KORK (Foto: NRK)

Idrett, kultur og KORK – til frokost

MFO, sammen med LOs kulturutvalg og LO kommune, inviterer politikere og alle fra kulturfeltet til åpent kulturpolitisk frokostmøte i
Det Norske Teatret fredag 28. november kl. 08.30. Blant temaer som skal diskuteres er hva kulturen kan lære av idretten og Kringkastingsorkesterets markedstilpassede utvikling de siste årene.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Kyrre Tromm Lindvig

Generalsekretær i Norges idrettsforbund, Ivar Egeberg, vil holde en innledning med bakgrunn i følgende problemstilling: – Det blir stadig snakket om at kulturfeltet opptrer for lite samlet og derfor står svakt overfor politikere og bevilgende myndigheter. Idretten blir ofte holdt frem som et eksempel på hvordan man kan samordne seg og opptre samlet og derfor stå sterkere.

Et sentralt spørsmål i Egebergs innlegg vil være hva kulturfeltet egentlig kan lære av idretten.

Videre kommer orkestersjef Holger Gulbrandsen fra Kringkastingsorkesteret for å fortelle om prosessen NRKs husorkester har vært i gjennom. Etter å ha vært truet av nedleggingsspøkelset ble man i fjor enig om en kompromissløsning, og Ballade skrev 11. juni 2002 følgende:

«Det var i løpet av et styremøte mandag (10. juni) at Norsk Rikskringkasting (NRK) stemte for å beholde en av sine fremste kulturpilarer: Kringkastingsorkestret (KORK). Men beslutningen kom ikke uten noen krav. Innen 2005 skal orkesteret selv finansiere litt under halvparten av sin egen drift.»

På tross av (nå tilbakelagte) økonomiske utfordringer har KORK imidlertid vært sterkt på banen kunstnerisk og kan se tilbake på et begivenhetsrikt år hvor de blant annet har fått ny sjefsdirigent, spilt på Ultima-festivalen og sluppet plate med jazzbandet Come Shine. De har i løpet av tre år nådd målsetningen å bli det mest profilerte orkester i media i Norge. Gulbrandsen påpeker ovenfor Ballade at de gjør mye av det samme som før, bare mer. – Og så gir det penger i kassen, humrer han. Hans foredrag vil fokusere på hvordan KORK klarte omstillingen fra et rent institusjonsfinansiert orkester til en markedstilpasset aktør.

Det vil bli åpnet for debatt omkring temaene som skal taes opp og forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i MFO oppfordrer til å gjøre møtet kjent blant relevante samarbeidspartnere.

På grunn av frokostserveringen vil det være ønskelig om interesserte gir beskjed til Arnfinn Bjerkestrand snarest. Møtet antaes å vare til 12:00.

Bjerkestrand kan nåes på 23 06 21 82 / 91 68 42 81 eller via e-post: arnfinn.bjerkestrand@musikerorg.no

For mer informasjon om Norges idrettsforbund og Musikerforbundet kan man gå inn på deres respektive hjemmesider, http://www.nif.idrett.no/t2.asp og http://www.musikerorg.no.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.