Tore Flesjø

Mer til jazzen

I statsbudsjettet for 2006 som den nye regjeringen la fram i dag, har Nasjonal jazzscene fått en økning på to millioner. – Med disse midlene kan vi neste år øke aktiviteten betraktelig med et enda bedre og tettere program. Nå kan utviklingsarbeidet ta fart med en ny prosjektleder som skal satse på nye publikumsgrupper, nasjonale nettverk og regional aktivitet, sier Harald Devold, styreleder i Norsk jazzforum.

Kalender

Rikke Normann på Hankø

05/12/2020 Kl. 21.00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

Hayseed og Odd Einar Nordheim på Hankø

11/12/2020 Kl. 21.00

Viken

Andre prioriterte saker som regionale jazzsentrene og ny støtteordning for store jazzensembler, vil Norsk jazzforum jobbe aktivt videre med fram mot budsjettet for 2007.

Norsk jazzforum har også eksport som prioritert sak og er glade for de 20 millionene UD nå får til kulturformål.

– Vi har i lengre tid hatt vellykkede samarbeide med UD for å lansere norsk jazz i utlandet, og ser fram til en videre satsning, sier en fornøyd Tore Flesjø, daglig leder i Norsk jazzforum.

Nasjonal jazzscene med økt aktivitet

Med midlene Nasjonal jazzscene nå får blir det et enda bedre og tettere program i 2006 som også innebærer aktivitet over hele landet. Det skal ansettes en prosjektleder for Nasjonal jazzscene som også vil styrke nasjonale og internasjonale netteverk.

Nasjonal jazzscene i Oslo skal være et samlingspunkt for jazzmiljøet med ringvirkninger til hele landet. De siste par årene har Nasjonal jazzscene hatt prøvedrift med støtte fra Norsk kulturråd, men først da jazzscenen fikk 1,5 millioner kroner over revidert nasjonalbudsjett i mai i år, kunne man satse på en permanent etablering. Denne høsten er Nasjonal jazzscene i full gang på klubben Cosmopolite i Oslo med nyoppussede lokaler, utvidet kapasitet og ikke minst et spennende program.

Videre prioritering av regionale jazzsentre og store profesjonelle jazzensembler

Norsk jazzforum har over lengre tid også jobbet med å øke bevilgningene til de fem regionale jazzsentrene, samt gi Vestnorsk jazzsenter knutepunktstatus. Bevilgningene til jazzsentrene har stått stille de siste årene og det er viktig at disse økes slik at videre oppbygging kan fortsette i tråd med planene. Det er også et stort behov for en ny støtteordning for store profesjonelle jazzensembler. Arbeidet med å få en slik ordning på plass fortsetter, og da med Trondheim Jazzorkester som første ensemble i en slik ordning.

Samstemt glede

Norsk jazzforum gleder seg over at mange av Samstemt-prioritetene er tilgodesett i dette budsjettet. Spesielt hyggelig å se at det nå fortjent satses på Norsk Rockforbund, og at folkemusikken endelig kommer i gang med sin Riksscene.

Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon som samler det norske jazzmiljøet. Organisasjonen har profesjonelle jazzmusikere, jazzklubber, storband, jazzfestivaler og regionale jazzsentre som medlemmer. Norsk jazzforums primære mål er å bidra til at jazz spres til et bredest mulig publikum i Norge, markere norsk jazz nasjonalt og internasjonalt, samt jobbe for økte bevilgninger til norsk jazz.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev