furesky24

Debatt om Norsk Musikkinformasjon

I går møttes Odd Are Berkaak og Komponistforeningens formann, Glenn Eirik Haugland, til debatt i Midt I Musikken i P2. Bakgrunnen for diskusjonen var rapporten som Berkaak tidligere i uken la frem om Norsk Musikkinformasjon. Haugland mente at rapporten var tendensiøs, og inneholdt faktiske feil når det gjaldt Norsk Komponistforenings rolle. Begge var derimot enige om at NMI bør spille en viktig rolle i tiden fremover.

Kalender

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 21:00

Oslo

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Berkaak avviste på sin side disse påstandene, og påpekte at Komponistforeningen selv hadde fått rapporten til gjennomsyn i forkant av publisering. Han la også vekt på å fremheve at koblingen til Norsk Komponistforening etter hans syn hverken har bremset eller vært til hinder for NMI’s virksomhet så langt, men at hans mandat hadde vært å skissere løsninger for den videre utviklingen til Norsk Musikkinformasjon.

— Utgangspunktet mitt er at NMI har hatt en viktig oppgave i samtiden, uttalte Berkaak. – Og i fremtiden bør denne oppgaven bli betydelig mye viktigere, fordi behovet for informasjon om norskprodusert musikk vil vokse seg større – ikke minst med tanke på utlandet.

Dette er i følge Berkaak bakgrunnen for at han har foreslått en forsterkning av NMI’s ressurser, og at disse bør konsentreres om den rene informasjonsvirksomheten. Han har derfor anbefalt en flytting av NMI’s produksjons- og dokumentasjonsavdeling til henholdsvis Nasjonalbiblioteket/Norsk Musikksamling og Norsk Komponistforening, forutsatt at det følger skikkelige ressurser med på lasset.

Også Haugland uttrykte tilfredshet med Norsk Musikkinformasjon s arbeid gjennom årene.

— NMI har vært drevet på en forsvarlig og god måte, i forhold til de ressurser man har hatt. Jeg er enig med Berkaak i at man bør styrke informasjonsavdelingen, og også inkludere flere genre i denne virksomheten.

Haugland mente derimot at Berkaaks rapport hadde for mange faktiske feil og lettvinte konklusjoner, ikke minst i forhold til Komponistforeningens rolle. Han var også sterkt uenig i at foreningen burde ta over produksjon av note- og stemme-materiale.

— Berkaak anbefaler at NMI skal løsrive seg fra Komponistforeningen, men under halvparten av verkene i NMI’s register er av medlemmer i vår organisasjon. Vi foreslår riktignok medlemmer til styret, men NMI styrer seg selv, og er på ingen måte Komponistforeningens slave. Berkaaks konklusjoner tar ikke hensyn til det norske landskapet og den norske historikken. Grunnen til at NMI også driver med stemme- og noteproduksjon er Norge mangler et seriøst forlag som kan ta seg av dette. Komponistforeningen er en demokratisk organisasjon som ikke kan prioritere enkeltmedlemmer fremfor andre.

Det siste ordet i debatten gikk til Odd Are Berkaak, som valgte å gjenta sin positive visjon for NMI’s videre vei.

— Det er mange aktører i det norske musikklivet som har ambisjoner om utenlandslansering, slik at man i større grad blir en del av det internasjonale musikkliv. Noen må hjelpe til med dette arbeidet på en organisert og profesjonell måte. Jeg ser klart Norsk Musikkinformasjon i en slik sammenheng.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.