Anne Lise Frøkedal foto Vidar Landa (Foto: Vidar Landa)

Musikkvalget 2021: – Merkelig at populærartister med inntekter utenlands havner helt utenfor

Låtskriver, artist, bandleder – og GramArts styremedlem – Anne Lise Frøkedal snakker musikerøkonomi. Og gir litt kred til minister Raja.

Kalender

Anne Lise Frøkedal turnerer for tida under navnet Frøkedal. Hun er også medlem i bandet I Was A King – og er kjent for egenart i sin gitardrevne musikk. Og hun er nestleder i artistorganisasjonen GramArts styre. Hun er en av dagens stemmer ut i Ballades serie som teller ned til stortingsvalget, og vi spør:


– Hvem bør styre Kulturdepartementet og hvorfor, hvis du begrunner ut fra hensyn til musikken, publikum og bransjene rundt?
– Kulturdepartementet bør styres av noen som både har god innsikt i og genuin interesse for kunst og kultur – og som har kunnskap om hvordan bransjen fungerer. Det er nødvendig med en forståelse for de ulike behovene som eksisterer i de ulike feltene. Kulturministeren og næringsministeren må spille på lag. Mye av det som skjer på musikkfeltet handler først og fremst om næring. Da er det viktig at den delen av bransjen ikke utelukkende omtales for sin egenverdi. Når alt kommer til alt, er dette også en stor og ganske kompleks økonomi.

– Hva er det viktigste å beholde eller rydde vekk av statlige tiltak for å komme opp og stå etter koronakrisen?
– Akkurat nå er det klart viktigst at de støtteordningene som har blitt etablert under pandemien forlenges til vi er skikkelig ute av krisen. Jeg tenker særlig på kompensasjonsordningen, stimuleringsordningen og kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere, samt permitteringsordningene for dem som er organisert som AS eller lignende. Det er flott at de nylig forlenget noen av ordningene med en ny kort periode, men det er fortsatt en utrygghet og en uforutsigbarhet med disse kortsiktige perspektivene. GramArts klare krav til dem som måtte komme i regjeringsposisjon, er derfor at det raskt besluttes at disse ordningene forlenges på inntil videre ubestemt tid, helt til bransjen har stablet seg på beina igjen.
Pandemien har dessuten understreket det vi lenge har visst: sikkerhetsnettet i form av sosiale ordninger er ikke sterkt nok i vår bransje. Så hvis vi skal tenke gode, langsiktige løsninger, så bør vi begynne her.

– Kulturministeren har selv sagt at det var mye å lære om et sammensatt felt da han tok over ved inngangen til koronakrisen. Interessegrupper mener de har falt forskjellig ut i støtteordningene, og Kulturrådets analytikere uttalte i Ballade at koronastøtten er en ny måte å innrette norsk kulturpolitikk på. Hvordan vil du beskrive kulturpolitikken i 2020 og 2021?
– Det er liten tvil om at regjeringen og Kulturdepartementet har lagt mye penger på bordet for å hjelpe kulturbransjen gjennom krisen. Det skal de ha honnør for, selv om det til tider har måttet ganske massivt press til. Samtidig har det til tider vært ganske stor misnøye rundt innretningen av ordningene og hvordan pengene har blitt fordelt. Spesielt rundt det jeg nevnte tidligere; at de er kortvarige og gir lite forutsigbarhet.
Raja har selvsagt rett i at det er et sammensatt felt. Nettopp derfor har vi i GramArt, og mange organisasjoner med oss, stilt oss til disposisjon for å gi myndighetene innsikt i hva næringen trenger. Vi har i liten grad blitt lyttet til. Kulturdepartementet og Kulturrådet har forspilt flere muligheter til å innrette disse ordningene bedre utover i krisen. Det har også vært en frustrasjon for oss at enkelte grupper har blitt tilnærmet ignorert. Vi synes det er merkverdig at populærartister med inntekter i utlandet, som i en årrekke har blitt oppmuntret både økonomisk og politisk til å søke ut av landet, faller helt igjennom alle ordninger.

– Hvem, enten enkeltpersoner eller organisasjoner eller partier, har talt musikkens sak best i opptakten til valget?
– Hvis du tenker på oss som felt har vel styrken ligget i at hele feltet har klart å stå sammen gjennom denne krisen, noe bransjen vel også har fått kred fra politisk hold for. Hvorvidt det er hensiktsmessig at kulturfeltet er like samlet etter at krisen er overstått, får bli en annen diskusjon. Men vi skal være stolte av det vi har fått til sammen. Fra partiene har Freddy André Øvstegård fra SV utmerket seg med mange gode og konkrete spørsmål til Kulturdepartementet. Det samme gjelder APs Anette Trettebergstuen. Begge har også bidratt til å legge nødvendig press på regjeringen. Så skal det heller ikke underslås at Abid Raja har forsvart kulturens egenverdi på en måte som tyder på at han har forstått viktigheten av kunst og kultur. Vi forstår også at han ikke har hatt verdens enkleste jobb den siste tiden.

Hør Øvstegård med flere i Ballades podkast: Hvordan ta vare på et kulturliv i stadig krise?

– Hvilken enkeltsak er viktigst i valget 2021 – hvis du tenker på musikkens plass i samfunnet?
– Akkurat nå er det vanskelig å overse koronakrisa vi fremdeles står i. Støtteordningene som er opprettet må videreføres så lenge bransjen fremdeles er i en unntakstilstand – det burde ikke være noe landets musikere og artister må gå rundt og lure på fra måned til måned. Men blikket må også løftes – forbi pandemien. Det trengs et bedre sikkerhetsnett i form av sosiale ordninger for de mange som jobber med å formidle og skape musikk – også i en normalsituasjon.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this