Hans Ole Rian 08/Foto: eget

Hans Ole Rian: Holdningene er en katastrofe

– Lærere uten fagkompetanse i estetiske fag er faktisk verre enn å kutte ut faget , meiner nestleiar i Musikernes Fellesorganisasjon Hans Ole Rian. Han vil ha krav om fagkompetanse for lærarar inn i lova.

Kalender

Av Ida Habbestad
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen presenterte nyleg ei [link id=64813 title=»undersøkjing«]. Der kjem det fram at 30% av skuleleiararne finn det akseptabelt at lærarar i estetiske fag manglar fagleg kompetanse.
– Det er en katastrofe, seier nestleiar i MFO, Hans Ole Rian, om desse haldningane.
Han har lenge arbeidd for ei styrking av dei estetiske faga i skulen og viser til forskaren Anne Bamberg sin rapport frå 2006; ”The Wow Factor”. Rapporten som er utarbeida på oppdrag frå UNESCO konkluderer med at estetisk undervisning styrkjer elevane sine læringsvilkår, òg i andre skulefag.
– Vi har flere undersøkelser og forskningsrapporter som støtter dette. Noe av det spesielle med Bamberg er at hun viser at lærere uten fagkompetanse i estetiske fag faktisk er verre enn å kutte ut faget i det hele tatt, seier Rian.
Ikkje-kompetent er verst
Med eit talmateriale som seier at ufaglært undervisning faktisk er verre enn inga undervisning i det heile, framstår dei avdekte synspunkta hjå skuleleiarar som ekstra uheldige.
Kva meiner så MFO bør gjerast for å endra haldningane?
– Det er bare en ting å gjøre; og det er å sikre at det kommer et lovverk som sier at man må ha fagkompetanse for å undervise i alle fag. Det får vi nå: Den nye Stortingsmeldingen (nr 11 om lærarutdanninga, red. anm.) sier at lærere skal ha fagkompetanse i fagene de underviser i. Det er selvfølgelig gledelig, seier Rian.
Og de trur at ei lovverksendring er det som skal til for å endra haldningane også hjå skuleleiarane?
– På sikt vil den det. Vi ser at skolelederene som har kompetente fagfolk er veldig fornøyde med det. Det er skolelederne som ikke har kompetanse blant lærerne sine som sier at dette er greit. Jeg mener at om man har opplevd å ha en viktig musikklærer, vil man se hvor mye det betyr. Det legger grunn for holdningsendringer, seier Rian.
– Vi har også forskning som sier at dersom du bruker kunst og kultur i andre fag, vil en større andel elever få utbytte av undervisningen. Vi håper derfor at alle lærerne vil få opplæring i de estetiske fagene.
Ynskjer strenge krav
Kven har så ansvaret for at desse aspekta vert gjort noko med?
– Utdanningsdepartementet har ansvaret, og vi forventer at dette blir fulgt opp når Stortingsmeldingen blir vedtatt. Nå kommer det også en runde på opplæringsloven og kompetanseforskriftene, og vi vil arbeide for at det da blir stilt enda strengere krav til fagkompetanse, seier Rian. – Blant annet gjennom at flere studiepoeng ligger til grunn som krav til kompetanse. Først og fremst i ungdomskolen, men også nedover i skolesystemet.
Korleis vil MFO arbeida vidare med denne problematikken?
– MFO og Norsk Teater- og Orkesterforening har dannet reaksjonsgruppe med 20 organisasjoner som arbeider i lag og som mener det samme. Vi sendte en betraktning når det ble arbeidet med stortingsmeldingen, og mange av forslagene våre tatt inn. Blant annet kravene om fagkompetanse og estetiske læremetoder. Det viser at når organisasjoner jobber sammen gir det resultater, seier han.
– Videre kommer vi til å følge opp saken med forhåpninger om at vi kan få til en bredere bruk av lærere i kunst og kultur. Dette gjelder jo ikke bare for fagene, men for holdninger generelt rundt allmenndannelsen og vår generelle forståelse for kunst og kultur, seier Rian.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Kantor/ menighetsmusiker

Tønsberg kirkelige fellesråd

Generalsekretær

Den norske Forfatterforening

Kommunikasjons-rådgiver

Asker kulturskole

Produsent

Festspillene i Nord-Norge

Daglig leder

Innlandet musikkråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev