Savoy

Atomic Agency: – Vi har ikke lurt penger av noen

– Vi har ikke løyet til noen, og har ingen ønsker om å lure penger ut av noen. De opplysningene jeg ga til Magnus Bering i Haugesund om Savoy-turneen var riktige, mens flere av tallene Dagsavisen opererer med er gale, sier en frustrert daglig leder for Atomic Agency, Thomas Olavsen. – Jeg synes synd på Savoy, som gjør en steinbra turné, og vil oppfordre Bernt Erik Pedersen til å ta et NRF-kurs i booking så vi slipper slikt i fremtiden, sier Olavsen.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Av Knut Steen

Etter at Savoys turneåpning på Øyafestivalen fikk fra elendige til likegyldige anmeldelser, har bandet slitt med å få både publikums og medias oppmerksomhet. At de endelig fikk sistnevnte igjennom overskriften «Er lurt av Savoy» i Dagsavisen, svarte nok ikke helt til forventningene. I den nevnte artikkelen har Haugesunds-arrangøren Magnus Berning fortalt journalistene Bernt Erik Pedersen og Lars West Johnsen at han «føler seg lurt av Atomic Agency».

Fikk laveste pris
Bakgrunnen for de sterke reaksjonene er at Atomic Agency skulle ha fortalt Berning, som er daglig leder for Flytten Rock Café & Nightclub, at han hadde «fått Savoy billigst», mens Dagsavisen kunne fortelle ham at andre arrangører hadde betalt et lavere garantihonorar for bandet.

«Savoy sier at de gjør turneen billig, men det var dyrt for meg. Konserten gikk i tap med 30.000 kroner», fortalte Berning til Dagsavisen i samme artikkel, der han også kritiserer ordningen med garantihonorarer.

På den andre siden av gjerdet sitter daglig leder i Atomic Agency, Thomas Olavsen. Han er svært lite glad for å bli fremstilt som en løgnaktig tjuvradd i en av landets større aviser, og avviser på det sterkeste at han har prøvd å lure konsertarrangøren i Haugesund. Atomic har foruten Savoy band som Bjørn Berge, Anneli Drecker, The Streets, Thomas Dybdahl, Kaizers Orchestra og Span i stallen.

— Jeg synes det er rart hvis jeg har lovet Berning at han hadde fått «laveste pris», men det er riktig at Berning fikk laveste pris av de jeg hadde booket så langt – tre av de fire som jeg hadde gjort avtaler med før ham hadde valgt en avtale med et høyere garantihonorar, mens en fikk den samme avtalen som Haugesund.

En hoderystende Olavsen viser undertegnede mail-dokumentasjon på at dette stemmer, og på at også Berning har anerkjent dette, og anser saken som ute av verden. Olavsen er ikke imponert over hvordan Dagsavisen har håndtert saken:

— Dette er helt Ko-Ko! Alle som vet litt om booking vet også at det å sette en turné med et band som Savoy ikke er gjort på en uke. Jeg begynte dette arbeidet i mars, og var ikke ferdig før inntil et par uker siden. I Dagsavisen ser det ut som om jeg har gjort dette i løpet av en uke, og løyet til folk for å lure penger av dem, mener Olavsen.

Det blir stadig vanligere at etablerte band/artister forlanger et garantihonorar for å i det hele tatt stille opp på en konsert. Hvis ingen billetter blir solgt og arrangøren går med dundrende underskudd, er garantipengene allikevel sikret for artistene. I tillegg til garantisummen blir spillested og agent som regel enige om en splittnøkkel for å fordele et eventuelt overskudd. De fleste booking-agenter vil gå med på et lavere garantihonorar dersom de ser en mulighet for godt billettsalg, og får en avtale som sikrer dem en tilfredsstillende andel av overskuddet. På samme måte kan et spillested som ser gode muligheter for å tjene mer penger enn det garantihonoraret innebærer, insistere på å betale en høyere garantisum, for så å beholde hele overskuddet selv.

Følger markedet
Olavsen har liten forståelse for at arrangører frustreres over det de oppfatter som høye garantihonorarer.

— Noen ønsker å satse hardt med mulighet for tjene mye, mens andre vil dele risikoen og fortjenesten med oss. Det finnes utallige modeller, og vi prøver alltid å finne den som gjør at bandet, arrangøren og vi blir mest mulig fornøyde, sier en fortvilet Olavsen, som slett ikke føler at Atomic Agency krever ågerpriser av spillestedene.

— Nei, hvorfor i alle dager skulle jeg drive å lure folk? At Savoy bare trakk 123 publikummere til Haugesund, kommer til å gjøre at det blir vanskeligere for meg neste gang jeg skal ringe dit og prøve å booke inn et band. Vi jobber etter et prinsipp om markedsverdi på et band, og gjør en kontrakt med spillestedene på grunnlag av dette. Det er jo ikke slik at vi tvinger noen til å inngå kontrakter med oss – man blir jo enige før man skriver under! Skulle vi drevet og løyet oss til avtaler, hadde vi snart mistet spilestedenes tillit, og dermed hadde vi ikke hatt noen steder å booke band til. Vi er jo ikke ute etter å drive oss selv og artistene konkurs!

Refser Dagsavisen
Olavsen mener denne saken aldri ville kommet på trykk hvis Dagsavisens journalister hadde visst mer om booking, eller tatt initiativ til å sette seg inn i emnet før de skrev artikkelen:

— Å sette en turné tar lang tid, denne har tatt et halvt år. Grunnen til at denne saken i det hele tatt har blitt slått opp, er at Bernt Erik Pedersen, som jeg inntil nå oppfattet som en dyktig journalist, tydeligvis ikke har fnugg av peiling på booking – for de som er flinkere enn ham på dette feltet, faller en slik fremstilling på sin egen urimelighet. Ut i fra Pedersens artikler om dårlig oppmøte på konsertene og nå dette, skulle man nesten tro at han hadde til hensikt å sverte bandet, for sakene hans er bygget på rykter, gale tall og manglende kunnskap i stedet for fakta og peiling, mener Olavsen, som avslutter med følgende lattermilde oppfordring:

Kjære Bernt Erik – jeg synes du skal benytte deg av et godt tilbud, og ta et kurs eller to i booking hos Norsk Rockforbund. Jeg har både tatt og gitt disse kursene, som jeg vet har vært til stor hjelp – for de som vil vite hvordan mekanismene fungerer, gliser Olavsen.

Stillinger

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev