Morten Halle_2 2006 (Foto:www.curlinglegs.no)

Morten Halle: – Et skritt i riktig retning

INTERVJU: I et intervju på Ballade kritiserer Helge Sten reformarbeidet i TONO for at det ikke går langt nok. Demokratiseringen er ikke reell mener Sten, fordi gruppeforeningene fremdeles vil sitte med flertall i styret. Morten Halle, som leder reformarbeidet, er ikke enig. – At det ikke går så langt Sten vil, det får så være. Jeg synes det er et godt skritt i riktig retning, sier Halle til Ballade.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Carl Kristian Johansen

I dag består TONOs styre av medlemmer fra gruppeforeningene Norsk komponistforening (NKF), Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA) og Norsk Musikkforleggerforening (NMFF).

I følge forslaget til reformer skal gruppeforeningene fremdeles være representert i styret. Uavhengige andelshavere skal også kunne stille til valg og stemme på kandidater uten å måtte gå gjennom noen av gruppeforeningene.

Generalforsamlingen i TONO vil i følge arbeidsgruppens forslag stemme innad i forhåndsdefinerte blokker som tilhører gruppeforeningene. I tillegg foreslås det at det skal komme en blokk for uavhengige representanter. I et intervju på Ballade denne uken kritiserer Helge Sten det han mener ikke er et forslag til et reelt demokratisk system.

— Generalforsamlingen vil kunne velge hvem de vil. Gruppeforeningene vil ikke kunne instruere om hvem som skal sitte fra deres forening, selv om de sikkert kommer til å komme med forslag. Generalforsamlingen

vil være suveren til å velge hvem de vil inn i styret, så lenge man er enige om fordelingen, sier Morten Halle.

Kontinuitet

Men det er nettopp denne fordelingen som gjør at Sten mener dette ikke er en reell demokratisering?

— Det er en reell demokratisering i den forstand at det blir mer demokratisk enn det det var. Jeg synes man må se på historien også, og at man av den grunn ikke vil forandre spillreglene totalt fra en dag til en annen. At det ikke går så langt Sten vil, det får så være. Jeg synes det er et godt skritt i riktig retning, sier Halle.

Hvorfor foreslår arbeidsgruppen å sikre gruppeforeningenes plass i styret?

— For å sikre en kontinuitet i den politikken som føres i TONO, slik at vi ikke kommer i en situasjon der generalforsamlingen snur opp ned på hvordan TONO drives over natta. Det som er viktig er at man sikrer representativitet fra forskjellige deler av musikklivet, og at et mindretall har en reell innflytelse.

— Det kan godt være at dette kan forandres gang til i framtida. Men nå tror jeg man skal være fornøyd med at man tar et skritt i riktig retning og se hvordan dette fungerer, sier Halle.

Delvis enig om nasjonale midler

Sten tar også opp fordelingen av de nasjonale midlene i TONO. Disse går i dag i hovedsak til NKF, NOPA og NMFF. Sten mener disse midlene bør bli værende i TONO, for å brukes i opphavsrettslig sammenheng som kan komme alle TONOs medlemmer til gode i forbindelse med de utfordringene man står overfor i opphavsrettslig sammenheng i dag.

— Der er jeg delvis enig med Sten. På sikt er det bra om TONO gjør mer av dette arbeidet. Men igjen, man må også ha forståelse for historien. Man sitter med tre foreninger som har ansatte og som har oppgaver de utfører til det beste for medlemmene og for norsk musikkliv generelt.

— Nok en gang, dette er et skritt på veien. På lengre sikt tror jeg det er bedre at flere av pengene blir værende i TONO, sier Halle.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev