pixel

Flom av underskrifter for Divisjonsmusikken

Ballades lynaksjon for Divisjonsmusikken har utløst et heftig og begeistret engasjement, der både musikkprofessorer og hobbymusikere har sendt innlegg til oss i saken i løpet av tirsdag kveld. Nå ser det altså ut til at alt engasjementet er kronet med seier, selv om selve voteringen på Stortinget gjenstår.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Ballade takker for all repons, og presenterer her et utvalg av e-postene som ramlet inn til oss i går kveld.

Kulturinteresserte stortingspolitikere: Jeg protesterer mot nedleggelse! La oss heller bygge opp om ressursene våre, bygge kultur som gir positive ringvirkninger lokalt og sentralt. Skal vi påberope oss å være en kulturnasjon, skjer ikke det med nedleggelse av viktige institusjoner! – Torstein Aagaard-Nilsen, komponist

Til landets stortingsrepresentanter: Tenk dere godt om før dere nedlegger 2 kulturinstitusjoner fra Forsvaret (bl.a. landets eldste med 340-årig historie ) FØR andre løsninger/alternativer er drøftet. Gi disse en sjanse under avstemmingen i morgen!!!! – Fra tillitsvalgte i Divisjonsmusikken i Halden, Trude Liv Nilsen og Tore Halvorsen

Til Ballade: Vi protesterer på nedlegging av Divisjonsmusikken i Halden og Kristiandsand! – Kjersti Sellevåg, Trond Magne Brekka, Bente Hage, Bengt Florvåg, Terje Bøe, Mogens Leikvoll, Jürgen Broll, Geir Mildestveit, René Wiik, Frode Krogstad, Svein Giske, Sissel Grønlund, Hans Øyvind Lunde, Stian Eilertsen, Bjørg Bøe, Truls Tønnesen, Sindre Dalhaug, Grethe Tonheim, Tore Bryne Berg, Lars Vevle, Eirik Gjerdevik, Olav Kristiansen, Hogne Holmås, Christin Milde Sand, Jørgen Osaland, Rita Kvalnes

Jeg støtter lynaksjonen. Divisjonsmusikken bør sortere under Kulturdepartementet. – Janne Stang Dahl, Ny Musikk

Dette er uhørt. Halden og Kristiansand trenger korpsene. Kulturtilbudet er lite nok som det er. – Dag Trygve Henriksen

HAAALLOOO! Kulturdepartementet – hvor er dere??? – Elin Torkildsen, musiker FMKØ

LA DIVISJONSMUSIKKEN LEVE!!!!!! – Hilsen Torild Grytting Berg

Forsvarets to militære korps,som nå er truet med nedleggelse, er viktige for fremme av vår kultur. Mulighetene som våre korpsmusikere har for å kunne gå videre på sine instrumenter må beholdes. Slike kulturbærere gir inspirasjon og dyktiggjøring til viktig kulturarbeid ellers i landet. – For korpsmusikken, med heftig og begeistret hilsen fra Magnhild Faleide Fristad

Jeg protesterer herved på det sterkeste mot nedleggelsen av Divisjonsmusikken i Halden. En over 300 år lang tradisjon blir herved brutt om musikken legges ned. En kulturnasjon kan ikke vedkjenne seg dette. Divisjonsmusikken har betydning for kulturlivet i hele Østlandet,og en nedleggelse vil få uanede konsekvenser for dette. – Thomas Noorda, Halden

Det er eit stort tilbakeslag for norsk musikkliv dersom stortinget vedtek å legge ned to av dei profesjonelle korpsa våre. Og det er tragisk at dette ikkje vert handsama som ei kultursak. Kvifor høyrer vi ikkje noko frå kulturdepartementet, og kvar er politikarar med eit hjarte som bankar for kultur? – Bjarte Engeset, dirigent

Til de «kulturinteresserte» politikerne på Stortinget: Hva tenker dere egentlig på, når dere velger å legge ned hele to viktige musikkinstitusjoner i Norge? Hvis dere har tatt en titt ut av Stortingsvinduene i det siste, flommer det ikke akkurat over av jobbtilbud og inspirasjonskilder for fremtidige musikere. Skal Norge bli et foregangsland innen kultur trenger vi ikke bare operahus, men også militærmusikk spredt utover hele landet. Ikke tro at et miltærorkester i Oslo vil gagne oss i Østfold. Jeg ser ikke for meg musikere fra Oslo dra inn til Østfold for å dirigere, undervise… Nei, se heller på de kulturelle verdiene disse militærorkesterene representerer, istedetfor å vende på femtiøringen!! – Kristian Johansen, musikkelev, Halden

Nå må politikerne begynne å innse at Norge er et kulturellt uland og heller bygge ut kulturinstitusjoner isteden for å legge de ned. Rike Norge burde skjemmes. Forslaget om nedleggelse viser bare hvor dårlig den kulturelle tradisjon står i Norge og burde aldri vært fremmet. – Tore B. Berg, musiker, FMKV

Vi støtter aksjonen mot nedleggelse av Divisjonsmusikken i Halden. Dette vil ramme musikkmiljøet i hele Østfold. Det er tragisk at over 340 års historie slettes med ett pennestrøk. – For Greåker Musikkorps, Lisbeth Hagberg

Vi nekter å gi slipp på Divisjonsmusikken!!!! – Halden Damekor v/Gro L. Ohlgren

Vi protesterer med dette på forslaget om å nedlegge divisjonsmusikken i Halden og Kristiandsand. Den kulturpolitiske betydning disse korpsene har både i sine lokalmiljø og for landet som helhet kan ikke overvurderes. Derfor BØR disse korpsene få være. – Svein Bergstrøm

Man ser at et rikt land som Norge ikke ser behovet for kultur, mens man ser at land som sliter på det samfunnsmessige plan, bevarer og samler seg om kulturen sin. Når og hvor ble ikke de store komposisjoner innen klassisk musikk og de store betyningsfulle verkene innen forfatterkunsten skrevet? Hvem er de virkelig store malerne vi har husket i uminnelige tider? Beklager å måtte si det, men hvem kommer vel til å huske Erlend Loes «L» om 100 år? Veldig få. Se hva kultur egentlig betyr for samfunnet, man kan ikke være for uten. Om det ikke er et primær-behov, så er det i hvert fall i gråsonen. Hvorfor skal man alltid ha en debatt om nedleggelse av norsk kultur liv? STÅ PÅ, REDD FORSVARETS MUSIKERSTILLINGER. – Magne Østlie Hjelmervik, initativtaker for underskriftsinnsamlig blant musikkstudenter for bevaring av Forsvarets Musikk

Bevar Divisjonsmusikkene i Halden og Kristiansand! – Gerd Falch, Eva Bergstrøm, Morten Bergstrøm, Andreas Bergstrøm, Berit Bergstrøm, Richard Bergstrøm, Halden

Undertegnede protesterer høylydt mot nedleggelse av Divisjonsmusikken i Halden og Kristiansand! Dette er musikk-institusjoner som er bygget opp over år og som ikke bare kan strykes med et pennestrøk. Musikerne er bland vårt lands mest erfarne utøvere, de er rett og slett noen av de beste vi har! I tillegg gjør de en stor innsats for det lokale musikkliv som lærere i musikkskoler, dirigenter og instruktører for korps og som medlemmer av symfoni-orkestre. De utgjør en livs-nerve i det lokale musikk- og kultur-liv. Kjære Storting! Ikke se blindt på tall og lønnsomhet, men ha heller noen berikende vyer for fremtidens musikkliv i Halden og Kristiansand! Generasjonene som følger vil være dere dypt takknemlige for det! – Hilsen Liv Glaser, professor ved NMH

Stortingsrepresentantene må se alle konsekvensene av de vedtak man fatter. Ved å spare noen kroner på et statsbudsjett ødelegges tradisjonsrik kultur som er bygget opp gjennom mange generasjoner. Det å kutte 50 musikerstillinger over natten i et vesteuropeisk land gjør man bare ikke! Samtidig rammes det frivillige kulturlivet hardt da en av grunnpilarene i musikkmiljøet fjernes. Dette vitner om stor uforstand. Jeg håper det finnes nok stortingsrepresentanter fra alle partier som har klarsyn nok til å stoppe denne galskapen. – Jan F. Meyer, Greåker

Divisjonsmusikken i Halden må bestå. Den betyr enormt for byens musikkliv på alle plan. Divisjonsmusikken er en del av vårt bybilde. Oscar Borg-jubilet i helgen er et bevis på hvor viktig musikken er. La ikke Halden miste alt. – Turid Jørgensen

La musikken leve og spesielt all distriktsmusikk. Det vil alltid glede store og små og fremme kulturen i distrikta. – Svein Myklebust, Tønsberg

Jeg støtter meg til Major Nätts synspunkter. Nedleggelse av FMKØ har ingen positive sider. Det vil bare rasere og ødelegge det rike musikklivet Østfold har å by på. Helt på trynet!!!! Som tidligere vernepliktig føler jeg med musikerne i FMKØ som er stilt ovenfor denne trusselen. Disse er jo også sterkt involvert i det sivile musikkmiljøet i Østfold. Gode instruktører og dirigenter som i korpsets 150 år lange historie har gjort mye i kulturlivet i østfold og østlandet forøvrig. Finn på noe annet å spare inn på. Noe som ikke skader like mye. – Per-Kristian Ruster, vernepliktig 1999/2000

Det er jo kjempetragisk at et land som Norge ikke lenger har råd til å satse på kulturlivet !!! Mennesket har flere og andre behov enn bare å tjene penger – vi trenger kulturopplevelser også! La mennesket – forsvarskorpsene og musikken få leve! – PK Svensen, solotrombonist i Malmö Symfoniorkster

Det er hårreisende at det foreligger forslag om å legge ned to så viktige musikkinstitusjoner på to steder der aktiviteten i og rundt korpsene betyr så uendelig mye for store deler av både den lokale og regionale befolkning. Det forundrer oss at politikerne ikke klarer å se sammenhengen mellom kulturbudsjett, sosialbudsjett og forsvarsbudsjett. Håper at de bevilgende myndigheter besinner seg og ser viktigheten av at disse korpsene får leve! – Hilsen Ida og Magnhild Mo, musikere

Nå er det nok! Jeg vil oppfordre alle stortingsrepresentanter til å tenke nøye igjennom dette:

    * Vil vi at Norge skal være en kulturnasjon?
    * Vil vi ha et levende musikkliv i alle landsdeler?
    * Vil staten sørge for å beholde en kjerne av profesjonelle musikere som kan bidra i alle deler av amatørmusikklivet?

Ja, da må må dere sørge for å redde divisjonsmusikken i Halden og i Kristiansand!!! – David K. Helbæk, Lillehammer

Dette er bare dumt. Det er ikke så sinnssykt mye kultur i landet fra før av. Jeg trudde dere var fornøyde med det. Dette er bare helt på trynet. – Sigurd Norbye.

Jeg slutter meg herved til protesten mot rasering av kultur.Tenk dere godt om før avstemmingen! – Gro Gjerdevik, alt.solo-oboist i Den norske opera.

«Tilgi dem for de vet ikke hva de gjør». Jeg er fristet til å bruke dette sitatet om de politikerene som foreslår å legge ned to Divisjonsmusikkorps. De kan umulig vite hva de gjør.De fjerner ikke bare 50 stillinger i forsvaret, men 50 kulturstillinger. I tillegg forsvinner alle frilansjobbene for solister, dirigenter og ekstramusikere som korpsene bruker. Det er en skandale at en kulturnasjon i det hele tatt diskuterer å fjerne kulturarbeidsplasser når det er flere kulturarbeidere vi trenger. De vet ikke hva de gjør, men vil ikke bli tilgitt. – Hilsen Knut Emil Mjøs Leder MFO Hordaland/ sogn og Fjordane

Hermed min fulle stoette til bevaring av militaerkorpsene i Halden og Kristiansand. La oss haape politikerne tar til fornuft paa overtid. – Vennlig hilsen Sverre Riise, trombonist i Malaysian Philharmonic Orchestra, Kuala Lumpur

Divisjonsmusikken er en institusjon som ikke må nedlegges!!! – Hilsen hobbymusiker Kjartan Vonen

Vær så snill, la divisjonsmusikken leve!!! – Hilsen Astrid Haug Nordvold, musikkstudent på Griegakademiet i Bergen til høsten takket være instruktører og dirigenter fra FMKØ

Jeg protesterer herved mot nedleggelse av Divisjonsmusikken i Halden!! Takk til alle flinke instruktører og dirigenter fra Divisjonsmusikken, jeg har lært utrolig MYE av dere!!!! Håper jeg får sjansen til å lære mer i framtiden! La FMKØ leve, vi trenger dere!!!! – Med vennlig hilsen Inger-Elise Lehmann

NEEEEEEEEEIIIIIIIII!!!!!!!! Ikke legg det ned!! Mange, mange vil da få mye mindre sjanser for å få jobb. Og musikeryret er ikke så stort. Særlig for saxofonister!!! Forsvaret er det eneste vi har som proff stilling som musiker!!! – Håvard Husrem

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.