© www.spotify.com

Spotify vokser, og sliter

Hvis platebransjen gir etter for Spotifys krav om lavere royaltybetalinger for å redde strømmekjempens skakkjørte finanser, vil det gå ut over rettighetshaverne, tror strømmeforsker Arnt Maasø

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Det klart største rene strømmeselskapet er tynget av store lån, ser langt etter lønnsomhet og vurderer utsettelse av planlagt børsnotering. Kan Spotify være på vei mot konkurs?

Spotifys økonomi har fått raust med oppmerksomhet i det siste, i så vel finans- som musikkpresse. Fra medier som Techcrunch, Forbes, svenske Digital Di, vår egen E24, Digital Music News og Music Business Wordwide lyder likelydende bekymringer: Spotifys omsetningstall øker kraftig, men lønnsomheten uteblir. Selskapet har for store og dårlige lån, utbetalingene til platebransjen er uforsvarlig store og børsnoteringen, som var planlagt i år, kan bli utsatt om ikke eksisterende royaltynivåer reduseres.

Det lukter skrekkblandet fryd når de mest dramatiske spåmennene går så langt som til å varsle om Spotifys kommende undergang, en rystelse som igjen vil sette Apple i en svært gunstig markedsposisjon. Kan det være duket for Apples digitale musikkmonopol 2.0? (iTunes var det første monopolet.)

Da Forbes tok for seg Spotifys økonomi i fjor ble strømmesektoren karakterisert som “høyst sårbar”, ikke minst på grunn av den store royalty-andelen, samtidig som rettighetshavere klager over lave utbetalinger.

“Hvor skal dette ende”, var spørsmålet fra finansmagasinet.

Arnt Maasø Foto: Ram Gupta / UiO (Foto: Ram Gupta / UiO)

App og katalog
Strømmeforsker Arnt Maasø ved Institutt for medier og kommunikasjon på UiO gir uttrykk for at Spotify var svært viktig for at strømming fikk en så rask utbredelse i Norge.

– De var tidlig ute med både apper som virket veldig bra og med en stor katalog. Verken WiMP, Deezer eller de andre konkurrentene var like gode tidlig – selv om de har hatt gode tjenester lenge. Det kan godt tenkes vi hadde ligget to-tre år bak dagens nivå om ikke Spotify hadde gått opp løypa, sier han.

Ballade har bedt IFPI om tall for Spotifys andel av det norske strømmemarkedet. Tallene finnes, men er ikke offentlige.

– Vi kan dessverre ikke gå ut med andeler for de ulike strømmetjenestene, men det er vel ingen stor nyhet at Spotify er by far størst, skriver Marte Thorsby, direktør for IFPI Norge.

Marte Thorsby (Foto: IFPI)

Noen spekulerer på om det står så dårlig til hos Spotify at selskapet kan komme til å gå konkurs i 2017. Da vil landskapet ligge godt til rette for Apple, to-eren som har vokst fort, men som likevel bare har halvparten så mange betalende brukere som Spotify.

Maasø mener at Apple Music har en velfungerende app, og peker dessuten på at den ligger ferdig installert på alle iPhoner, som utgjør et digert potensielt marked.

– Dessuten er Apples lommer så dype, finansielt sett, at de ikke vil ha noe problem med å tape penger i mange år hvis det kan gjøre dem til den dominerende tjenesten. Samtidig er Google i en tilsvarende posisjon med hensyn til Android når det gjelder potensiell markedsandel og ressurser.

Dertil kommer Amazon, som nå kommer sterkt bakfra.

– Kort sagt tror jeg selskaper som eier en annen del av verdikjeden kan bli konkurrenter på sikt uansett om Spotify klarer seg eller ikke, fordi de kan tjene pengene sine et annet sted enn på musikk. Det tok noen år før iTunes ble en økonomisk suksess også, men da det først skjedde ble den jo stor.

Et av de store spørsmålene er om majorene (Warner, Sony og Universal) likevel fortsatt regner Spotify som så viktig for veksten i strømming at de vil akseptere avtaler som er billigere for Spotify?

Maasø utelukker ikke en slik mulighet.

Noen vil tape
En annen mulighet er selvsagt at plateindustrien er så sikre på strømmingens fremtid at den ikke vil gå inn på en dårligere avtale med Spotify, fordi den jo vil påvirke avtaler med andre. Det er verdt å huske at selv om Spotify er dominerende her i Skandinavia finnes det store musikkmarkeder der ute hvor strømmingen enten ikke har kommet, eller hvor den er så ny at den foreløpig ikke spiller noen viktig rolle. Et eksempel er Japan, verdens nest største musikkmarked. Der ble Spotify lansert for bare et halvt år siden.

Dersom Spotify skulle få “snillere” avtaler enn de eksisterende, i den hensikt å gjøre veien til lønnsomhet, og børsnotering, kortere, tror Maasø at det vil gå ut over rettighetshaverne.

– Jeg tipper det verken er de som eier hardware, de store lablene, eierne av rettighetskatalogene eller nettverkene som vil tape på slike avtaler, men de enkelte komponistene og artistene – med mulig unntak av de aller største.

Dobler i NYC
Til tross for plagede finanser, vokser både inntektene og staben.

New York Post meldte første gang i november 2016 at Spotify skal flytte sitt New York-kontor til World Trade Center, og samtidig øke antall ansatte selskapet har i byen fra 800 til 1800.

Avisen hevder at utleieren gjennomgikk Spotifys økonomi grundig før selskapet ble godkjent som leietaker. Både ekspansjonen og det faktum at granskningen konkluderte med å godkjenne selskapet som leietaker kan muligens være et tegn på at økonomien ikke er fullt så håpløs som enkelte hevder.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.