Gaveforsterkningsordningen avvikles: Vil bruke midlene til det beste for lokalt og regionalt kulturliv

– Evnen til å tiltrekke seg privat kapital skal ikke styre fellesskapets midler, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.