Hallstein Bjercke på Øyafestivalen (Foto: Carl Kristian Johansen)

Knutepunktordningen ikke god nok

KRONIKK: Ordningen har prinsipielt uheldige sider, og trenger en grundig gjennomgang, skriver Hallstein Bjercke, kulturbyråd i Oslo.

Kalender

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Oslo kommune kommer ikke til å utfordre knutepunktordningen ensidig, og risikere at kulturministeren trekker støtten til byens fantastiske festivaler. Men knutepunktordningen har prinsipielt uheldige sider, og trenger en grundig gjennomgang og revisjon. Kulturaktørene og kommunene bør fristilles fra statlig styring, og ordningens konkurransevridende effekter bør motvirkes.
Les også: [link id=67815 title=»Bundet av Kulturdepartementet«]
Et av mine høyeste mål er et stadig mer blomstrende kulturliv i Oslo. Det oppnår vi best ved å gi kunst- og kulturlivet mest mulig frihet. Politikerne har et ansvar for å sørge for best mulig rammebetingelser for kulturen, herunder gode støtteordninger, men ellers holde minst en armlengdes avstand til aktørene.
Ikke armlengdes avstand
Knutepunktordningen innebærer økonomisk støtte i bytte mot direkte politisk innflytelse over institusjonene og festivalene som er mottakere, ved at styreleder og/eller styremedlemmer utnevnes av staten. Dette mener jeg er uheldig.
Jeg kunne for eksempel aldri drømme om å kreve at Oslo kommune fikk sette inn en representant i styret til Øya- eller Ultimafestivalen, slik staten gjør. Jeg har tiltro til at når festivalene får offentlige bidrag, så er det fordi vi også stoler på at de selv vet best hvordan man lager festival.
Den statlige styrerepresentanten blir i realiteten direkte ansvarlig for resultatet, enten det går dårlig eller bra. Dette er ikke en armlengdes avstand, snarere er det å ha et fast grep om aktørene.
Les også: [link id=67819 title=»Frihet til å kutte«]
Venstre for kultur
Kultur har avgjørende betydning i samfunnet. I en by som vokser slik som Oslo, må vi forsøke å oppnå at den kulturelle infrastrukturen og kulturtilbudet holder tritt. Vi bruker en stor del av kommunens budsjett på kultur.
Venstre ønsker også at staten skal bruke en større del av sitt budsjett på kultur, og foreslo derfor over 230 millioner mer til kultur enn de rødgrønne i sitt alternative statsbudsjett for 2012. Kulturministerens forsøk på å så tvil om Venstres prioritering av kultur også i budsjettene faller på sin egen urimelighet.
Oslo satser på festivaler
I Oslo har vi alltid satset på festivalene. Både med tilskudd, oppfølging og tett dialog. Vi ønsker å bli en best mulig by for festivaler, hjelpe dem med praktiske utfordringer og ha en god kontakt om hva som blir framtidens behov for hele mangfoldet av arrangører – ikke bare noen få «spydspisser».
Derfor har vi også nylig opprettet et eget kontaktpunkt for festivaler og arrangører, slik at de skal kunne ha «én dør inn» til kommunen. Denne satsingen vil vi fortsette med, og vi regner da også med at staten skal fortsette å støtte kulturlivet i hovedstaden. Spørsmålet er hvordan, og med hvilke bindinger.
Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook
Konkurransevridende
Vi har i dag minst 15 festivaler i Oslo. Noen få av dem er knutepunktfestivaler, andre er det ikke. Vi støtter begge deler. Men vi ser at noen av de som ikke har knutepunktstatus, føler seg forbigått.
Vi tar det alvorlig når aktører i kulturlivet varsler en uheldig effekt for kulturnæringslivet ved at andre med tung statlig og kommunal økonomisk backing kan overby dem på artistmarkedet, og derved presse prisene opp for alle.
Et eksempel er Olavsfestdagene i Trondheim, som skal være et knutepunkt for kirkemusikk, men ender med å toppe plakaten med en rekke pop- og rockartister som Patti Smith, Thåstrøm, Dum Dum Boys, Laleh, Richard Thompson, Emmylou Harris og Bob Hund. Da er det åpenbart at øvrige festivaler som ikke er knutepunktfestivaler får det langt tøffere både med å booke artister og selge billetter til konkurransedyktig pris for sitt arrangement.
Lite gjennomsiktig praksis
Jeg er selvsagt glad for at staten velger å satse på festivalene. Men jeg stiller altså spørsmål ved hvilke premisser og bindinger som skal følge pengene. Underveis i prosessen kan kommunen velge å anbefale søkere, men vi vet lite om hvilke spesifikke kriterier som legges til grunn.
Det er den enkelte kulturaktør som søker. Det er svært mange av de store aktørene i Oslo som vil oppfylle Kulturdepartementets kriterier for knutepunktstatus, som kunne ha gitt et betydelig bidrag på nasjonalt nivå, og som rimeligvis ville ha fått hovedstadens anbefaling for økt statlig interesse og finansiering.
Følg Ballade på Twitter
Kulturminister Anniken Huitfeldt og statssekretær Kirsti Stenseng henviser til god dialog med kommunene, men jeg kan ikke se at Oslo kommune har blitt invitert til noe møte for å diskutere utvalg av festivaler eller endringer i knutepunktfestivalenes budsjetter som får følgevirkninger for kommunens budsjetter.
I dag får kommunen beskjed etter utvelgelsen om hvem som er innvilget knutepunktstatus, og om hvilket tilskuddsnivå det er snakk om framover. Som kommune er Oslo forhindret av Stortinget gjennom kommuneloven fra å gi bidrag for mer enn ett år av gangen, kommuner kan ikke gi tilskuddsgaranti over flere år.
Trond Okkelmo i Norsk teater- og orkesterforening hevder at Oslo bare kan varsle staten på forhånd om hva tilskuddet skal være, så justeres statens bidrag deretter. Dette er det nok dessverre ingen automatikk i. Oslo kommune legger årlig fram sitt budsjett og forslag før staten, uten at det har fått noen betydning så langt.
Les også: [link id=67829 title=»Staten binder ikke Oslo«]
Grundig revisjon
Oslo kommune skal fortsette å støtte festivaler og andre kulturarrangementer i byen, og Venstre vil fortsette å kjempe for større tilskudd til og bedre tilrettelegging for kulturen. Men jeg tror ikke knutepunktordningen er det beste middelet.
En løsning kan for eksempel være å la Kulturrådet gjøre de samlede vurderinger og bevilgninger på et rent kulturfaglig grunnlag. Konkrete produkt- og kompetanseoppdrag som knutepunktfestivalene i dag løser, kan tildeles gjennom en åpen utlysning med klare kriterier.
Jeg er helt trygg på at festivalene i Oslo både er tilskuddsverdige og leveringsdyktige.
I dag arrangerer Norsk rockforbundet paneldebatt om knutepunktordningen på The Crossroad Club kl. 1300.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev