Fra Rikskonsertenes Samtidsmusikkfestival i 2015 Foto: Lars Opstad

KS anbefaler fylkeskommunene å oppjustere honorarsatsene i Den kulturelle skolesekken.

I fylker der dagens satser for honorar for kunstnere er fra 2016, vil økningen være på 4,9 prosent.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

KS anbefaler fylkeskommunene å oppjustere satsene for honorering av kunstnere i Den kulturelle skolesekken (DKS) med 4,9 prosent, i tråd med lønnsveksten de siste to årene, melder organisasjonen på sine hjemmesider.

Denne anbefalingen gjøres i påvente av at KS får nødvendige fullmakter til å kunne oppta forhandlinger med alle berørte parter etter at det tidligere i år ble klart at Kulturtanken ikke har et slikt mandat.

For fylkeskommuner som oppererer med satser fra 2016, vil økningen være på 4,9 prosent, og brukes det satser fra den såkalte «Akershusavtalen», vil den nye satsen for lønnsmottakere være kr 3.035,- mens den for oppdragstakere vil være kr 3.899,-.

Alternativet til løsningeni Akershus der endringen har virkgining frra 01.08.2017 vil være å la nye satser tre i kraft fra 1. januar 2018.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev