Hallstein Bjercke på Øyafestivalen (Foto: Carl Kristian Johansen)

Bundet av Kulturdepartementet

Oslo kommune ønsker seg bort fra knutepunktordningen, som Øyafestivalen er en del av. – Statlig overstyring av kommunal kulturpolitikk, mener kulturbyråd Hallstein Bjercke.

Kalender

Kampenjazz: Braid

20/09/2020 Kl. 20:00

Oslo

Crashkurs i Symfonisk Lytting

21/09/2020 Kl. 18.00

Vestland

Chansons Internationales

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

— Knutepunktordningen er sånn at vi skal stille med 40 % av støtten, og når Kulturdepartementet gir en festival knutepunktstatus binder det opp våre midler slik ordningen er i dag, sier Hallstein Bjercke (V), byråd for kultur og næring i Oslo.
Det er tre knutepunktfestivaler i Oslo. I kommunens budsjett for 2012 utgjør støtten til Øyafestivalen, Ultimafestivalen og Mela over ni millioner kroner, noe som tilsvarer nesten halvparten av midlene Oslo kommune deler ut i festivalstøtte. Det utgjør også 40 % av den offentlige støtten til de tre festivalene. Kulturdepartementet finansierer resten.
Les Øyafestivalens vurdering av knutepunktordningen: [link id=67806 title=»Klare kriterier«]
Konkurransevridende
Bjercke mener knutepunktordningen fungerer slik at kommunens penger følger departementets prioriteringer.
— Det gir konkurransevridninger på den måten at vi har mange festivaler i Oslo. Jeg sier ikke at vi ikke ville støttet de som er knutepunktfestivaler i dag uansett, men det binder oss opp, gjør handlingsrommet mindre, og det går ut over de andre musikkfestivalene.
Les også: [link id=67816 title=»Ønsker bedre dialog«]
Bjercke anerkjenner kriteriene som ligger i ordningen og at statusen gis til festivalene for at de skal bidra overfor festival-Norge.
— Den type oppdrag kunne fint blitt gitt uten å instruere og detaljregulere hva kommunen skal bidra med. Kulturdepartementet kunne bestemt seg for å gi ensidig støtte i stedet for å binde opp kommunene.
Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook
Større handlingsrom
Tilskuddet til Øya, Ultima og Mela fra Oslo kommune økte med over én million kroner fra 2011 til 2012.
— Knutepunktordningen er en slags sedvaneavtale, sånn har man alltid gjort det. Hvis vi vil kan vi utfordre ordningen, men da ville vi utfordret den for alle knutepunktfestivalene, sier Bjercke.
Les også: [link id=67786 title=»– Behov for friske øyne«]
Kulturdepartementet og Norsk kulturråd må gjerne støtte festivaler i Oslo, mener Bjercke.
— Men ordningen med 60/40-fordeling ønsker vi oss bort fra. Vi ønsker at handlingsrommet skal være lokalt.
Bjercke mener kommunens andel av knutepunktstøtten går på bekostning av andre festivaler og andre tiltak kommunen ønsker å støtte. Oslos støtte til frivillige kulturtiltak er på om lag 160 millioner kroner i 2012. Oslo Nye Teater får halvparten.
— Ved siden av det er de tre knutepunktfestivalene blant de største tilskuddsmottagerne, sier Bjercke.
Les også: [link id=67616 title=»– Kulturelt kraftsentrum eller statsstøttet konkurransevrider?«]
Mulig å si opp knutepunktavtalen
— Jeg synes utspillet til Bjercke er underlig, sier statssekretær Kjersti Stenseng (Ap).
— Knutepunktordningen har nettopp vært et godt samspill mellom kommunale, fylkeskommunale og statlige satsinger på kulturfeltet.
Stenseng påpeker at Oslo kommune har støttet søknadene om knutepunktfinansiering av Øyafestivalen, Ultima og Mela.
— Der vi har tildelt knutepunkt har kommunene og fylkeskommunene vært sterke pådrivere. Knutepunkttildelingene har altså vært i tråd med kommunal kulturpolitikk, ikke overstyring. Hvis Hallstein Bjercke ikke ønsker knutepunktfestivaler i Oslo er det fullt mulig å si opp en avtale mellom stat og kommune, men jeg må si det er et underlig signal fra byråden, sier Stenseng.
— Når støtten til en knutepunktfestival økes fra et år til et annet, skjer det i dialog mellom Kulturdepartementet og de lokale myndighetene, eller skjer det ensidig fra departementets side?
— Budsjettøkninger vurderes ut fra knutepunktfestivalenes budsjettsøknader og møter vi avholder med festivalene, der kommunale, regionale myndigheter veldig ofte deltar. Veldig ofte er det den regionale medfinansieringen som økes og det er klare ønsker om at staten øker sin andel.
— Det er noe av det som virkelig har fungert bra med knutepunktordningen, det har vært felles prioriteringen fra de ulike tilskuddpartene.
Ballade på Twitter
Må forplikte seg
Stenseng tolker Bjerckes forslag om at departementet fullfinansierer knutepunktfestivalene som å ville ”slippe unna forpliktelsene selv”. Statssekretæren mener også at det er lokalt handlingsrom i kommunene.
— Ta eksempelet Mela. Kommunen har vært inne fra starten, når det har vært forslag om kutt har flertallet sikret støtten. For oss er dette viktige signal om at Mela er viktig for byen og at det prioriteres. Så er det slik at dersom man skal få til langsiktig utvikling, kvalitet og så gode kunstneriske miljø som både Øya, Mela og Ultima er eksempler på, må man forplikte seg, det tror jeg også byråd Bjercke forstår.
— Hvis Oslo kommune utfordrer knutepunktordningen slik den er i dag, vil det få konsekvenser for alle knutepunktfestivalene?
— Det vil nødvendigvis få konsekvenser for alle knutepunktfestivalene i Oslo. Dette er en modell som er forankret i Stortinget, sier Stenseng.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev