Maria Mena - Another Phase cover

– Typisk feige politikere

Etter en kulturmelding som ordfestet viktigheten av norsk musikk og scenekunst, kuttet allikevel regjeringen, i samarbeid med Arbeiderpartiet, ni millioner fra bevilgningene til Fond For Lyd og Bilde. – Dette er en katastrofe. Vi kommer til å foreslå at regjeringen oppretter et statlig plateselskap, så kan de finansiere viktige, men «vanskelige» utgivelser selv, sier lederen for FONO, Jan Paulsen. Agnete G. Haaland, som er leder for Norsk Skuespillerforbund, beskriver i Dagsavisen kuttet som «skandaløst, og en hån mot hele det frie kunstner-Norge».

Kalender

Av Knut Steen

— Dette er en katastrofe. Fond For Lyd og Bilde er den eneste finansieringskilden for plateproduksjon i Norge. Jeg vet rett og slett ikke hva vi skal gjøre nå som en produksjonsstøtte på 2 millioner blir fjernet, sier en oppgitt Jan Paulsen, som frykter at kuttene vil ramme de aller svakeste.

— Dette fører til at vi må droppe de vanskeligste produksjonene fra de mest sårbare miljøene – de som har det tyngst fra før får nå lide enda mer. Dette kuttet er latterlig, det må da finnes rikere miljøer å ta penger fra? Jeg kjenner ikke begrunnelsen for denne avgjørelsen, men det er tydelig at politikerne har bestemt seg for å gå rett på Fond For Lyd Og Bilde, sier Paulsen

Paulsen synes det er vanskelig å si hvilke produksjoner norsk musikkliv måtte ha vært foruten om dette kuttet hadde kommet i fjor, men anslår likevel hvor mange utgivelser som nå aldri vil komme seg inn i et plateomslag.

— Hvis du tar 2 millioner og deler på en gjennomsnittlig støtte på 50.000, kan vi anta at vi kommer til å miste 40 plater. Nå finnes det mennesker som er villige til å jobbe dag og natt, og pantsette alt de eier for noe de tror på, men dette kuttet vil medføre for store problemer for de aller fleste, mener Paulsen, som også lover at FONO på ingen måte har gitt opp denne saken. Men hva har de tenkt til å foreta seg overfor bevilgende myndigheter?

— Først skal vi drøfte dette i styret, deretter kommer vi til å gå i dialog med departementet. Vi kommer til å foreslå at de oppretter et statlig plateselskap, så kan de finansiere musikk for barn og unge, folkemusikk, klassisk musikk og andre «vanskelige» utgivelser selv. Vi kan ikke være bekjente av å ikke kunne lydfeste norsk samtidig musikk, store talenter og viktige begivenheter. Produksjonen av nasjonal musikk ligger allerede nede på en fjerdedel av hav Danmark og Sverige klarer; mens de produserer 2000 titler, klarer vi bare 400. Nå kommer det til å bli enda færre.

FONO-sjefen har også store problemer med å se samsvar mellom det som ble skrevet i kulturmeldingen, og kuttene som nå er vedtatt.

— Det er ikke noe samsvar i det hele tatt – verken i forhold til kulturmeldingen, eller Trond Giske (AP) sitt utsagn om at Arbeiderpartiet ønsket 150 friske kulturmillioner til Norge. Det er typisk at man velger å la kuttene gå utover Fond For Lyd og Bilde, for de har ingen «mottakere» før tildelingene er gjort. Dermed får ikke de som tok denne latterlige avgjørelsen noen å sloss med. Dette er typisk feige politikere, tordner Paulsen.

Også Agnete G. Haaland, som er leder for Norsk Skuespillerforbund, synes kuttet er graverende.

— Dette er skandaløst, og en hån mot hele det frie kunstner-Norge. Fond for lyd og bilde er en av bærebjelkene i norsk scenekunst. Vi har akkurat fått en kulturmelding som har fastslått viktigheten av det frie scenekunstnerfeltet blir styrket. Dette kuttet rammer nettopp skuespillerne som står uten fast arbeidsgiver, de 600 frie scenekunstnerne som er avhengige av offentlig støtte for å kunne produsere egne forestillinger. Det flotte med Fond for lyd og bilde er at det har muliggjort et mangfold i fri scenekunst. Når Fondets pott reduseres så kraftig, reduseres antall forestillinger. Dette kuttet går ut over de mest ukjente, sier Haaland til Dagsavisen i dag.

Synspunktene til Paulsen og Haaland støttes opp av en evalueringsrapport fra Norsk Kulturråd, som ble publisert i april 2003.

Her heter det bl.a at støtten fra Fond for Lyd og Bilde har betydd mye for de smalere musikksjangerne, og at «den kan ofte være avgjørende for om en musiker får platekontrakt eller ikke». 

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Kantor/ menighetsmusiker

Tønsberg kirkelige fellesråd

Generalsekretær

Den norske Forfatterforening

Kommunikasjons-rådgiver

Asker kulturskole

Produsent

Festspillene i Nord-Norge

Daglig leder

Innlandet musikkråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev