Stortinget

Takk for det – eller kunst henger sammen med alt!

– Noen har bråvåknet! Kuttet på 9 mill fra Fond for lyd og bilde i tilknytning budsjettforliket på Stortinget ble for sterkt, og blir i følge Kulturnytt og Dagsavisen ikke noe av. Takk for det – til dem på Stortinget som sørget for at dette ble rettet opp! Disse ordene kommer fra daglig leder for Norsk Folkemusikk- og Danselag, Jan Lothe Eriksen, som i dette innlegget også foreslår at tiltakspenger øremerkes kulturrelaterte tiltak.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Jan Lothe Eriksen

Dette fondet har dessverre vært utsatt for kutt før. Når Stortinget nå har sørget for at det ikke blir angrepet i denne omgang, er det et signal om at disse midlene er viktige. Neste skritt blir å få innført en tilfredsstillende kompensasjonsordning for lovlig privatkopiering av audio- og audiovisuelle verk!

I det samme budsjettforliket er det lagt inn 349 millioner ekstra til tiltaksplasser (i følge Aftenposten), – samtidig som man altså la opp til å kutte 9 millioner i et av de viktigste virkemidlene for å holde kunstnere i arbeid. I en tid med økende ledighet burde ordninger der småpenger avstedkommer stor kunstnerisk aktivitet heller bygges ut. Heller aktive kunstnere, som kan opprettholde en norsk fonogrambransje som sørger for at NRK og andre kringkastere har norsk musikk å fylle sendeskjemaene med, enn inaktive musikere og artister på irrelevante tiltak.

Gjennom å legge tilrette for kunstener som skaper eget arbeid, settes også kolleger i arbeid, kunst utvikles og spres til folket, og det avstedkommer næringsnmessige og kvalitetsmessige ringvirkninger i hele samfunnet.

Dette er et perspektiv som burde vært langt mer fremme i Kulturmeldingen: Hva genererer norsk kunstliv av økonomiske ringvirkninger i samfunnet? Hva utgjør f.eks musikklivets aktiviteter i forhold til BNP – sett i forhold til hva fellesskapet faktisk legger inn av ulike viremidler for denne bransjen? Disse tallene har vi ikke sett, men vi vet hva kulturindustrien betyr for USA.

Mitt forslag er som følger:

— 19 milioner av de 349 millionene som nå legges ekstra på tiltaksplasser øremerkes kunstnerrelaterte tiltak, samtidig som ringvirkningene av disse tiltakene kartlegges. Vellykkede nye tiltak videreføres.

— Før vi på nyåret skal legge frem våre syn på Kulturmeldingen overfor Stortinget, legges det frem tall på hva norsk kulturindustri betyr for den samlede økonomiske og næringsmessige aktiviteten i kongeriket.

«Alt henger sammen med alt», var det en som sa.

Sagt på en annen måte: Kunst for kunstens egen del henger sammen med alt – som henger sammen med alt!

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.