Roland Sandberg (Foto: Svensk Musik / STIM)

Nytt EU-forslag kan stoppe TONO og STIMs nasjonale fordelingspolitikk

Roland Sandberg er direktør for det Svenske musikkinformasjonssenteret «Svensk Musik» som er en del av STIM, TONOs søsterorganisasjon i Sverige. Han frykter nå at deler av forvaltningen av blant annet onlinerettighetene og muligheten til å drive nasjonal støttepolitikk flyttes ut av Sverige. Årsaken er to forslag fra EU-kommisjonen som berører opphavsrettshåndteringen, utarbeidet i EUs Generaldirektorat for det indre markedet og EUs konkurranseenhet. – EU-kommisjonen har sett totalt bort fra de kulturpolitiske aspektene, og har utelukkende holdt et økonomisk og juridisk fokus i denne prosessen, sier Roland Sandberg til Ballade.

Kalender

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Carl Kristian Johansen

Bakgrunnen for dette er at de store selskapene Music Choice, som streamer ca. 70 radiokanaler på internett, og RTL, Luxembourgs radio og TV-selskap, begge med nedslagsfelt over hele Europa, ønsker å forholde seg til èn opphavsrettforvalter, framfor de mange nasjonale enheter som finnes innenfor EU-området i dag.

— EU vil forandre premissene for de digitale rettighetene for musikk distribuert gjennom internett, TV og radio, og den mekaniske distribusjonen i form av innspillinger og filmer. De store mediebedriftene vil ha færre aktører å forholde seg til. Opphavsrettselskapene i små land kan risikere å bli sittende igjen med ansvaret for livemusikk, som er veldig dyrt å admiminstrere.

— EU-kommisjonen har sagt at de vil at to, kanskje tre selskaper i Europa skal håndtere opphavsrettighetene. Ønsket fra EU er at forvaltningen flyttes ut av de små landene og plasseres i de største landene som kan bli England, Frankrike eller Tyskland, sier Sandberg.

Hva slags konsekvenser kan dette få i forhold til i dag, der STIM, og TONO i Norge, kan fordele avregnede vederlagsmidler til nasjonale formål?

— Forslaget fra EU liker ikke at de nasjonale enhetene fordeler midler til å stimulere nasjonalt mangfold, men foreslår heller at vederlagsmidlene skal brukes på europeisk musikk. Hvordan det skal skje vet vi ikke. Vi mener at det er på det lokale plan man må stimulere for å sikre et bredt mangfold i musikklivet, men det kan være at STIM mister muligheten til å kunne drive denne formen for nasjonal kulturpolitikk som vi har i dag.

— Det kan også få konsekvenser for hvert lands enkelte opphavsmenn. Det rare er at EU-kommisjonen ikke har vært i kontakt med de som skaper musikken i denne prosessen, men med brukerne. Og det i seg selv er merkelig. Det er i ferd med å utvikle seg i en den retning man har i USA, der det handler om copyright og de store selskapene i større grad enn opphavsretten til komponistene. I USA har man et system som belønner de som blir spilt mest, og i mange tilfeller trenger man heller ikke å betale for bruk av musikk.

— EU-kommisjonen har sett totalt bort fra de kulturpolitisk aspektene og har utelukkende holdt et økonomisk og juridisk fokus i denne prosessen, sier Sandberg.

De nasjonale vederlagsbyråene kan ifølge Sandberg også vente seg store bøter fra EU om de fortsetter å fordele vederlagspenger i form av stipender og andre tiltak, som EU mener kan være konkurransevridende.

— EU kan innkreve opptil 10 prosent av årsomsetningen til STIM. Det har også retroaktiv kraft, og da kan vi komme opp i astronomiske summer, sier Sandberg.

Roland Sandberg mener også at forslagene fra EU-kommisjonen strider mot UNESCOs arbeid for å strebe etter å bevare kulturelt mangfold, når man gjør endringer i lovverk og lager nye avtalerammer.

— UNESCOs konvensjon om kulturelt mangfold er på vei til å antas av verdens land. EUs konkurranseenhet burde studere den, spesielt fordi EU har oppfordret sine medlemsland til å skrive under på den konvensjonen, sier Sandberg.

Hva er videre progresjon for STIM i Sverige?

— Vi kommer til å ta kontakt med Kulturdepartementet og kulturministeren i Sverige. Vi vil jobbe for at de skal forstå situasjonen, og håper de kan ta med seg synspunktene til EUs ministerråd. Vi jobber også med å formulere et svar til EU-kommisjonen som må være dem i hende i løpet av midten av april. Deretter kommer EU til å innkalle til høringer i mai. Beslutningene skal etter planen tas i løpet av sensommeren eller høsten, sier Roland Sandberg.

Ballade vil følge denne saken videre. En artikkel skrevet av Sandberg om EUs forslag kan leses på STIMs internettsider.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev