NorskOrgelfestKnapp20

Flertall for sivil løsning

Stortinget gikk i går inn for at Forsvaret i framtida bare skal ha fem musikkorps – mot dagens sju. Men divisjonsmusikken i Kristiansand og Halden er fornøyd med 100 prosents flertall for å gå inn for en sivil løsning for korpsene fra 2003. – Nå må vi kjempe for å få korpsene inn under Kulturdepartementets post på statsbudsjettet, sier tillitsvalgt i Halden, Trude Liv Nilsen.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Et enstemmig storting gikk i går inn for at Forsvaret i framtida skal ha fem musikkorps. Og selv om det var enstemmighet rundt Arbeiderpartiets forslag om å finne en sivil løsning for de to militærkorpsene som nedlegges, er skjebnen for divisjonsmusikken i Kristiansand og Halden fremdeles uviss.

Stortinget vedtok at regjeringen i løpet av neste år skal vurdere om musikkorpsene på disse stedene skal overflyttes til Kulturdepartementets budsjett og drives videre i samarbeid med fylkeskommunene og kommunene.

Vi tar dette som en foreløpig seier i dag, og så får vi heller gjøre oss klare til å kjempe for å komme oss inn på Kulturdepartementes budsjett. Men vi er strålende fornøyd med at det var 100 prosents flertall for Arbeiderpartiets forslag om en sivil løsning for korpsene, sier tillitsvalgt i Halden, Trude Liv Nilsen.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev