KULTURINSTITUSJON OG TILSKUDDSYTER: Musicboard Berlin startet i 2013, og er et fellesinitiativ mellom musikklivet i Berlin og delstaten Berlin. Institusjonen deler ut midler til musikk-prosjekter, og er rådgiver, nettverksbygger og formidler på Berlins popkulturelle musikkscene. (Foto: Musicboard Berlin)

Musicboard Berlin: – Artister må følge loven

Musicboard Berlin ønsker ikke å møte Ballade for intervju, men skriver i en e-post at de er bekymret for at musikere føler frykt for å bli ekskludert fra offentlig finansiering på grunn av sine standpunkter om krigen i Midtøsten.

Kalender

Denne artikkelen er knyttet til hovedsaken «Burde norske artister boikotte Tyskland?», og til den tilhørende undersaken med svar fra Music Norway, «– Bekymret for økende trussel mot ytringsfriheten»

Pressekontakt i Musicboard Berlin, Alexandra Südkamp, mener at søkeres individuelle politiske meninger ikke har noen påvirkning på beslutningene som tas, så lenge man holder seg innenfor loven.

– I denne sammenheng er Musicboard forpliktet til å overholde den tyske grunnloven («Grundgesetz») og den generelle likebehandlingsloven («AGG»). Musicboard er et statseid aksjeselskap, som administreres av Senatets avdeling for kultur og sosial samhørighet (The Senate Department for Culture and Social Cohesion) i delstaten Berlin. Dette betyr at vi også er forpliktet til å følge senatets finansieringspolitikk, forklarer hun videre.

Når Musicboard Berlin mottar søknader blir disse vurdert av juryer bestående av eksperter innenfor sine felt. For eksempel må juryens beslutninger for noen programmer inkludere minst 50 prosent kvinner, ikke-binære og skeive personer.

Men i dagens politiske klima kan det fort oppstå en gråsone når det kommer til pro-palestinsk engasjement, om hva som er innenfor loven, og ikke.

I demonstrasjoner slår for eksempel tysk politi hardt ned på slagord som “From the river to the sea” og “Stop the genocide”.

Vi spør i en oppfølgingsmail hvordan Musicboard holder rede på om søkere ikke bryter loven, og om de sjekker hva musikere poster i sosiale medier.

– Innsendte søknader blir formelt sjekket av Musicboard Berlin før de sendes videre til juryen. Hvis vi merker at et prosjektforslag ikke overholder loven under den formelle sjekken, vil vi informere juryen om at det ikke kan vurderes videre. Den formelle sjekken inkluderer ikke sjekk av søkernes sosiale medieaktiviteter, ifølge Südkamp.

– Senatet jobber for øyeblikket med å intensivere diskursen med institusjoner og kulturarbeidere for å jobbe mot en diskrimineringsfri kulturscene i Berlin. I tillegg planlegger Musicboard å implementere en adferdsnorm for å sikre at artistene og miljøene vi samarbeider med, som mottar finansiering, eller som deltar på arrangementene våre, føler seg trygge og velkomne. Der vil vi ytterligere utdype at diskriminering av noen slag, inkludert antisemittisme og anti-muslimsk rasisme, ikke tolereres, avslutter hun i sin e-post.

 

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.