Ole Henrik Antonsen, styreleder i NOPA (Foto: Anne Valeur)

Musikkvalget 2021: – SV-Freddy og Sp-Åslaug har lyttet

– Signalene både fra venstre- og høyresiden er at nå er det det frie feltet sin tur. Musikkbransjen består i stor grad av dette. Tiden vil vise om dette er valgflesk. I Ballades valgserie sier styreleder i Nopa sitt om hva musikken trenger.

Kalender

Operapub på Røverstaden

27/10/2021 Kl. 19:00

Oslo

Ensemble Allegria og Oslo Kammerakademi

30/10/2021 Kl. 14.00

Oslo

Lørdagsopera 30. oktober

30/10/2021 Kl. 15:30

Oslo

Ballade fortsetter å telle ned til Stortingsvalget – i dag med talsmannen for de mange rettighetshaverne av tekstforfattere og komponister, i hovedsak de i populærmusikken, i Nopa. Ole Henrik Antonsen mener flinke folk på vakt er viktigere enn partitilhørighet.

– Fortsatt Venstre-styrt Kulturdepartement, eller vil du ha regjeringsskifte? Hvem bør styre Kulturdepartementet og hvorfor, hvis du begrunner ut fra hensyn til musikken, publikum og bransjene rundt?
– Partiprogrammene på venstresiden har den beste kunstnerpolitikken og det loves et nytt kulturløft, som selvsagt er fristende. Samtidig er det viktig å huske at kunstnerlønningene faktisk gikk ned under forrige kulturløft. Og at musikkbransjen i stor grad består av det frie feltet, som sjelden prioriteres i offentlige satsinger. Signalene både fra venstre- og høyresiden, er at nå er det det frie feltets tur. Tiden vil vise om dette er reelt eller valgflesk. Etter å ha gått gjennom partiprogrammene for neste periode tenker jeg at for musikken, publikum og bransjene rundt er det nesten viktigere hvem som blir kulturminister enn partitilhørighet. Vi trenger en som forstår feltet, lytter og har tyngde nok til å få gjennomslag i regjeringen.

RØDT, GRØNT OG BLÅTT: Freddy Øvstegård (halvt skjult t.v.) og Åslaug Sem-Jakobsen (tredje fra venste) blant de andre kulturpolitikerne. (Foto: Faksimile/skjermdump fra Arendalsuka)

Kulturpolitikken 2020–21:
Kaotisk og uforutsigbar.

– Hva er det viktigste å beholde eller rydde vekk av statlige tiltak for å komme opp og stå etter koronakrisen? Husk at alle kan dele ut mere penger i valgkampen, men når hverdagen kommer vil vi først og fremst ha gode løsninger.
– Krisen i musikkbransjen kommer til å vare mye lengre enn pandemien, og jeg tror vi vil være avhengig av tiltak i lang tid framover. Det er neppe realistisk at summene vi har sett det siste halvannet året kan opprettholdes, og da blir det desto viktigere at tiltakene treffer. Det kan ikke alltid sies å ha vært tilfelle så langt, og jeg håper at en klarer å ha særlig fokus på de mange, mange små aktørene i musikkbransjen.

– Kulturministeren har selv sagt at det var mye å lære om et sammensatt felt da han tok over ved inngangen til koronakrisen. Interessegrupper mener selv de har falt forskjellig ut i støtteordningene, og Kulturrådets analytikere uttalte i Ballade at koronastøtten er en ny måte å innordne norsk kulturpolitikk på. Hvordan vil du beskrive kulturpolitikken i 2020 og 2021?
– Kaotisk og uforutsigbar. Spørsmålet er hvor mye kulturministeren og apparatet rundt egentlig har lært. At det gikk litt over stokk og stein innledningsvis tror jeg de fleste har forståelse for, men jeg er forbauset over hvor mange ganger vi har måttet gi essensiell og eksistensiell informasjon før det har blitt tatt til følge. Dette er en tilbakemelding jeg har inntrykk av går igjen over hele feltet. Fasit har vel blitt ganske bra for de fleste, fordi det er pøst på med penger. Dette er neppe bærekraftig gjennom resten av krisen, som altså langt fra er over når siste vaksinestikk er satt. Et problem har vært at politikerne tror de har tatt seg av et felt når de sender penger via Kulturrådet, som etter min mening har vist seg ganske dårlig skikket for å håndtere populærmusikken, i alle fall på individnivå.

– Hvem, enten enkeltpersoner eller organisasjoner eller partier, har talt musikkens sak best i opptakten til valget?
– I politikken er det mange som taler musikkens sak akkurat nå. Det er kanskje ikke så uvanlig i opptakten til et valg, spørsmålet er hvem som står ved de fine ordene 14. september. Gjennom den siste stortingsperioden synes jeg Freddy André Øvstegaard (SV) og Åslaug Sem-Jacobsen (SP) har vært flinke til å lytte og å tale musikkens sak.

– Hvilken enkeltsak er viktigst i valget 2021 – hvis du tenker på musikkens plass i samfunnet?
– At nødvendige koronatiltak blir videreført lenge nok til at bransjen kommer seg på beina igjen. Og en total gjennomgang av Kulturrådet.

– Trengs det en egen stortingsmelding om musikk?
– Et rungende ja! Organisering av og økonomien i musikkbransjen skiller seg på så mange måter fra andre kunstformer at kultur- og kunstner-meldingene ikke fullt ut er dekkende. Sektoren har gått gjennom en total forvandling med strømming, og dette har fått store økonomiske konsekvenser for svært mange. Denne utviklingen har også gjort oss ekstremt sårbare.

Nopa er Norsk forening for komponister og tekstforfattere, en forening for 1250 populærkomponister og sangtekstforfattere i Norge.

 

Red. anm.: Nopa er en av tre organisasjoner i Foreningen Ballade, som eier og gir ut ballade.no. Ballade er redaksjonelt uavhengig.

 

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev