Fra Rikskonsertenes Samtidsmusikkfestival i 2015 Foto: Lars Opstad

KS anbefaler fylkeskommunene å oppjustere honorarsatsene i Den kulturelle skolesekken.

I fylker der dagens satser for honorar for kunstnere er fra 2016, vil økningen være på 4,9 prosent.

Kalender

7x7x7

02/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Toner og Tanker på Malerhjemmet

03/12/2023 Kl. 16.00

Viken

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

KS anbefaler fylkeskommunene å oppjustere satsene for honorering av kunstnere i Den kulturelle skolesekken (DKS) med 4,9 prosent, i tråd med lønnsveksten de siste to årene, melder organisasjonen på sine hjemmesider.

Denne anbefalingen gjøres i påvente av at KS får nødvendige fullmakter til å kunne oppta forhandlinger med alle berørte parter etter at det tidligere i år ble klart at Kulturtanken ikke har et slikt mandat.

For fylkeskommuner som oppererer med satser fra 2016, vil økningen være på 4,9 prosent, og brukes det satser fra den såkalte «Akershusavtalen», vil den nye satsen for lønnsmottakere være kr 3.035,- mens den for oppdragstakere vil være kr 3.899,-.

Alternativet til løsningeni Akershus der endringen har virkgining frra 01.08.2017 vil være å la nye satser tre i kraft fra 1. januar 2018.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.