sjangre og ikke minst, inkludere flerkulturelle kunstnere og kulturarbeidere på profesjonelle arenaer. Kulturrådet vil gjerne fortsette å skape inkluderende kulturinstitusjoner sammen med aktører som Kulturtanken også i tiden fremover. Vi er ikke i mål, men det står ikke på vilje og interesse. Men; vi klarer ikke denne viktige jobben alene, vi trenger gode innspill og råd på konkrete tiltak som kan sette fart i dette viktige arbeidet.

Og la det være et viktig poeng til slutt: Målet med å øke mangfoldet i norsk kulturliv er ikke at alle må med, men at vi skal rekruttere fra hele befolkningen. Det er det som bidrar til vårt felles mål om å heve det vi alle er opptatt av; nemlig kvalitet og mangfold i kunst og kultur i Norge. Og vi vet at kvalitet og evne ikke handler om etnisitet og fødested. Men fortsetter vi å utelate kunstnere og utøvere fra andre land enn de vestlige, så er det sektoren selv som taper, og med det også publikum.

Mariann Komissar, avdelingsdirektør kunstavdelingen, Kulturrådet
Silje Eikemo Sande, prosjektleder «Inkluderende kulturliv i Norden, Kulturrådet

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev