Austrheim Rocke Verkstad-logo

Jubileum for Austrheim Rocke Verkstad

Lørdag 22. september feirer Austrheim Rocke Verkstad på Austrheim Samfunshus 10 års jubileum.  Alle medlemmer og spesielt inviterte er hjartelig velkommen. 

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

— Austrheim Rocke Verkstad er ein frittståande, idealistisk musikkforening med formål og vera aktive og gje sine medlemmar eit mest mogleg fast tilbod, fortel leiar Arvid M. Tresvik. – Me er tilslutta Norsk Rock Forbund, og det lokale Sang og Musikk-rådet.

ARV skal ha eit bra tilbud til barn og unge i Austrheim kommune, som lett fell utanfor alle andre lagstilbud, som for eksempel, idrett og skulekorps. Dei finn seg lett til rette, blir tatt vare på, trivest godt, og vert verande i vårt miljø.

— Me kan tilby gratis lån av instrument, samt undervisning på gitar, bass og trommer. Me kan også tilby gratis – øvingslokale for band. Samt hjelp til oppstarting av rocke-band.

Austrheim Rocke Verkstad på Kaland i Austrheim kommune er blitt ein naturleg samlingsplass for Rockeintereserte i Austrheim, Lindås, Fedje og Bergen kommune, der medlemskontigenten er kr.300,- pr. år.

— Me ser det som viktig og lukkas med det arbeidet me utfører, og ynskjer at folk kan få vita om det, seier Arvid M. Tresvik. – Me har som formål og hjelpa fleire born og unge i vårt nærmiljø, men også kunne formidle kunnskap utover kommunegrensene der andre kan få muligheita til og gje born og unge likeverdig tilbud i deiras nærmiljø.

— Vår ti års jubilumsfest er 22. September, der me vil starte opp med middag for påmeldte kl.17, og vidare har me åpen konsert kl.19, med m.a. Experimental Voyage, Velocity, Frost, Ferdamann (Knut Arild Haugland) og Willowtree. Dette vil finne sted på Austrheim Samfunnshus.

Heimesida til Austrheim Rocke Verkstad finn du på http://www.rockeverkstad.f2s.com

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.