Bård Vegar Solhjell (Foto: Stig Weston/sv.no)

Satser på etterutdanning i musikk fra høsten

– Deprimerende lesing, er kunnskapsminister Bård Vegar Solhjells reaksjon på undersøkelsen som viser utstrakt aksept for manglende kompetanse i estetiske fag blant norske skoleledere. Hans første tiltak for å skolere lærerne er nye studieplasser for etterutdanning. 40 av dem skal brukes på musikklærere.

Kalender

Ary Morais & Band @ Drammens Teater 4. feb

04/02/2023 Kl. 15:00

Viken

Lørdagsopera 4. februar

04/02/2023 Kl. 15:30

Oslo

Fransk musikksalong à la 1720

05/02/2023 Kl. 18:00

Oslo

Av Tellef Øgrim
Undersøkelsen som analysebyrået Perduco Kultur har gjennomført blant skolelederne, viser en omfattende aksept for mangelen på kompetanse hos lærere som underviser norske skolebarn i estetiske fag. Eksperter på kunst- og kulturfag i skolen peker på at dårlig undervisning på dette feltet påvirker undervisningen i andre fag negativt. Nestleder i Musikernes Fellesorganisasjon, Hans Ole Rian, [link id=64817 title=»hevder»] blant annet at lærere uten fagkompetanse i estetiske fag er verre enn å kutte ut faget.
Stort behov
— Tallene fra undersøkelsen er deprimerende lesning, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell, og legger til at resultatene klart viser det store behovet for å styrke kravene til kompetanse i norsk skole. Regjeringen forslo nylig et krav om 30 studiepoeng i det aktuelle faget for lærere fra ungdomsskolen av. Forslaget sendes nå ut på høring.
— I disse dager fordeler vi dessuten studieplasser til etterutdanning, der vi betaler selve plassen og dessuten 40 prosent av vikarutgiftene som oppstår, sier Solhjell.
Fordelingen fører til at høyskolene i Hedmark og Buskerud får 20 studieplasser hver i musikk, øremerket etter- og videreutdanning av lærere fra høsten 2009.
Barneskolen slipper unna
Det er to grunner til at barneskolen holdes utenfor satsningen og de nye kravene. Den viktigste er i følge Solhjell at de minste elevene ikke bør ha for mange forskjellige lærere å forholde seg til. Den andre er at mange barneskoler er så små at de nye og strengere kompetansekravene ikke blir mulige å gjennomføre i praksis.
I følge ministeren vil fordelingen av betalte studieplasser for etterutdanning bli en varig ordning også utover inneværende år.
Selv om Solhjell sier at undersøkelsen er «deprimerende lesning» og at de holdningene som den avslører «ikke akkurat hjelper», vil han ikke være med på at norsk skole ligger dårlig an på det estetiske området.
–Norge på topp
— Jeg synes at enkelte overdriver hvor ille det er. Norge har et høyt timetall i kreative fag sammenlignet med blant andre Sverige og Danmark. Vi ligger på høyeste nivå i Europa på dette feltet, sier han, og viser blant annet til norske kulturskoler og den kulturelle skolesekken.
Undersøkjinga er utført for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen av Perduco Kultur.
Undersøkjinga gjeld dei estetiske faga samla. Der finst inga eiga forsking på prioriteringa av musikkfaget.
I tillegg til dei geografiske skilnadene er det òg ulike resultat mellom grunnskulen og den vidaregåande. I grunnskulen melder i underkant av 60% av lærarane at dei prioriterer fag som matte og norsk, medan 13% prioriterer estetiske fag. På vidaregåande prioriterer 21% matte, 14% norsk og 12% estetiske fag.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev