Monica Larsson, NRF (Foto: Arvid Skancke-Knutsen)

Hvordan kan vi ta bedre vare på helårsarrangøren?

– Norsk Rockforbund har jobbet for at det skal opprettes en klubbstøtteordning i flere år, sier daglig leder i Norsk Rockforbund, Monica Larsson. – Nedleggelsen av Kamelon i Bergen, er enda et trist eksempel på at det er vanskelig økonomisk å være helårs-arrangør. Målsetningen er at det opprettes en klubbstøtteordning fra og med 2007 skriver Larsson og daglig leder i BRAK, Line Endresen i denne kronikken.

Kalender

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Vinylens Verden

19/09/2020 Kl. 18.00

Rogaland

El Muro Tango & Omar Mollo

19/09/2020 Kl. 21.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Monica Larsson og Line Endresen

Kamelon, en av Bergens viktigste konsertarrangører, er konkurs. Dette er et tap for det bergenske kulturliv, og musikkmiljøet sørger. I disse festivaldager er det derfor viktig å ikke glemme fokuset på helårsarrangørene. Kunne Kamelon vært reddet dersom det fantes en klubbstøtteordning?

Kamelon markerte seg fort som en viktig arena for god musikk. Siden oppstart i 2005 har stedet fungert som knutepunkt for byens gryende musikkliv. Aktivitetsnivået har vært høyt og den kunstneriske kvaliteten har alltid stått i fokus, tross i at stedet er blitt drevet på et kommersielt grunnlag. På Kamelon var det plass til alle; fra mindre lokale band til internasjonale storheter, innen de fleste sjangre.

Klubbstøtteordning?

Norsk Jazzforum forvalter en klubbstøtteordning for sine medlemmer. Samstemt-organisasjonene har foreslått at det oppretteres en helt ny støtteordning for programmering og kunstnerisk utvikling for helårs-arrangører og spillesteder, innen rock og populærmusikk. Formålet er å sikre et tilbud av «smalere» musikk samtidig som det gir mulighet for ytterligere innovasjon og en forsterket videreutvikling av band. De mindre konsertarrangørene er de som arrangerer konserter for folk flest, gjennom hele året, i hele landet – og er dermed med på å utvikle nye norske artister. Ved å stimulere disse til å utvikle seg kunstnerisk vil vi ta vare på både bredden og kvaliteten i konserttilbudet i Norge.

— Norsk Rockforbund har jobbet for at det skal opprettes en klubbstøtteordning i flere år, sier daglig leder i Norsk Rockforbund, Monica Larsson. – Nedleggelsen av Kamelon i Bergen, er enda et trist eksempel på at det er vanskelig økonomisk å være helårs-arrangør. Målsetningen er at det opprettes en klubbstøtteordning fra og med 2007.

Kamelon ble drevet på kommersielt grunnlag. Klubber som pr i dag drives kommersielt kan ikke søke eller motta statlig støtte. Festivalene kan motta offentlig støtte, selv med sin blandingsøkonomi, med basis i kunsternisk kvalitet. Hvorfor kan ikke klubbene gjøre det?

Daglig leder i BRAK, Line Endresen synes det er en trist dag. – Det er et enormt tap for hele kultur-Bergen at Kamelon legges ned. Stedet vil etterlate seg et stort savn, og gi ringvirkninger i hele kultur-Bergen. Vi får bare håpe at både lokale og nasjonale myndigheter nå kjenner sin besøkelsestid, slik at en klubbstøtteordning blir en realitet fortest mulig.

Målsetning må jo være levende musikk til alle, i hele landet – hele året!

Monica Larsson
Daglig leder, Norsk Rockforbund

Line Endresen
Daglig leder, BRAK

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev