Tou Scene, frontparti

Blått lys for Tou Scene

Tou scene kan være historie alt tirsdag. Det er stor fare for at den viktige scenen må i skifteretten, etter at Tous styre kommer sammen i morgen. Styreleder Nils Henrik Asheim ønsker at det offentlige skal gå inn og redde driften, og vil at Tou fremdeles skal være et sted for eksperimentelle og uetablerte kunstnere. – Hvis vi må til skifteretten, vil veldig mange lide, og det vil gjøre veldig vondt, sier Nils Henrik Asheim, som i fjor mottok Stavanger kommunes kulturpris nettopp for sin innsats for å stable Tou scene på bena.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Arvid Skancke-Knutsen

Stavanger Aftenblad kunne fredag melde at Tou Scene har pådratt seg et underskudd på 1, 4 milllioner kroner bare etter et halvt års drift. I januar i år ble aksjekapitalen utvidet med 1,1 millioner kroner, hovedsakelig fra private investorer. Disse pengene synes nå å være tapt, og investorene har gitt et klart signal om at de ikke vil være med videre, om ikke det offentlige går inn med støtte.

— Det er mulig vi skulle ventet med å starte igjen til det offentlige driftsgrunnlaget var sterkere, medgir Nils Henrik Asheim, som samtidig fremholder at underskuddet ikke skyldes besøkssvikt. Den eneste offentlige støtten Tou Scene mottar per i dag, er 500 000 kroner fra Stavanger kommune.

Styret ved Tou Scene har nå bedt om en dobling av det kommunale tilskuddet. Samtidig ønsker de at Tou Scene også skal inn på statsbudsjettet med et tilsvarende beløp, og ber også om å komme inn på budsjettet til Rogaland fylke. Godt over fire hundre kulturarbeidere og sympatisører fra hele landet har så langt støttet disse kravene via en underskriftskampanje som nå foregår på internett.

Men klokken tikker raskt for kulturscenen i Stavanger, som har tapt nærmere halvannen million bare siden de åpnet dørene i slutten av april.

I følge en oppfølgingssak Stavanger Aftenblad gjorde med bl.a. daglig leder Line K. Røreng lørdag skyldes underskuddet ”en kombinasjon av kostnadsoverskridelser i forbindelse med gjenåpningen av kulturscenen tidligere i år, både når det gjelder programkostnader, markedsføring og personellkostnader”. I tillegg skal manglende inntekter også skyldes svikt i inntekter fra leietakere, samt tregheten i forbindelse med å få de offentlige tilskuddene på plass.

Styret ved Tou scene er for tiden i tett dialog med Stavanger kommune, som hadde tiltenkt Tou en sentral rolle i 2008, da Stavanger skal forsvare sin status som Europeisk Kulturby. En eventuell konkursbegjæring alt etter morgendagens styremøte vil føre til tap av en rekke arbeidsplasser, samt at et rikholdig og variert kulturtilbud må avlyses på kort tid.

— Hvis vi må til skifteretten, vil veldig mange lide, og det vil gjøre veldig vondt, sier Nils Henrik Asheim, som i fjor mottok Stavanger kommunes kulturpris nettopp for sin innsats for å stable Tou scene på bena.

Enkelte røster i Stavanger hevder nå at problemene skyldes ”en for stor avstand mellom Tou og dets ønskede brukere” – med andre ord at Tou scene har satset for smalt, og ikke brydd seg nok med å trekke publikum.

— Tou Scene støtter kulturlivet ved å hjelpe eksperimentelle og uetablerte kunstnere. Det er en offentlig oppgave å få dette til å gå rundt, sier Nils Henrik Asheim til Aftenbladet.

Asheim understreker dermed at det er organisasjonsformen og driftsgrunnlaget det må jobbes videre med – ikke profilen.

Stillinger

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Festivaldirektør

Nordland Musikkfestuke

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev