Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. (Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor)

Gaveforsterkningsordningen avvikles: Vil bruke midlene til det beste for lokalt og regionalt kulturliv

– Evnen til å tiltrekke seg privat kapital skal ikke styre fellesskapets midler, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

– Regjeringa har bestemt at gaveforsterkningsordninga skal avvikles fra og med 1. januar 2022. Det er et viktig prinsipp for regjeringa at det ikke er evnen til å tiltrekke seg privat kapital, som styrer fellesskapets midler. Utbetalingene fra ordningene har i tillegg hatt en veldig skjev geografisk fordeling, og vi vil nå starte arbeidet med å benytte de aktuelle midlene på en bedre måte, til det beste for lokalt og regionalt kulturliv, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding fra Kulturdepartementet.

Søknader som er mottatt i perioden 1. juli – 31. desember 2021 vil bli behandlet etter gjeldende retningslinjer for ordningen, opplyser departementet, som betyr at godkjente søknader vil få utbetalt gaveforsterkning etter at den økonomiske rammen for gaveforsterkningsordningen er fastsatt.

Gaveforsterkningsordningen ble opprettet i 2014 og har i hovedsak vært finansiert av spilleoverskuddet i Norsk Tipping AS avsatt til kulturformål. Ordningen innebærer at private pengegaver til kunst- og kulturinstitusjoner blir forsterket gjennom et påslag fra staten på inntil 25 prosent av det private gavebeløpet.

Gaveforsterkningsordningen ble diskutert i spørretimen på Stortinget onsdag 1. desember, der statsråden etter spørsmål fra Tage Pettersen (H) i Familie- og kulturkomiteen blant annet peker på at det ikke finnes beviser på at private penger har gitt flere penger til kulturen, og at de 75 millionene forrige regjering brukte på gaveforsterkning vil denne regjeringen bruke på kulturtilbud «med en bedre geografisk og sosial spredning enn gaveforsterkningsordningen sørga for».

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.