Vinterjazz-Some-18

Flertall for sivil løsning

Stortinget gikk i går inn for at Forsvaret i framtida bare skal ha fem musikkorps – mot dagens sju. Men divisjonsmusikken i Kristiansand og Halden er fornøyd med 100 prosents flertall for å gå inn for en sivil løsning for korpsene fra 2003. – Nå må vi kjempe for å få korpsene inn under Kulturdepartementets post på statsbudsjettet, sier tillitsvalgt i Halden, Trude Liv Nilsen.

Kalender

Toner og Tanker på Malerhjemmet

03/12/2023 Kl. 16.00

Viken

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 21:00

Oslo

Et enstemmig storting gikk i går inn for at Forsvaret i framtida skal ha fem musikkorps. Og selv om det var enstemmighet rundt Arbeiderpartiets forslag om å finne en sivil løsning for de to militærkorpsene som nedlegges, er skjebnen for divisjonsmusikken i Kristiansand og Halden fremdeles uviss.

Stortinget vedtok at regjeringen i løpet av neste år skal vurdere om musikkorpsene på disse stedene skal overflyttes til Kulturdepartementets budsjett og drives videre i samarbeid med fylkeskommunene og kommunene.

Vi tar dette som en foreløpig seier i dag, og så får vi heller gjøre oss klare til å kjempe for å komme oss inn på Kulturdepartementes budsjett. Men vi er strålende fornøyd med at det var 100 prosents flertall for Arbeiderpartiets forslag om en sivil løsning for korpsene, sier tillitsvalgt i Halden, Trude Liv Nilsen.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.