Anna Elisa Tryti og Morten Hagevik

Norges Musikkorpsforbund: – Korps- og orkesterglede!

Det blir mer penger også til korpsene – hele 2.5 millioner foreslås bevilget til et eget instrumentfond for korps. Dette har vekket betydelig glede i Norges Musikkorpsforbund og Norsk skoleorkesterforbund. – Å få opprettet en øremerket støtteordning for kjøp av korpsinstrumenter har vært en av våre viktigste musikkpolitiske saker, sier Korpsnett Norges styreleder Aksel G. Roksti.

Kalender

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Rakhmaninov med venner

14/12/2023 Kl. 18:30

Oslo

Den store julegaven – Mest for barn, litt for voksne

16/12/2023 Kl. 13.00 og 15.00

Oslo

Kulturminister Trond Giske foreslår en bevilgning på 2.5 millioner til et eget instrumentfond for korps. – Vi forutsetter at dette også skal gå til orkester, sier Terje Winther i Norsk skoleorkesterforbund. Og de to korpsorganisasjonene er meget fornøyde. Norges Musikkorps Forbund har arbeidet med dette i en årrekke, og Korpsnett Norge har også hatt dette som en av sine viktigste musikkpolitiske saker.

Det var Norges Musikkorps Forbund som sammen med Norsk skoleorkesterforbund tok initiativ til opprettingen av et instrumentfond. Gjennom Kulturløftet har dette vært en av hjertesakene til SV, og det er en stor glede i korps- og skoleorkstre over hele landet i dag over forslaget!

Korpsnett Norge sier i en pressemelding at de mottok med stor glede og begeistring myheten om nytt instrumentfond. – Å få opprettet en øremerket støtteordning for kjøp av korpsinstrumenter har vært en av våre viktigste musikkpolitiske saker, sier Korpsnett Norges styreleder Aksel G. Roksti. – At instrumentfondet nå er vedtatt oppfatter vi som en erkjennelse av musikkorpsenes betydning for musikklivet i Norge. Vi ser frem til at musikkorpsene nå kan gi flere barn og unge tilbud om plass i korpset, og at de kan få opplæring på nyere og bedre instrumenter, – avslutter en tydelig fornøyd styreleder.

Og Norges Musikkorps Forbund er også fornøyd:

— Det er et viktig gjennombrudd for korpsene og for Norges Musikkorps Forbund at ordningen nå er på plass. Men når en instrumentpark for et korps koster 1,5- 2 millioner kroner og vi har over 1700 korps, er ikke dette et stort beløp. Likevel viser fondet at den nye regjeringen tar korpsene på alvor, og vi vil nå jobbe videre så vi får et fond med en størrelse som virkelig monner, sier generalsekretær Anna Elisa Tryti og fortsetter:

— Vi registrerer også med glede at forsvarsminister Strøm-Erichsen har satt av 4 millioner kroner ekstra til forsvarskorpsene i tillegg til de ti ekstra millionene korpsene alt er blitt lovet. NMF setter pris på den gode dialogen vi har hatt med forsvarsministeren, og at den nye regjeringen allerede nå viser at de vil ta vare på både amatørkorpsene og forsvarskorpsene.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.