Morten Walderhaug (Foto: Lisbeth Risnes)

Positive resultater for Norsk Musikkinformasjon

Tirsdag 14.mai godkjente styret i organisasjonen NMI årsberetningen. Årsberetningen kan vise til en positiv egenkapital på nærmere en halv million. Samtidig har man avskrevet tap på opp imot en million kroner på den nå nedlagte platebutikken Edna. – Jeg er veldig glad for denne handlekraft og handlefrihet som dette har gitt NMI og meg som nyankommet direktør. Dette betyr at vi er i stand til å gjøre nye høyst nødvendige grep som må til for å bedre driften, forteller Norsk Musikkinformasjons direktør Morten Walderhaug til Ballade.

Kalender

Organisasjonen har i 2001 vært i gjennom en rekke selvransakelsesprosesser, blant annet i etterkant av Norsk Kulturråds «Seriøs og beskyttet – en evaluering av Norsk Musikkinformasjon», i overgangsperioden der Hilde Holbæk-Hanssen satt i lederstolen, og ved tilsetting av ny direktør.

— NMI var i en alvorlig økonomisk situasjon ved inngangen til 2001. Styrene i Norsk Musikkinformasjon og Editio Norvegica besluttet i løpet av året å legge ned bladet Listen to Norway og platebutikken Edna. Gjennom dette sparte man en del penger som gjorde at man både kunne avskrive tap som Edna hadde påført bedriften, men likevel kunne komme ut med et resultat som gir NMI positiv egenkapital, forklarer Morten Walderhaug som ble konstituert direktør i oktober 2001.

Styrets beslutninger har gitt organisasjonen en sunnere økonomi gir NMI muligheten til å være i forkant, hvor man tidligere måtte opptre med tilbakeholdenhet.

— Jeg er veldig glad for denne handlekraft og handlefrihet som dette har gitt NMI og meg som nyankommet direktør. Dette betyr at vi er i stand til å gjøre nye høyst nødvendige grep som må til for å bedre driften, forteller direktøren.

— Det er selvfølgelig trist både at Listen to Norway og Edna forsvinner. Jeg vet imidlertid at vi vil vinne mye på vår nettsatsning til høsten med engelskspråklig nettside i tillegg til den norskspråklige vi har nå. Det er også full enighet i styret om en slik satsning. Det er selvsagt sørgelig å måtte legge ned Listen to Norway. Vi merker at mange savner bladet som bidro til å spre informasjon om Norge i utlandet.

— Det er er tap for norsk musikkliv at det ikke finnes en platebutikk som kun satser på norsk musikk. Det er likevel ikke NMIs oppgave å stå for dette. Slik jeg ser det er det en oppgave andre må ta. Om vi hadde vunnet på det og gått økonomisk i pluss hadde saken stilt seg noe annerledes.

Norsk Musikkinformasjons nye satsningsområder vil bli kjent i løpet av året. Nettavisen Ballade har fått en mer sentral posisjon i organisasjonen i løpet av 2001.

— Ballade har blitt en veldig viktig del av NMI etterhvert og står sentralt i vår nye satsning som vil bli fremlagt i høst. På sitt beste har nettstedet potensiale til å sette dagsorden i forhold til andre medier og norsk musikkliv. Det trenger norsk musikkliv. Det skjer veldig mye bra i norsk musikkliv som pressen ikke får med seg. Det er da viktig at Ballade klarer å speile mye av denne aktiviteten.

Han gir også nettsiden endel av æren for fremgangen.

— De er også en av grunnene til vår suksess med nærmere enn halv million sidevisninger per måned. Det at vi allerede nå nærmer oss hele fjorårets leserfrekvens totalt sett, sier noe om utviklingen og forventningene som jeg har til denne satsningen. Nå når vi etterhvert også kommer på banen med en engelsk del tror jeg at interessen vil øke ytterligere og at vi kan se nye høyder.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev