Øystein Djupedal, SV (Foto:Stig Weston)

– Løftebrudd fra kunnskapsminister Djupedal

Mens de tre partiene bak Kulturløftet generelt får de beste skussmål fra kulturlivet, reagerer flere på at det fortsatt er svære kutt i opplæringen til kor, korps og orkestre. – Stoltenberg-regjeringen bryter løftene i Soria Moria-erklæringen, sier representanter for kor, korps og musikalsk ungdomsarbeid i dette innlegget. De nøler ikke med å skylde på kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Kalender

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 21:00

Oslo

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Av Anna Elisa Tryti, Norges Musikkorps Forbund, Kåre Hanken, generalsekretær, Norges Korforbund, Terje Winther, Norsk Skoleorkesterforbund, Nils Hidle, Ung Kirkesang

Stoltenberg II-regjeringen opprettholder de omfattende kuttene i pengene til opplæringstiltak i kor, korps og orkestre.

Dette skjer på tross av løftene i Soria Moria-erklæringen hvor det heter at ”Regjeringen vil øke voksenopplæringsmidlene som er av stor betydning for arbeidet i frivillige organisasjoner.”

Voksenopplæringsmidlene er avgjørende støtte til opplæring for korps, kor og orkester over hele landet. Etter fire år med en samlet reduksjon på ca. 30%, kutter statsbudsjettet for 2006 med dramatiske 35% i forhold til inneværende års budsjett. Kunnskapsminister Øystein Djupedal opprettholder tidligere statsråd Kristin Clemets omfattende kutt.

Vi vil sterkt beklage at Stoltenberg II-regjeringen ikke reverserer dette store anslaget mot opplæring på grunnplanet i norsk kulturliv, slik regjeringen lovet.

Kuttene vil gjøre det vanskeligere å opprettholde en kvalitetsfylt opplæring i alle landets kor, korps og orkestre, noe som rammer det lokale kulturlivets behov for å øke og styrke egen kulturutøving. Kuttene er også klart i utakt med målet om livslang læring og retten til voksenopplæring for alle.

Over tid innebærer dette en kraftig nedbygging av lokal kulturaktivitet.

For våre kor, korps og orkestre innebærer årets kutt over 9 millioner kroner. Over de siste fire årene er støtten samlet sett blitt bygd ned med over 20 millioner kroner.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.