Arnfinn Bjerkestrand

– Uforståelig kritikk fra Hansen

– Med bakgrunn i Martin Schankes hardtslående debatteknikk innledet jeg et møte i Kulturkirken Jakob 2. september med følgende retoriske spørsmål: Er det for lite håndgemeng i norsk kulturpolitikk? Muligens er det dette som har inspirert Tore Hansen når han i sitt innlegg i Ballade 5. september lar svingslagene suse over alt og alle, skriver Arnfinn Bjerkestrand i dette tilsvaret til Tore Hansen i Norsk Artistforbund – et tilsvar som for øvrig ender med et John Lennon-sitat.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Arnfinn Bjerkestrand, forbundsleder, Musikernes Fellesorganisasjon:

Med bakgrunn i Martin Schankes hardtslående debatteknikk innledet jeg et møte i Kulturkirken Jakob 2. september med følgende retoriske spørsmål: Er det for lite håndgemeng i norsk kulturpolitikk? Muligens er det dette som har inspirert Tore Hansen når han i sitt innlegg i Ballade 5. september lar svingslagene suse over alt og alle.

I sin oppsummering av det kulturpolitiske debattmøtet, som jeg ledet, bruker Tore Hansen hardt skyts mot undertegnede, mot flere andre kunstnerorganisasjoner, forvaltningsselskapet TONO, samt Kulturdepartementets ledelse og byråkrater. Jeg kan ikke snakke for andre enn meg selv, og vil her prøve å svare på noe av kritikken.

Først til debattmøtet. Bakteppet for møtet var som kjent todelt: Regjeringens ferske kulturmelding, og et ønske om å gjøre den aktuell i kommune- og fylkestingsvalgkampen. Møtet ble arrangert av den løselige lenken som kaller seg Fellesforum for kulturorganisasjoner, og ble gjort kjent gjennom forumets nettverk og i pressen. Ballade bragte nyheten videre og gjorde møtet kjent i en artikkel 27. august. Møtet var åpent for alle, og ingen var spesielt invitert.

Det er riktig at arrangementet kom i tidsnød. Møtet var satt opp med en tidsramme på to og en halv time, først og fremst av hensyn til paneldeltakerne. Jeg tar gjerne selvkritikk for å ha feilberegnet publikums store interesse for å stille spørsmål til panelet, og at bare tre kvarter av møtet var satt av til dette formålet. Jeg er oppriktig lei meg for at Tore Hansen, sammen med en rekke andre debattanter, opplevde at debatten ble avsluttet da tidsrammen for møtet var i ferd med å løpe ut. Det store engasjementet kan ikke bety noe annet enn at et møtested for slike debatter trengs! Dette har MFO tatt konsekvensen av og vil arrangere tre åpne kunst-og kulturpolitiske frokostmøter. Datoene skal bli gjort kjent.

Mye av Tore Hansens kritikk er imidlertid ikke rettet mot dette arrangementet, men mot ulike aktører i musikk- og kulturlivet. Blant annet oppfatter jeg at han beskylder MFO for ikke å ta populærmusikken tilstrekkelig på alvor. Jeg minner bare om vår høringsuttalelse om populærmusikken i fjor høst. Hvis Tore Hansen har hatt tid til å lese den, vil han sikkert huske at MFO – åpenbart i motsetning til Hansen og de han representerer – ber om økt statlig støtte til populærmusikken. Det gjør vi blant annet fordi stipendkomiteen for musikkutøvere (som Hansen også kritiserer i sitt innlegg) peker på at det er et stort udekket behov for stipendmidler innenfor alle sjangre. Og ikke minst fordi MFO har langt flere medlemmer som arbeider med populærmusikk enn som er utøvere ved institusjonene. Så lenge MFO taler disse medlemmenes sak, både prinsipielt, politisk og i daglig rådgivning og saksbehandling, er det uforståelig at Hansen uten videre kan få seg til å påstå det motsatte.

Tore Hansen har ved flere anledninger offentlig kritisert kolleger – og deres organisasjoner. Nå sist altså i Ballade. Enten han uttaler seg som organisasjonsmenneske, utøver, komponist eller tekstforfatter bør han i framtida holde seg for god til å tillegge sine kolleger holdninger og standpunkter som vi ikke har.

Og til dere som ennå henger med: Hvem tjener på denne evinnelige ordkrigen utøverorganisasjonene imellom? I hvertfall ikke utøverne vi er valgt til å representere! Er det ikke egentlig nok av saker vi burde stå sammen om?

La meg avslutte med å gjøre noen ord av John Lennon til mine: Det er lett å leve når øynene er lukket og du misforstår alt du ser.

Arnfinn Bjerkestrand
forbundsleder, Musikernes fellesorganisasjon

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.