Reidar Brendeland (Foto: Marthe Amanda Vannebo)

Ryddejobb for Norsk Aritstforbund

Forbundet skal ikke ha levert regnskap på flere år, og Oslo kemnerkontor sender skattekrav på flere hundre tusen kroner etter bokettersyn.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Norsk Artistforbund meldte på sin Facebookside 15. november om endringer i forbundet. Nytt styre med syv medlemmer, mot tidligere fire, er opprettet, og daglig leder har fratrådt sin stilling.

Styreleder Reidar Brendeland forklarte endringene slik:

Både det nye styret, samt en rekke fremtredene medlemmer har i årevis påpekt manglende informasjon om regnskaper, protokoller, medlemskontakt og en helhetlig politikk for å fronte medlemmenes interesser. Vi må dessverre meddele at det nye styret overtok et forbund som sårt trengte opprydding, både økonomisk og administrativt. Norsk Artistforbunds forhold til tidligere daglig ledelse er derfor avsluttet. To tidligere styremedlemmer er fortsatt med for å opprettholde kontinuitet. Vi er langt fra ferdige med denne oppryddingen.”

Økonomisk mislighold
Fredag skriver Dagens Næringsliv (DN) at Oslo kemnerkontor allerede høsten 2016 gjennomførte bokettersyn hos forbundet. Bokettersynet viste:

– At det fra 2010 til 2014 ble utbetalt til sammen 680.000 kroner fra organisasjonens kontoer til tidligere leders private kontoer.
– Det ble foretatt uttak av nesten 400.000 kroner i kontanter i minibank, uten at det er fremlagt bilag som viser hva pengene er brukt til.
– Det er i den aktuelle perioden også kjøpt varer for 514.000 kroner.

Skattemyndighetene anser utbetalingene som lønn til tidligere daglig leder, som tatt ut uten at det er betalt arbeidsgiveravgift. Til sammen dreier det seg om 1,59 millioner kroner fra 2010-2014.

Avviser anklagene
Ballade har i lenger tid forsøkt å få daglig leder i tale, uten å lykkes. Heller ikke til DN gir han noen kommentar, men svarer via advokat Hans Marius Graasvold at han stiller seg uforstående til skatteetatens rapport.

– Han avviser på det sterkeste at han skal ha unndratt midler eller på annen måte disponert over midler på ulovlig vis. Samtidig er påstandene av alvorlig karakter, og han vil følge dem opp i dialog med skattemyndighetene. Han ber om forståelse for at han ikke ønsker å ha en diskusjon i offentligheten med skattemyndighetene om denne saken, skriver advokat Graasvold til DN.

Politianmeldelse
Skatt Øst mener det på sin side ikke er tvil om forholdene, og skriver etter gjennomgåelsen av bankontoen at «Det er ikke fremlagt noen regnskapspapirer som dokumenterer de ulike kjøp av varer og tjenester. Kemnerkontoret vurderer at det fremstår som NN som kontaktperson har benyttet arbeidsgivers bankkonto til kjøp av varer og tjenester til sin private husholdning».

Skattetaten har derfor vedtatt inntektsendring, i tillegg vil det kreves inn tilleggsskatt på 20 prosent, samt skjerpet tilleggsskatt på 40 prosent. Vedtaket er datert 15. November.

Styreleder Brendeland forteller DN at foreningen er kjørt mot kanten av stupet med mindre de klarer få på plass minnelige ordninger med skattemyndighetene og andre kreditorer. Det er varslet en politianmeldelse av både tidligere daglig leder og Artistforbundet.

Mer åpenhet
Forbundet vil imidlertid fremholde driften enn så lenge. På Facebooksiden loves det mer transparens og større innsats for medlemmene.

– Vi skal sørge for at våre tildelte midler brukes riktig. Våre medlemmer skal lett kunne følge med på hva det brukes penger til og på. All informasjon legges nå inn i et helhetlig web basert styringsprogram for å bedre, styrke og sikre alle sider ved driften, skriver Brendeland.

Norsk Artistforbund ble opprettet i 2000, for primært å jobbe for ”populærmusikkutøvere”, som da gikk ut av GramArt. Forbundet er i dag den tredje største mottakeren av kollektive midler fra Gramo, og fikk i 2016 378 720 i bevilgning. I tillegg kommer 94 741 i prosjektstøtte.

Bevilgningen antas å gå til drift, mens prosjektstøtten ifølge Gramo-statistikken skal ha blitt brukt på kurs i kontraktsfohandlinger, kurs i Ableton Live, Prelarm 2016, Høstlarm 2016, Norsk Artisforbunds ærespris, samt bransjeseminarene Bylarm, Trondheim Calling, Sørveiv, og Vill Vill Vest.

Det ble så sent som i 2014 vurdert fusjon mellom Artistforbundet og GramArt. Det førte den gang ikke frem. Forbundet skal nylig også ha foreslått å dele Gramo i to med egen, juridisk selvbestemmende utøverseksjon.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.