Den Norske Opera - bilder fra scenen 2002

– Aspirantordningen blir ofret

Gårsdagens kuvending i forbindelse med de foreslåtte kuttene i Fond for Lyd og Bilde vakte stor glede i norske musikk- og kulturmiljøer. Men budsjettforliket mellom Regjeringen og AP innebærer også at aspirantordningen skal avvikles til neste år. Aspirantordningen innebærer at unge kunstnere i etableringsfasen i en periode på en til tre år kan være knyttet til en kulturorganisasjon. Organisasjoner som Ultimafestivalen, Oslo Sinfonietta, Ny Musikk Trondheim, BiT Teatergarasjen, Nordnorsk Jazzsenter, TEKS, Den Norske Opera og Norges Kirkesangerforbund vil alle bli direkte berørt av disse kuttene.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Arvid Skancke-Knutsen

— Budsjettforliket mellom Regjeringen og Ap innebærer at aspirantordningen avvikles, forteller Trond Lossius ved BEK, Bergens Elektroniske Senter, som anslår at man sparer 3.5 millioner ved ikke å etablere 18 nye aspirantstillinger i 2004.

— Aspirantordningen innebærer at unge kunstnere i etableringsfasen i en periode på en til tre år kan være knyttet til en kulturorganisasjon. Ordningen skal bidra til at aspirantene kan etablere seg som profesjonelle kunstnere innenfor det feltet de arbeider på. Ordningen innebærer en del arbeid for organisasjonen de er tilknyttet, men skal samtidig gi rom for eget kunstnerisk virke. Det er ikke uvanlig med en 50-50 fordeling mellom disse, sier Lossius.

Ordningen har vart i seks år. Følgende institusjoner innenfor musikklivet fikk tilskudd til aspirantstillinger i 2004, som nå ser ut til å bli det siste året ordningen skal vedvare: Midtnorsk jazzsenter, Ultimafestivalen, Norges Kirkesangerforbund, Nordnorsk Jazzsenter, Oslo Sinfonietta og Ny Musikk Trondheim.

— Norsk kulturråd evaluerte ordningen i 2002, og konkluderte med at dette har vært en svært vellykket ordning, sier Lossius.

— Aspirantene får mye erfaring gjennom organisasjonstilknytningen. Når det i offentligheten nå settes fokus på kultur og næring, må aspirantordningen være et godt eksempel på en vellykket satsing. Aspirantene får bl.a. mye verdifull erfaring om det praktiske og organisatoriske arbeidet rundt kunstvirksomheten, noe som er helt nødvendig for at de skal kunne ha kunstvirksomheten som næring.

Aspirantstillingene administreres av Norsk kulturråd, og har ofte vært gitt til små organsiasjoner med svak økonomi. For disse vil det ha store negative konsekvenser at ordningen faller bort, mener Lossius.

— Bare her i Bergen har bl.a. følgende organisasjoner hatt aspiranter de siste årene: BiT Teatergarasjen, Bergen Kunsthall Landmark, Hordaland kunstsenter og BEK. Disse aspirantene har blant annet ivaretatt viktige kuratoroppgaver, og for oss i BEK har aspirantordningen vært helt avgjørende for å klare å opprettholde virksomhet på dagens nivå. Kuttet av 18 aspirantstillinger innebærer en innsparing i budsjettet på 3.5 millioner. Samtidig er det enighet om økte arbeidsmarkedstiltak på 6000 plasser i første halvår, hvilket vil koste 340 millioner. Det virker ikke som om man har klart å se sammenhengen mellom disse to tiltakene. Jeg er redd for at vinningen her mer enn går opp i spinningen, avslutter Trond Lossius.

Også BiT 20 Ensemble påpeker den positive effekten aspirantordningen har hatt, både for dem som ensemble og for kunstnerne som var omfattet av ordningen.

— Vi har blant fått bygget opp vårt slagverksensemble, BIT 20 Percussion, med hjelp av at vi har hatt to slagverkere tilknyttet oss i tilsammen fem år, forteller Stein Olav Henrichsen, daglig leder i BIT 20 Ensemble, til Ballade. Han poengterte videre aspirantordningens viktighet for å muliggjøre en lettere overgang fra høyere kunstutdannelse til arbeidslivet.

— Dette er noe vi har vært altfor dårlige på i Norge, det vanskeligste for unge kunstnere er jo etableringsfasen. Via aspirantordningen har de fått skaffet seg både erfaring og kontakter som kan hjelpe dem videre. Disse kunstnerne bringer også med seg sin egen kontaktflate til institusjonen også, det er med andre ord begge parter som profiterer på situasjonen, og det på flere måter, sier han avslutningsvis.

Innen scenekunsten vil kutt av aspirantstillinger bl.a. ramme Mobile Home i Oslo, Stellaris Dans Teater i Finnmark, Den Norske Opera i Oslo, Beaivvás Sámi Teáhter i Finnmark, Det Norske Teatret i Oslo, Impure Company i Oslo og BiT Teatergarsjen i Bergen. Innen billedkunstfeltet vil følgende institusjoner og gallerier ikke få videreført sine aspirantstillinger: Haugesund Billedgalleri, Pikene på broen, IKM – Internasjonalt Kultursenter og Museum, TEKS – Trondheim Elektroniske Kunssenter og Bergen Kunsthall, Landmark.

Aspirantstillinger for 2004 vil etter planen løpe tiden ut.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev