© Blunderbuss

Ballade gjenoppstår onsdag

Norsk Musikkinformasjon legger i disse dager siste hånd på en omfattende moderniseringsprosess, og fremstår onsdag 16. oktober med nytt navn, ny formålsparagraf, ny grafisk design og en rekke nye, nettbaserte tjenester. Også Ballade vil onsdag formiddag gjenoppstå i ny drakt.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Ballade, som er Norsk Musikkinformasjons nettavis, kommer ikke til å publisere nytt stoff i morgen, tirsdag 15. oktober. Dette for å gi oss tid til å implementere det nye designet vårt, som forhåpentlig vil gi et enda bedre og oversiktlig tilbud til våre stadig flere lesere. Alt ved 12-tiden onsdag formiddag skal du kunne ta den nye utgaven av Ballade i øyesyn – sammen med de øvrige tjenestene Norsk Musikkinformasjon tilbyr fra denne dagen av.

Vi skal ikke røpe for mange detaljer ved omleggingen, men tror at Norsk Musikkinformasjon – som om knappe to dager ikke lenger vil ha dette navnet – med dette løftet vil fylle sin rolle i norsk musikkliv på en enda bedre måte for både utøvere, komponister og øvrige aktører i det hjemlige musikklivet. Senterets fremste oppgave er som før å bidra til økt bruk av norsk musikk i inn- og utland.

Det er i disse dager gått drøye to år siden Ballade.no ble offisielt åpnet av Arne Nordheim. I sin velkomsttale den gang uttalte daværende NMI-direktør Jostein Simble at intensjonen med den nye nettavisen var «å styrke Norsk Musikkinformasjons mulighet til å nå ut med mest mulig informasjon til flest mulig lesere». I all beskjedenhet kan vi vel si at begge disse målene langt på vei er nådd: Siden den gang har vi publisert rundt 2 900 artikler om norsk musikkliv, samtidig som vi i forrige måned opplevde rundt 1,1 millioner treff – og rundt 600 000 sidevisninger. Ballade er i dag den ledende musikk-nettavisen her hjemme, og blir stadig referert videre i andre medier. I tillegg er vi oppriktig stolte over å være et av de mest levende debattforaene for kulturspørsmål her hjemme.

Det har vært mange dyktige penner innom Ballade siden oppstarten. I dag er Knut Steen fast tilknyttet journalist ved siden av redaktøren, samtidig som vi har et voksende nettverk av frilansere, der rundt et halvt dusin skribenter har vært med på å dekke den nylig avsluttede Ultima-festivalen for oss. Sammen med Fertiliser-festivalen i London, og den forestående Magma 2002 og Womex-satsingen, er Ultima et utmerket eksempel på den internasjonale betydningen norsk musikk og norsk musikkliv er i ferd med å få. Denne utviklingen skal vi i Ballade fortsette å dekke med stor entusiasme, der noe av delmålet er å vise at såkalt «smal» musikk ikke nødvendigvis er dét – snarere tvert imot.

Alle Ballade-lesere ønskes i hvert fall hjertelig velkommen tilbake alt onsdag 16. oktober. Vi tror du vil finne mye av interesse i den moderniseringen av Norsk Musikkinformasjonssenters tjenester som vi avslører denne dagen.

Her er et eksempel på hva som vil følge artiklene våre fremover:


Lytt til 30 sekunders eksempel


Kjøp eller lytt på flere kutt / album

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev