Operatorene_EMK_1020-web

OFO gir også sin støtte

Oslo Filharmoniske Orkester har også rykket ut for de truede korpsene. Orkesterleder Håvard Norang skriver her at Norge bør ha råd til å beholde slike tradisjonsbærende kulturinstitusjoner – og at norsk musikkliv ikke har råd til å miste dem.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Åpent brev til våre folkevalgte ved Stortinget

Oslo Filharmoniske Orkester ønsker a gi uttrykk for at det vil være svært beklagelig for Norge som kulturnasjon hvis noen av forsvarets musikkorps blir nedlagt, og lange forsvars- og kulturtradisjoner blir brutt.

Divisjonsmusikken i Halden, Forsvarets Distriktsmusikkorps Østlandet har tradisjoner 340 år tilbake. Det er imponerende både i norsk og internasjonal sammenheng. Slike tradisjoner bør behandles med respekt, og korpsene fortjener at man iverksetter en seriøs utredning av hvilken betydning de har hatt og fremdeles har bade regionalt og nasjonalt for en endelig avklaring. Man bor også vurdere en flytting over fra forsvarsdepartementet til kulturdepartementet, hvor korpsene vil ha en minst like naturlig plass som idretten.

Oslo Filharmoniske Orkester har i alle år hatt en klar oppfatning av korpsenes betydning for rekrutteringen til landets symfoniorkestre både direkte og indirekte. Gevinsten ved å legge ned forsvarets musikkorps
virker for oss uklare, men vi har registrert at det ikke er økonomiske innsparinger som er motivasjonen i og med at stillingene er uoppsigelige, slik at lønnsutgiftene uansett vil løpe i ca. 20 ar til.

Norge bør ha råd til å beholde slike tradisjonsbærende kulturinstitusjoner.

Norsk musikkliv har ikke råd til å miste dem.

På vegne av Oslo Filharmoniske Orkester
Orkesterformann Håvard Norang

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.