Sissel Guttormsen

– Kulturpolitikk har blitt sauset sammen med diskusjonen om norske verdier

Mener direktør Sissel Guttormsen ved Rockheim, som også ønsker seg et løft for det frie musikkfeltet.

Kalender

Ensemble Ernst på Ridehuset

26/05/2024 Kl. 18.00

Oslo

Roger Arve Vigulf og strykere

26/05/2024 Kl. 19

Vestfold og Telemark

Svåne – Releasekonsert

31/05/2024 Kl. 19.30

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

01/06/2024 Kl. 19:00

Oslo

Frem mot valget publiserer Ballade intervjuer med musikere og andre aktører innen musikkfeltet. De har alle fått samme spørsmål om musikk og politikk. Målet er å vise frem ulike perspektiv på hva som er viktig for feltet fremover. 

– Hva er det viktigste spørsmålet for deg i valgkampen — overordnet?

– En av de viktigste sakene for meg er miljø og kampen for en bærekraftig utvikling og en solidarisk framtid. Naturressursene tilhører folket. Vi har bare en klode. Vi må lære oss å fordele godene, nasjonalt og globalt.

… og for musikkfeltet?

– Musikk er livsnødvendig, helsebringende og grenseoverskridende. Jeg etterlyser derfor økt satsning på kulturskolene. Musikk og kreative fag må også få større plass og status i skolen. Her mener jeg museer som Rockheim kan fungere som gode læringsarenaer for skoleverket.

– Hva tenker du om forholdet mellom musikk og politikk i dag?

– Det skjer mye positivt. Norge har gode støtteordninger, men det frie musikkfeltet trenger et løft. Fokuset på fordelingen av spilloverskuddet fra Norsk Tipping er betimelig. Jeg heier på at én prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur.

– Er det noen saker du savner at har vært på agendaen, både generelt og som angår deg eller din organisasjon spesielt?

– Kulturpolitikken drukner fort i valgkampen. I år har den dessuten blitt sauset sammen med diskusjonen om norske verdier. Her tror jeg museene kan spille en rolle som demokratiske møteplasser med fokus på opplevelse, kunnskap og dannelse.

– Hva gjør du selv politisk inn mot valget?

– Jeg skal bruke stemmeretten min.

Sissel Guttormsen er direktør for Rockheim – Det nasjonale museet for populærmusikk.

Les også:
– Jeg tviler på at Norge går konkurs selv om vi innordner oss på en måte som gjør at frilansere kan leve av å utøve musikken sin.
– Større plass for musikkfaget i skolen
– Jeg savner et større fokus på den fjerde verdens musikk
– Viktig med regionale arbeidsplasser

– Staten og landets kommuner har skapt den største konkurrenten scener som Folken noensinne har hatt, og det er feige lag.
– Diskuterer mye med min datter
– Hør på Valgets Karaokebar!

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.