Trond Giske (Foto: Stortinget)

– Mer til kultur i forlik med AP

– Budsjettforliket med Arbeiderpartiet gir mer penger til kulturområdet, sier Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsmann Trond Giske. Den største økningen går til NRK som får 100 millioner kroner mer neste år, ved at lisensen øker med 60 kroner. – Dette er penger som kan brukes til å videreutvikle NRKs oppgave somallmennkringkaster, samtidig som det gir NRK større mulighet til å ivareta sin rolle som kulturformidler, skriver Giske, som ellers fremhever byggestarten for Glåmdalsmuseets Romaniavdeling, samt redningen av Fond for Lyd og Bilde. Du kan også lese APs forslag til alternativt kulturbudsjett.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Den største økningen går som nevnt til NRK, som får 100 millioner kroner mer neste år, ved at lisensen øker med 60 kroner.

— Dette er penger som kan brukes til å videreutvikle NRKs oppgave som allmennkringkaster, samtidig som det gir NRK større mulighet til å ivareta sin rolle som kulturformidler, sier Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsmann Trond Giske i en pressemelding som Ballade her bringer videre.

Forliket innebærer også byggestart for Glåmdalsmuseets Romaniavdeling. Regjeringen hadde foreslått å utsette dette, men nå kan byggingen starte neste år. Fullt gjennomført er museumsprosjektet beregnet til femti millioner kroner.

Arbeiderpartiet har fått gjennomslag for å opprette en ny støtteordning for kulturbasert næringsutvikling på tyve millioner kroner. Ordningen skal administreres av SND.

— Dette er et gjennombrudd for at kultur blir ansett som et viktig satsingsområdet når det gjelder næringsutvikling. Det vil bety mye for mange kunstnere og kulturarbeidere rundt om i landet som har gode ideer og som ønsker å satse, sier Trond Giske videre i pressemeldingen.

— I Arbeiderpartiets alternative budsjett foreslo vi om lag 230 millioner kroner i økning til kulturformål inkludert NRK lisensen. Vi har nå fått gjennomslag for om lag 120 millioner kroner av dette. Vi skulle gjerne ha ønsket flertall for enda mer av våre forslag til økte bevilgninger til kulturformål, men vi er likevel fornøyd med at kulturbevilgningene styrkes. Et forlik mellom Regjeringen og Fremskrittspartiet ville etter all sannsynlighet ha ført til det motsatte, forteller Giske videre.

— I det opprinnelige budsjettforliket fra finanskomiteen ble det foreslått å redusere bevilgningentil Fond for lyd og bilde med 9 millioner kroner. Dette kuttet er nå fjernet, og bevilgningen opprettholdes. Arbeiderpartiet foreslo i sitt alternative budsjett å øke bevilgningentil Fond for lyd og bilde med tre millioner kroner. Vi måtte akseptere at vi ikke fikk flertall for en slik økning, men en nedskjæring var helt uakseptabelt for oss, sier Giske.

Giske understreker at det fortsatt kan bli noen justeringer i kulturbudsjettet for 2004 når behandlingen i kulturkomiteen tar til.

— Vi vil arbeide for å få gjennomslag for mer av de prioriteringer vi hadde i Arbeiderpartiets alternativ budsjett blir fulgt opp i behandlingen i komiteen, fastslår Trond Giske.

Ballade kan via Giskes kontor også bringe videre Arbeiderpartiets alternative kulturbudsjett for 2004, som fortonet seg slik:
 
134 millioner fordeles på følgende måte:

A) SND satsing på kultur og næring 20 mill

B) Oppfylle tippenøkkelavtalen 27,5 mill
Reversere kutt i Frifondordningen 19,5 mill
Reversere kutt i lokale kulturbygg 8,0 mill

C) Filmformål 25,0 mill
Økt produksjonsstøtte 20,0 mill
Vest-norsk filmfond 1,0 mill
Nord-norsk filmfond 1,0 mill
Cinemateket i Bergen og Trondheim 1.0 mill
Ny støtteordning filmfestivaler 2.0 mill

D) Scenekunst 9,25 mill
Fri scenekunst 5,0 mill
Rogaland Teater, teater for barn og unge 1,0 mill
Norsk Scenekunstbruk 1,0 mill
Brageteateret 500 000,-
Grenland Friteater 500 000,-
Akershus Teater 500 000,-
BIT-teatergenerasjon 250 000,-
Teaterhuset Avantgarden 250 000,-
Black box 250 000,-

E) Musikkformål 15,65 mill
Rikskonsertene 3,0 mill
Festivalstøtten 3,0 mill
Nasjonal Jazzscene 2,0 mill
Tromsø symfoniorkester 1,3 mill
Regional opera 1,25 mill
Notodden Bok og blues hus 1,0 mill
Music Export Norway 1,0 mill
Det norske blåseensemble 1,0 mill
Folkemusikk og folkedans 500 000,-
Festspillene i Nord-Norge 500 000,-
Molde Jazz Festival 500 000,-
Festspillene i Elverum 300 000,-
Norske festivaler 300 000,-


F) Litteratur og bibliotek 5,25 mill
Innkjøpsordning litteratur-sakprosa for voksne 2,0 mill
Leser søker bok 1,0 mill
Bibliotek- flerkulturell 1,0 mill
Fengselsbibliotek 1,0 mill
Bjørnsonfestivalen 250 000,-

G) Museer 24,0 mill
Glomdalsmuseets romaniavdeling 14,0 mill
Øst-samisk museum i Neiden 8,0 mill
Diverse museer 2,0 mill

H) Fond for lyd og bilde 3,0 mill

I) Diverse kulturformål 4,35 mill
Åpen Kanal 1,0 mill
BEK – Bergen senter for elektronisk kunst 750 000,-
Kulturnettverket «Du Store Verden» 500 000,-
Lofoten Internasjonale kunstfestival 500 000,-
Europride festivalen 500 000,-
Diverse tiltak 1,150 mill

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.