Hjalmar Kvam (Foto: Stavanger Symfoniorkester)

– Diskuterer mye med min datter

Cellist Hjalmar Kvam fungerer som støtteapparat, og baker boller stortingskandidatdatteren kan dele ut på stand.

Kalender

The Sequels // Josefine Luna

23/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

FIA OFIA – RELEASEKONSERT & ETTERFEST

27/04/2024 Kl. 20:00

Oslo

Lørdagsopera

27/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

FIA OFIA – RELEASEKONSERT

27/04/2024 Kl. 20:00

Oslo

Frem mot valget publiserer Ballade intervjuer med musikere og andre aktører innen musikkfeltet. De har alle fått samme spørsmål om musikk og politikk. Målet er å vise frem ulike perspektiv på hva som er viktig for feltet fremover.

– Hva er det viktigste spørsmålet for deg i valgkampen — overordnet?

– Hvis man tar klimasituasjonen på alvor, altså tror at klimaendringene er reelle, så er det en svært viktig sak. Hvis man tror ekspertene, på at de er menneskeskapte, så er det også i vår makt å gjøre noe med dem. Det uansvarlige er ikke å snakke om et Norge som ikke er oljesmurt, men å late som om den tiden ikke kommer.

… og for musikkfeltet?

– Det er vanskelig å se musikkfeltet i valgkampen overhode. Men jeg er engstelig for politikere som er veldig «hands off» i forhold til det vi driver med i musikklivet. Jeg tror vi alle må jobbe veldig bevisst med å kontinuerlig fortelle politikere hva vi driver med, og hvorfor det er viktig. Det må vi kunne formulere, og vi må gå tett på hele det politiske feltet, lokalt i kommunene, overfor vår respektive fylkesbenker på tinget, og regjering og embedsverk. Bare hvis vi er gode, og gode til å formidle dybden og betydningen av det vi driver med, kan vi overleve på sikt. Dyre prosjekter som ingen av de som bevilger pengene har interesse for eller ser betydningen av, er lette å kutte. Se til Nederland.

– Er det noen saker du savner at har vært på agendaen, både generelt og som angår deg eller din organisasjon spesielt?

– Jeg synes regjeringsspørsmålet overskygger politikken i noen grad, og det blir også mindre interessant i og med at de store partiene er svært like i saker jeg er opptatt av, som for eksempel flyktningpolitikk og klima. Jeg er også veldig urolig for en del trekk ved norsk skolepolitikk, jeg tror ikke man kan dokumentere seg til kontroll, for å skulle kunne kontrollere seg til suksess. Når Norge tilsynelatende gjør det dårlig på skolefeltet, så pøser man på med akkurat det samme man allerede gjør, bare øker mengden. Undervisning er en kunst, og da trenger skolene tillit, og kunst, musikk og håndverksfag burde hatt en mye større plass i skolen

– Hva gjør du selv politisk inn mot valget?

– Jeg gjør ikke noe politisk selv, annet enn å diskutere mye med min datter, som er stortingskandidat, og forøvrig være støtteapparat for henne, og glede meg over å ha henne hjemme til låns nå i valgkampen. Dessuten baker jeg boller i blant som hun kan dele ut på stand.

Hjalmar Kvam er cellist og leder av programrådet i Stavanger Symfoniorkester

Les også:
– Jeg tviler på at Norge går konkurs selv om vi innordner oss på en måte som gjør at frilansere kan leve av å utøve musikken sin.
– Større plass for musikkfaget i skolen
– Jeg savner et større fokus på den fjerde verdens musikk
– Viktig med regionale arbeidsplasser

– Staten og landets kommuner har skapt den største konkurrenten scener som Folken noensinne har hatt, og det er feige lag.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.