Stortinget

Rekordbeløp til Ungdommens Kulturmønstring

I sin tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet 2006 torsdag ga Stoltenberg-regjeringen 2,5 millioner kroner til Ungdommens Kulturmønstring (UKM). – Ungdommens Kulturmønstring er ungdommens egen kulturarena, og hadde i fjor over 25 000 deltakere, forteller en glad daglig leder i UKM Norge, Torstein Siegel.

Kalender

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

— Dette betyr utrolig mye for vår virksomhet. Endelig får vi mulighet til å støtte lokale utviklingsprosjekt. Vi kan utvide vårt internasjonale engasjement, og vi kan merkevarebygge UKM gjennom spennende radio og TV-produksjoner. Uten disse pengene hadde dette ikke vært mulig, sier Torstein Sigel, daglig leder for UKM Norge.

— Ungdommens kulturmønstring er et kulturtiltak for barn og unge i hele Norge. Gjennom små og store festivaler, kulturmønstringer har deltakere mulighet til å vise frem sine ferdigheter innen forskjellige kultur utrykk. I tillegg er UKM en spennende møtearena for å treffe likesinnede.

— Målet for den rødgrønne regjeringens Kulturløft er jo at en prosent av statsbudsjettet skal gå til kulturformål innen 2014. Da er det viktig å satse også på virksomheter direkte rettet mot denne målgruppen, og det er hyggelig at kulturminister Trond Giske nå flagger dette tydelig.

— Norge er jo en kulturnasjon! Gjennom å satse å på barn og unge kan vi være med å bidra til å utvikle og sikre Norges identitet og plassering i det internasjonale samfunn. Ungdommens Kulturmønstring er ungdommens egen kulturarena. I fjor hadde vi over 25 000 deltakere. Interessen for vår virksomhet er stor og den øker stadig.

–En satsning lokalt, regionalt og nasjonalt skaper her en grobunn. Alle har mulighet til å være med. Noen blir også invitert til nordiske og europeiske mønstringer. Ungdommens kulturmønstring er ikke en konkurranse, men gir all ungdom i Norge mulighet til å vise fram sine kulturuttrykk enten det er musikk, teater, film eller kunst, avslutter Torstein Siegel.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev