KS anbefaler fylkeskommunene å oppjustere honorarsatsene i Den kulturelle skolesekken.

I fylker der dagens satser for honorar for kunstnere er fra 2016, vil økningen være på 4,9 prosent.

Høyere satser i Den kulturelle skolesekken i Akershus

Akershus fylkeskommune har besluttet å oppjustere honorarsatsene i Den kulturelle skolesekken i tråd med lønnsveksten de siste to årene.