– Enkeltsøkere er opptatt av enkeltkriterier

– Men fordelingen er et resultat av en samlet vurdering, sier Guri Skjeldal i Fond for Lyd og Bilde.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

56% av søknadene til fonogramstøtte som sendes Fond For Lyd og Bilde kommer fra Oslo. 62% av støtten går til samme område. I et debattinnlegg på Ballade denne uken kalte Mira Svartnes Thorsen fondet ironisk for «[link id=66770 title=»Fond for Oslo og Omegn»]».

— Grui Skjeldal, assisterende direktør i Fond for Lyd og Bilde, hvorfor blir fordelingen slik?

— Det er ikke sånn at vi fordeler støtten ut fra en geografisk prosentfordeling. Geografi er bare ett av mange kriterier. En kunne stilt samme spørsmål når det gjelder sjangere – hvordan få best mulig fordeling der.  Jeg synes vi har et bra samsvar mellom hvor søknadene kommer fra og hvor støtten havner.

Les også: [link id=66777 title=»– Fonogramstøtten må økes«]

— Geografisk spredning er ett av kriteriene dere ønsker å oppfylle – hvordan jobber dere for å sikre det?

— Jeg kan ikke kommentere hvordan de ulike fagutvalgene arbeider. Men alle fagutvalgene har listen over kriterier foran seg når de skal behandle søknader.

— Er dette en problemstilling dere er opptatt av internt?

— Det er mange enkeltsøkere som er opptatt av enkeltkriterier. På samme måte som denne søkeren legger vekt på geografi, legger andre vekt på for eksempel vederlagstanken og sier at deres prosjekt passer perfekt inn i dette. Svaret er alltid det samme: Fordelingen er et resultat av en samlet vurdering, hvor hvert enkelt prosjekt blir vurdert opp mot alle de andre søknadene som er inne i den aktuelle søknadsomgangen, og hvor kvalitetskriteriet er det grunnleggende. I tillegg kommer det hvert år føringer fra Kulturdepartementet med egne kriterier, for eksempel en egen satsning på prosjekter som involverer barn og unge. Til sammen blir det mange og til dels sprikende kriterier å ta hensyn til.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev