Kamelon Bergen (Igland Design)

– Dårlig kulturtilbud fører til ‘brain drain’

Norsk Rockforbund ved daglig leder Monica Larsson har ved flere anledninger omtalt helårsarrangørenes vilkår i Norge. I forhold til sommerfestivalene mangler helårsarrangørene offentlige støtteordninger som gjør at man kan programmere med uetablerte band og artister, uten at arrangørene samtidig risikerer å gå over streken økonomisk. I Rockforbundets siste utspill ønsker organisasjonen en egen klubbstøtteordning, som øremerkes programmering av smale og uetablerte band, på plass i statsbudsjettet for 2007. – En slik ordning ville ikke bare gjort det gunstigere for band å komme seg ut og fram, den ville også styrket det kulturelle mangfoldet i små og mellomstore byer i Norge, sier Vegard Waske i management- og bookingbyrået Bureau Storm.

Kalender

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Rakhmaninov med venner

14/12/2023 Kl. 18:30

Oslo

Den store julegaven – Mest for barn, litt for voksne

16/12/2023 Kl. 13.00 og 15.00

Oslo

Av Carl Kristian Johansen

Monica Larsson i Rockforbundet forventer i sitt siste utspill her på Ballade at regjeringen følger opp lovnadene fra Kulturløftet, som de rød-grønne lanserte i valgkampen i fjor, under arbeidet med statsbudsjettet for 2007:

”Vi mener at alle skal ha mulighet til å oppleve levende musikk. Det må derfor utvikles flere spillesteder, og det trengs flere arrangører. Støtte til spillesteder, lokale arrangører, festivaler, transport og programutvikling er viktige elementer i denne satsingen”, står det i Kulturløftet.

Ballade har snakket med noen aktører i bransjen om hva en klubbstøtteordning kan bety for arrangører, band, artister, og kulturlivet generelt.

Klubb
Dag Rekkedal stod bak klubben Kamelon i Bergen sentrum, en anerkjent klubb som nylig måtte kaste inn årene etter ett og et halvt års drift.

— En slik ordning villevært veldig positiv, og jeg vet at andre helårsarrangører i Bergen og andre norske byer sliter, sier Rekkedal.

Hva ville en slik klubbstøtteordning betydd for Kamelon?

— Kamelon drev på kommersiell basis, og i dag finnes det ingen ordninger for kommersielle aktører, selv om det drives kulturfremmende arrangementer og livekonserter. Med mindre det finnes en støtteordning er ikke en klubb som Kamelon liv laga.

— I dag må man være organisert som en stiftelse eller være festival for å få tilgang på støttemidler, sier Rekkedal.

Booking
Vegard Waske i management- bookingbyrået Bureau Storm er også positiv til en klubbstøtteordning.

— Jeg er opptatt av at man ikke skal sy for mange puter under armene på folk, men det er mye vanskeligere å få band som er i brytningspunktet ut på veien nå, enn for fire-fem år siden.

Waske trekker fram Zoom, by:Larm og Underwood-arrangementet på Norwegian Wood, som eksempler på positive tiltak

— Men har man ikke radio, femmere og seksere i de større avisene, en internasjonal buzz på gang, eller et stort norsk selskap i ryggen, er det veldig vanskelig. Det er vel slik at konsertstedene i de mellomstore byene satser på etablerte artister. Prisene går da opp, og det blir vanskelige å slippe til yngre og mindre kommersielt orienterte band.

Distrikt
Waske er selv fra Molde, en by som ikke har et tilbud i form av spillesteder eller miljø, som kan arrangere konserter med mindre og mellomstore band.

— Det gjør det mindre attraktivt for folk som vokser opp der å bli boende, eller folk som har flyttet til de større byene å flytte hjem igjen. Et dårlig konserttilbud fører til en sosial og kulturell ”brain drain”.

— Når kulturtilbudet strekker seg til korpsvirksomhet og sport er det en del som ikke synes det er attraktivt å bo i små byer, sier Waske.

Waske sier at tilveksten av band og artister de siste årene har vært enorm, og at vilkårene er harde når det er så mange om beinet.

— Det er rett og slett vanskelig for de talentfulle og originale bandene å bli synlige, noe som på lengre sikt kan bli negativt for musikkmiløet i Norge. Ikke minst med tanke på eksport av norske artister og band.

Samstemt
Samstemtdokumentet, som FONO, Landslaget for Spelemen, NorgesNettet, Norsk Jazzforum, Norsk Folkemusikk og Danselag, og Norsk Rockforbund stod bak, foreslo en sum på to millioner fra 2007 til et formål som klubbstøtteordningen.

Waske, hva mener du kan være helt konkrete måter å bruke en slik sum på?

— Man kommer veldig langt på en ordning der man for eksempel kan gi en bunnstøtte på 5000 kroner pr. arrangement til steder som arrangerer fire til åtte konserter i året. Hvis man skulle gå for den løsningen kan man støtte 400 konserter på ett år.

— På et statsbudsjett er ikke det mye penger, men de kortsiktige og langsiktige virkningene vil være veldig store, sier Waske.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.