Fra venstre: Erik Brattaas, Kai Robøle og Johan Husvik i Arctic Rights Management Foto: Aslaug Olette Klausen

Arctic Rights: Nødvendig med globale samarbeidspartnere

Forlaget har inngått avtale BMG og Kassner, og utvider egen synk-avdeling.

Kalender

Jubileumskonsert – Schola 60 år!

15/06/2024 Kl. 17.00

Oslo

Irsk søndagskonsert med Caraid

16/06/2024 Kl. 15:00

Oslo

Musikkforlaget Arctic Rights Management (ARM) ble etablert i januar i år. Mandag ble det kjent at selskapet styrker egen synk-avdeling lokalt med Johan Husvik som kommer fra Phonofile.

Forlaget har også fått på plass internasjonale samarbeidsavtaler med henholdsvis BMG og Kassner Music Group. Sistnevnte skal administrere selskapets rettigheter i Storbritannia, mens BMG dekker alle andre territorier utenfor Norden.

– Dette har vært helt essensielt for oss å få på plass. Det har tatt tid, men har vært en svært positiv prosess. Vi representerte i vinter en verdens-hit gjennom Caroline Ailins andel i låten ’New Rules’ med Dua Lipa, og ble dermed en ekstra ettertraktet partner for andre. Det gjorde forhandlingene mer komplekse, men førte også til et bedre resultat enn vi ellers ville fått, sier medeier og grunnlegger Erik Brataas i ARM.

– Hva betyr det å få en slik avtale?

– Det betyr flere ting. Det betyr at vi har globale samarbeidspartnere med kontorer og ressurser som a&r team og synk-avdelinger rundt i hele verden. Dette betyr igjen at når det åpner seg muligheter, så har vi team på plass som kan ta tak uavhengig om det er i USA, Australia eller andre steder.

Et slikt team vil i følge Brataas bistå ARMs artister og låtskrivere når disse er på reise, tilrettelegge for co-skriving, showcaser, selge inn låter til synk i deres territorier, og bistå med å hente inn penger i territorier der dette er nødvendig.

– Disse avtalene sikrer rett og slett at vi skaper flere muligheter, og får hentet inn pengene våre låtskrivere og artister har krav på.

– Er det umulig å stå alene i Norge og gjøre dette?

– Ja. Det handler særlig om synk og A&R. Du trenger å ha kontakt med folk som tar telefonen når du ringer, som vet hvem du er, og som har en gjensidig interesse av å skape resultater av det du jobber med. Mottakeren må ha et insentiv – dette arbeidet betyr jo økt omsetning for dem også.

Detaljene i avtalene er ikke kjent, men den omfatter representasjon av hele ARM-katalogen i de nevnte territoriene. Delingen mellom BMG og Kassner skyldes at Kassner er aksjonær i ARM og dermed var en naturlig samarbeidspartner i sitt territorium. Etter planen skal ARM på sin side overta som deres samarbeidspartner og forvalte deres katalog i Norden fra juli 2019.

Viktig inntektsområde
Opprettelsen av en egen synk-avdeling har kommet uavhengig av de internasjonale avtalene, selv om Husvik skal jobbe tett opp mot disse partnerne. Brataas og Husvik er tidligere kollegaer fra nå oppkjøpte Phonofile.

– Synk er et veldig viktig inntektsområdet. Det er ikke gratis penger, men nettverksdrevet. Har du kontaktene er du med i lotteriet om en plassering, og får du det, er det penger å hente. Synk har dessverre fortsatt for lite fokus i Norge. Inntektene kommer først når du prioriterer det, sier Brataas.

Les også: Tungt å forenkle synken

Husvik supplerer med at ARMs synk-satsing også bidrar til at selskapet kan gi et bedre tilbud til sine artister og samarbeidspartnere.

– Målsettingen er å bli den foretrukne samarbeidspartneren for norske artister og låtskrivere. Synk er da en viktig faktor. En ting er at det generer penger, men det kan også gi viktig eksponering, brukt på riktig måte.

For ham personlig er den største forskjellen mellom ny og gammel jobb at han i ARM forvalter rettighetene han i Phonofile måtte forhandle mot eller med. I ARM blir det dessuten lettere å få til raske og gode avtaler, fordi klareringsveien er mye kortere. 

– Det er ikke så lett å være bruker av musikk i Norge. Dette handler om å ta kunden på alvor og gi dem som bruker musikk noen å snakke med. Det er toveis dette her: Vi verner om musikkens verdi, og vi tilrettelegger for hensiktsmessig bruk for de som bruker musikk.

Størrelse teller
I ARMs katalog har det i løpet av året også kommet til flere mindre norske forlag. Brataas forklarer det som at størrelse teller.

– Det handler blant annet om at Johan skal kunne ivareta et oppdrag mot synk ved å ha en bred katalog å jobbe med. Få av de små forlagene har ressurser til å jobbe aktivt med synk. Vi gir dermed brukerne et større utvalg, og gjør forvaltningen av musikken mer profesjonell. Vi blir mer relevante, får økt omsetning, og vi skaper både mulighetene og løsningene.

Han understreker at selv om de nå, i norsk sammenheng, er en stor aktør, er de fortsatt ikke større enn at de også kjenner egen katalog godt.

– Dere nevnte at dere utgjør en motvekt til majorselskap. Hvorfor trengs det?

– Vi ønsker å beholde norske rettigheter på norske hender. Eies og forvaltes rettighetene i utlandet kommer inntektene kun tilbake som royalties – om de i det hele tatt kommer. Men kanskje enda viktigere er det at der rettighetene forvaltes bygges også kompetansen. Skal vi kunne konkurrere med utenlandske aktører må vi utvikle kompetanse selv. Det gjør vi altså ved å forvalte egne rettigheter.

– Du kan sammenlikne det med forskjellen på å forvalte en brutto- og en nettoinntekt. Og dette igjen betyr noe for arbeidsplasser, og i et større perspektiv; skatteinntekter.

– Hvordan er den økonomiske sitasjonen for forlag i Norge i dag?

– Vi mener det er et stort potensial for vekst. Inntektene på copyrightsiden øker generelt i verden, mens forlagsbransjen i Norge er nokså lite utviklet sammenliknet med land det er naturlig å sammenligne seg med. For oss er det dermed potensial for å skape et konkurransedyktig selskap for rettigheter og inntekter i Norge, sier Kai Robøle, også han medeier og grunnlegger av ARM.

Bedre grunnlag
Stockholm har vært – og er – det nordiske arnestedet for forlagsvirksomhet.

– Svenske uavhengige forlag har kanskje 20 års forsprang på de norske innen ”populærmusikken”, så her har vi litt å ta igjen.

– Holdningene overfor musikkforlag ser sakte men sikkert ut til å endre seg her hjemme på berget, og grunnlaget for å bygge en sterk norsk forlagsbransje bedres. Vi får også stadig bedre kontroll på inntektene og bruken av musikk, samtidig som bruken av musikk øker. Dette gjør at forlagssiden er blitt mer verd sammenliknet med mastersiden enn den var tidligere, fortsetter Robøle, og minner om at frem til CD-salget stupte var forholdet to til en i favør master.

Brataas tilføyer:

– Det finnes mange gode forlag her. Men de er relativt små, alle sammen. Vi blir sannsynligvis den største enheten på populærsiden, og vil gjennom det få ressurser til å kunne utrette mer. Veksten vil komme som en konsekvens av de ressursene vi putter inn.

– Hva er målet?

– Primærmålsettingen er å være den beste mulige partneren for de artister og låtskriver vi jobber med. Dette skjer gjennom en kombinasjon av økonomisk og kreativ utvikling, og Arctic Rights skal være en aktiv bidragsyter på begge områder.

Det siste gjøres blant annet i form av låtskrivercampen Arctic Island som holdes denne uken i samarbeid med Øyafestivalen, Nopa, Musikkforleggerne og Music Norway. Her er låtskrivere og bransjeaktører invitert fra blant annet Norge, Australia, UK, Finnland og USA. Målet er imidlertid ikke å skape den neste hiten, men det neste gode samarbeidet.

– Mange av de største hitene vi har hatt har blitt skrevet av folk som har møtt hverandre på camper opp igjennom – i ettertid. Det er den indirekte effekten som er det viktigste, avslutter Robøle.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.